fbpx

Зовсім нещодавно коротко зверталися до судової реформи, а саме, змін до Закону України “Про судоустрій та статус суддів”. Зараз коротко торкнемося питань змін до Конституції України  в частині правосуддя.

Конституція України – Основний Закон нашої держави, що має найвищу юридичну силу та визначає основні засади державного устрою, принципи організації вищих органів держави, місцевого самоврядування, їхні відносини та компетенцію, права, свободи й обов’язки громадян тощо. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (ст. 8 Конституції України).

У самій Конституції передбачено особливий порядок внесення змін до неї, що врегульований розділом XIII «Внесення змін до Конституції України».

Порядок внесення змін до Конституції України

Якщо спрощено, то порядок внесення змін до Конституції України, крім розділу I “Загальні засади”, розділу III “Вибори. Референдум” і розділу XIII “Внесення змін до Конституції України”, наступний:

 • до Верховної Ради України вноситься законопроект Президентом України або не менш як третиною народних депутатів України;
 • Верховна Рада України включає відповідний законопроект до порядку денного та направляє його до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо відповідності його вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
 • Конституційний Суд України надає відповідний висновок;
 • законопроект повинен бути попередньо обговорений і схвалений більшістю від конституційного складу Верховної Ради;
 • законопроект може бути прийнятий тільки на наступній черговій сесії парламенту, при умові, що за нього проголосують не менше 2/3 від конституційного складу Верховної Ради.

Останні зміни до Конституції України в частині правосуддя

Зовсім нещодавно 02.06.2016 Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» (№3524). 29 червня в офіційній газеті «Голос України» даний Закон опублікований.

Про нього довго вели дискусії правники та фахівці права. Що ж передбачено вказаним законом і які зміни відбудуться у зв’язку з його ухваленням?

Судова реформа зміни до Констутуції

Аналіз останніх змін до Конституції України

 1. Змінено порядок призначення та звільнення суддів з посад. Зокрема, скасовано п’ятирічний термін призначення суддів на посади та передбачено зайняття посад суддями безстроково. Призначення на посаду судді здійснюватиметься Президентом України на підставі та в межах подання Вищої ради правосуддя. Таким чином, вилучено повноваження політичного органу – Верховної Ради України –  у питаннях суддівської кар’єри.
 2. Крім того, усувається політична складова у вирішенні питання щодо надання згоди на затримання судді або утримання його під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом. Без згоди Вищої ради правосуддя, а не Верховної Ради України, суддю не може бути затримано, а також суддя не може утримуватися під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
 3. Зміни до Конституції гарантують право кожного на звернення із конституційною скаргою до Конституційного Суду України, якщо він вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в його справі закон України суперечить Конституції України. Конституційна скарга може бути подана в разі, якщо всі інші національні засоби юридичного захисту вичерпано.
 4. Ліквідовується інститут народних засідателів. Правосуддя здійснюватимуть судді, а у визначених законом випадках – за участю присяжних.
 5. Запроваджено “адвокатську монополію”. Питання дуже дискусійне, стосовно того наскільки така новація наразі “назріла” в українському суспільстві. Окремі недоліки можете прочитати за посиланням: zarajsky.livejournal.com/700276.html
 6. У Президента України забирається право утворювати суди, однак положення цієї статті набуває чинності після впровадження нового адміністративно-територіального устрою, не пізніше 31 грудня 2017 року. До цього суди створює, реорганізовує і ліквідовує Президент на підставі та у порядку, визначених законодавчими актами України. Суди у подальшому будуть утворюватися, реорганізовуватися і ліквідовуватися законом, що прийматиметься Верховною Радою України, проект якого вноситиме до парламенту Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя.
 7. Змінами передбачено, що повноваження суддів, призначених на посаду строком на п’ять років, припиняються із закінченням строку, на який їх було призначено. Такі судді можуть бути призначені на посаду судді в порядку, визначеному законом (тобто в загальному порядку). Судді, які обрані суддями безстроково, продовжують здійснювати свої повноваження до звільнення або припинення їх повноважень з підстав, визначених Конституцією України.
 8. Вводиться проведення кваліфікаційного оцінювання всіх суддів – кожен суддя має підтвердити відповідність займаній посаді.
 9. Передбачається створення нового органу – Вищої ради правосуддя. При цьому в перехідних положеннях зазначено, що Вища рада правосуддя буде створена не пізніше 30 квітня 2019 року, до цього її функції виконуватиме Вища рада юстиції. Вищій раді правосуддя належатимуть повноваження щодо внесення подання про призначення судді на посаду, ухвалення рішень стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності, про звільнення судді з посади та ін. Вища рада правосуддя складатиметься з двадцяти одного члена, з яких десятьох – обиратиме з’їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці, двох – призначатиме Президент України, двох – обиратиме Верховна Рада України, двох – з’їзд адвокатів України, двох  –  всеукраїнська конференція прокурорів, двох – з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.
 10. Зменшено повноваження органів прокуратури, які будуть здійснювати:
 • підтримання публічного обвинувачення в суді;
 • організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку;
 • представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.

Сподіваємось, що впроваджені конституційні зміни у сфері правосуддя призведуть до оновлення судової системи, що дозволить відновити довіру громадян до судової гілки влади, а також призведе до підвищення якості судових рішень.