fbpx

Захисти себе від порушень прав споживача щодо отримання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації.

Стаття 4 Закону України «Про захист прав споживачів» (далі  – «Закон») гарантує, що споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця). Більш детально право споживача на інформацію зазначено в ст. 15 Закону.

Як колишній співробітник відповідного органу можу зазначити, що майже кожний акт перевірки суб’єкта господарювання містить порушення норм ст. 15 Закону – відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, а згідно ст. 23 Закону за таке порушення передбачена відповідальність у розмірі тридцяти відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі, коли відповідно до закону суб’єкт господарської діяльності не веде обов’язковий облік доходів і витрат, – у розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Отже, яку інформацію необхідно довести до відома споживача та яким чином, щоб уникнути порушення.

Інформація, на яку має право споживач

Споживач має право на отримання інформації до здійснення покупки, тобто вона повинна бути доведена на етикетці, стікеру, ціннику, іншій супроводжуючій документації або міститись в куточку споживача, який повинен бути розміщений в доступному для огляду місці, а також повинна відповідати дійсності.

Інформація про продукцію повинна містити:

 • назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються;
 • дані про основні властивості продукції, а щодо продуктів харчування – про склад (включаючи перелік використаної у процесі їх виготовлення сировини, в тому числі харчових добавок), номінальну кількість (масу, об’єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт;
 • відомості про вміст шкідливих для здоров’я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами;
 • позначку про наявність або відсутність у складі продуктів харчування генетично модифікованих компонентів;
 • дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції;
 • дату виготовлення;
 • відомості про умови зберігання;
 • гарантійні зобов’язання виробника (виконавця);
 • правила та умови ефективного і безпечного використання продукції;
 • строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;
 • найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.
 • стосовно продукції, яка підлягає обов’язковій сертифікації, споживачеві повинна надаватись інформація про її сертифікацію.
 • стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров’я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник (виконавець, продавець) зобов’язаний довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання (використання).

Слід зазначити, що реалізацію небезпечного товару (отрути, пестицидів, вибухо- і вогненебезпечних речовин тощо) без належного попереджувального маркування, а також без інформації про правила і умови безпечного його використання карається штрафом у розмірі ста відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, але не менше двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 • продукти харчування, упаковані або розфасовані в Україні, повинні супроводжуватись інформацією про їх походження.
 • товари, що надійшли у продаж від громадянина-підприємця, повинні мати ярлик із зазначенням його прізвища, імені та по батькові, номера документа, що засвідчує право на заняття підприємницькою діяльністю, та назви органу, що його видав (у разі потреби – відомостей про сертифікацію цих товарів), гарантійного терміну і терміну придатності.
 • стаття 15 Закону визначає особливий порядок доведення  інформації у разі проведення акцій, розпродажів та знижок.

Не менш важливим є питання, яку інформацію необхідно розміщувати в  куточку споживача.

Інформація, що повинна бути розміщена у куточку споживача

Пункт 10 постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006р. №833 “Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення” всі суб’єкти господарювання, що провадять торговельну діяльність через роздрібну, дрібнороздрібну торговельну мережу та мережу закладів ресторанного господарства (ресторани, кафе, кафетерії тощо), повинні забезпечити наявність на видному та доступному місці куточка покупця, в якому розміщується інформація:

 • про найменування власника або уповноваженого ним органу (його адреса, номери телефонів, ПІБ керівника (власника); крім того, найменування та адресу виробника і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від покупця, а також проводить ремонт, технічне обслуговування, якщо цим не займається продавець;
 • книга відгуків та пропозицій,
 • адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів;
 • розміщення торговельного патенту, ліцензії, сертифікатів відповідності на продукцію, яка підлягає обов’язковій сертифікації відповідно до встановлених законодавством вимог;
 • Закон України “Про захист прав споживачів”, а також в залежності від сфери діяльності суб’єкта господарювання відповідні правила продажу – Правила продажу непродовольчих товарів або Правила продажу продовольчих товарів, або Правила побутового обслуговування населення;

Якщо підприємство надає послуги населенню, то куточок споживача повинен додатково мати:

 • зразки матеріалів та затверджених в установленому порядку виробів;
 • ціни і тарифи на послуги, матеріали та вироби;
 • перелік нормативно-технічних документів, вимогам яких повинні відповідати послуги;
 • гарантійні зобов’язання виконавця послуг;
 • інформація про працівників, які обслуговують замовників, перелік категорій громадян, які користуються пільгами в отриманні побутових послуг.

При продажу продукції пам’ятайте, що Продавець не звільняється від відповідальності у разі неодержання ним від виробника (імпортера) відповідної інформації про товар, а також загальне правило, що незнання закону не звільняє від його виконання.

М.Мозгова