fbpx

При укладенні договорів сторони обов’язково повинні погодити предмет ціну і строк дії договору.

Предмет, строк та ціна договору

Предмет – це безпосередньо визначення суті зобов’язання, що має бути зроблено.

Ціна договору – це грошове визначення зобов’язання.

Строк дії – строк протягом якого сторони мають взаємні права та обов’язки по договору. Наведені умови є істотними. Іншими законами для окремихвидів зобов’язань можуть встановлюватися і інші істотні умови. В таких випадках їх обов’язково необхідно передбачити у договорі. Відсутність істотної умови, тягне за собою потенційну можливість визнання договору недійсним.

Сторони, що укладають договір повинні мати необхідний обсяг дієздатності. Якщо це фізична особа, то вона повинна досягти за загальним правилом 18 років. Якщо договір укладається від імені юридичної особи, то його має укладати уповноважена на підставі довіреності, установчих документів або відповідних нормативно-правових актів особа.

Форма договору

Договір може укладатися в усній, письмовій формах, у визначених випадках договір повинен бути нотаріально посвідчений та пройти відповідну державну реєстрацію. 

Обов’язково письмова форма має бути дотримана:

  • коли договір укладається між двома юридичними особами;
  • юридичною особою та фізичною особою;
  • між фізичними особами, якщо сума договору перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Валюта договору

Усі зобов’язання в договорі мають бути визначені у гривні. Сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов’язання у іноземній валюті, проте сума підлягає сплаті все одно  у гривні.

Зміст договору

Під час укладення договору сторони можуть укласти один з договорів, що визначений законодавством (наприклад, договір купівлі-продажу, договір підряду), так і укласти  договір, що буде одночасно поєднувати ознаки декількох договорів або взагалі бути повністю новим. Єдина вимога: щоб такі договори не суперечили положенням чинного законодавства.

Також, при укладенні договорів сторони можуть:

  1. Визначити зміст договору на підставі вільного волевиявлення, як зазначено вище (зазвичай ситуація саме така).
  2. Визначити зміст договору на підставі примірних договорів, які затверджуються державними органами відповідно до розподілу обов’язків. В таких випадках сторони мають керуватися цим договором, проте можуть вносити окремі свої пропозиції, змінювати деякі положення, доповнювати його. Так, наприклад в будівництві діє Примірний договір підряду в капітальному будівництві.
  3. Визначати зміст договору на підставі типового договору. Такі договори є обов’язковими для сторін, сторони не мають права змінювати їх умови, а можуть лише їх конкретизувати. Наприклад при здійсненні продажу товарів, робіт чи послуг оплата яких здійснюється за державні кошти, обов’язковим є Типовий договір про закупівлю товарів (робіт, послуг) за державні кошти.

Підприємець як вирішив здійснювати діяльність із продажу товарів, робіт, послуг кожному хто до нього звернеться по суті укладає з кожним так званий публічний договір. Цей договір має особливості – такий підприємець не може відмовити у його укладанні при наявності можливості надати послугу, продати товар або виконати роботу. В той же час умови публічного договору є однаковими для всіх споживачів і на їх вимогу можуть й не змінюватися.