fbpx

Основним Законом нашої держави є Конституція України. Вона має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (ст. 8 Конституції України).

Конституція України складається з 15 розділів. Процедура внесення змін до неї регулюється розділом XIII «Внесення змін до Конституції України».

Порядок внесення змін до Конституції України

Внесення змін до Конституції України, крім розділу I “Загальні засади”, розділу III “Вибори. Референдум” і розділу XIII “Внесення змін до Конституції України”, здійснюється в такому порядку:

 • до Верховної Ради України вноситься законопроект Президентом України або не менш як третиною народних депутатів України;
 • Верховна Рада включає відповідний законопроект до порядку денного та направляє його до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо відповідності його вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
 • Конституційний Суд України надає відповідний висновок;
 • законопроект повинен бути попередньо обговорений і схвалений більшістю від конституційного складу Верховної Ради,
 • законопроект може бути прийнятий тільки на наступній черговій сесії парламенту, при умові, що за нього проголосують не менше 2/3 від конституційного складу Верховної Ради.

Слід зазначити, що ст. 157 Конституції України визначено, що вона не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України. Основний Закон нашої держави не може бути змінений в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Так що таке децентралізація влади?

За тлумаченням Великого тлумачного словника сучасної української мови — це система управління, за якої частина функцій центральної влади переходить до місцевих органів самоуправління. Це створення фінансово незалежних громад, які зможуть самостійно і на належному рівні утримувати дитячі садки і школи, амбулаторії, будинки культури і клуби, дороги, інфраструктуру. Простіше кажучи, це реальний шлях до підвищення якості повсякденного життя мешканців кожного села, селища чи міста.

Хронологія проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України (децентралізація влади)»

Проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)», реєстр. №2217а, пройшов наступний шлях:

 1. 15.07.2015 Президент України П. Порошенко звернувся до Верховної Ради України із поданням про внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України “Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)”.
 2. 16.07.2015 парламент включив до порядку денного другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання питання про вказаний законопроект та направив його до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо відповідності його вимогам статей 157 і 158 Конституції України.
 3. 30.07.2015 Конституційний Суд України дійшов висновку, що законопроект є таким, що відповідає вимогам ст.ст. 157, 158 Конституції України.
 4. 31.08.2015 Верховна Рада схвалила в першому читанні президентський законопроект щодо внесення змін до Конституції в частині децентралізації влади.

Основні положення проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)»?

Наведемо основні його положення:

 • скасовується інститут обласних та місцевих, міст Києва та Севастополя державних адміністрацій, натомість виконавчу владу в районах та областях, зазначених містах будуть здійснювати префекти;
 • префекта, як і голів місцевих державних адміністрацій, призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Кабінету Міністрів України Президент України;
 • префект зупиняє дію актів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України з одночасним зверненням до суду;
 • у разі ухвалення головою громади, радою громади, районною, обласною радою акта, що не відповідає Конституції України, створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу національній безпеці, Президент України зупиняє дію відповідного акта з одночасним зверненням до Конституційного Суду України, а також тимчасово зупиняє повноваження голови громади, складу ради громади, районної, обласної ради та призначає тимчасового державного уповноваженого;
 • територіальна громада безпосередньо або через органи місцевого самоврядування як встановлювала так і встановлює місцеві податки і збори, проте вони, а також частина загальнодержавних податків та інші доходи місцевих бюджетів становлять матеріальну та фінансову основу місцевого самоврядування;
 • систему адміністративно-територіального устрою України будуть складати громади, райони, регіони, а не області, райони, міста, райони в містах, селища і села, як це є зараз;
 • виключений перелік областей, що входять до складу України;
 • особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей визначаються окремим законом.