fbpx

У цій юридичній консультації мова йде про:

  • хто може бути учасником цивільних (господарських) відносин;
  • що таке відокремлений підрозділ юридичної особи і які він має правомочності по укладенню договорів;
  • можливі негативні наслідки порушення господарської компетенції;
  • як правильно викласти преамбулу та реквізити договору?

Учасники цивільних (господарських) відносин

Згідно зі статтею 2 Цивільного кодексу України учасниками цивільних відносин є фізичні, юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб’єкти публічного права.

Господарський кодекс України до суб’єктів господарювання відносить господарські організації та громадян, іноземців та осіб без громадянства, які здійснюють підприємницьку діяльність і зареєстровані у встановленому порядку.

При цьому, до господарських організацій відносяться юридичні особи, державні, комунальні та інші підприємства, які здійснюють господарську діяльність і також зареєстровані.

Зазначені переліки суб’єктів є вичерпними відповідно для цивільних і господарських відносин, що свідчить про те, що окрім цих суб’єктів ніхто інших не може самостійно вступати у цивільні чи господарські відносини, а отже і укладати договори.

Отже, в аспекті підприємницької діяльності стороною в договорі можуть бути:

1. Юридичні особи (туди ми також включаємо підприємства).

2. Фізичні особи-підриємці.

Фізична особа, не зареєстрована як підприємець може брати участь виключно у цивільних відносинах.

Щоб зрозуміти чому незареєстровані особи не є учасниками господарських відносин, а тільки цивільних,  ознайомтесь з нашою юридичною консультацією: Чому фізична особа має реєструватися як підприємець?

Відокремлені підрозділи юридичних осіб    

Разом з тим законодавство України містить ще таке поняття як відокремлений підрозділ (філії, представництва, відділення).

Цивільний кодекс України чіткого визначення про те, що таке відокремлений підрозділ, не дає. Проте називає його окремі різновиди, а саме філії та представництва. Так, філією є відокремлений підрозділ, що розташований поза місцезнаходженням юридичної особи і здійснює частину її функцій. Представництвом є відокремлений підрозділ, що розташований поза місцем перебування юридичної особи і здійснює представництво і захист її інтересів.

Чітко повноваження та правовий статус філій та представництв у ЦКУ не визначені, зазначено лише про те, що керівник представництва чи філії призначається юридичною особою і діє на підставі відповідного доручення.

У Господарському кодексі України визначено, що суб’єкти господарювання, яких ми навели вище, можуть відкривати філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи.

У Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» міститься визначення поняття відокремлений підрозділ, яким є філія, інший підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи, або представництво, що здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.

Враховуючи наведені положення Господарського, Цивільного кодексів та Закону стає зрозумілими, що відокремлені підрозділи не є юридичними особами і беручи до уваги наші висновки, викладені вище, вони не відносяться до самостійних учасників цивільних (господарських) відносин.

Таким чином самостійно неюридичні особи укладати господарські договори не можуть.

Проте!

З визначень стає зрозумілим, що відокремлені підрозділи діють від імені юридичних осіб, здійснюють представництво її інтересів.

Також керівники відокремлених підрозділів діють на підставі довіреності, виданої юридичною особою.

Враховуючи викладене, відокремлені підрозділи укладають договори від імені юридичної особи, представляючи її інтереси.

В цьому випадку, важливим є правильне викладення у договорі її преамбули і реквізитів.

Як правильно викласти преамбулу і реквізити договору, коли від імені юридичної особи діє представництво?

Преамбула:

Юридична особа «ААА» в особі керівника філії БББ юридичної особи «ААА» Іванова І.І., що діє на підставі довіреності від 01.01.2001 №1, з однієї сторони ….

У такому разі ми чітко бачимо, що стороною в договорі є саме юридична особа, а не філія.

Реквізити викладаємо таким чином:

Сторона1:

Юридична особа «ААА»

р/р 00000000000000000

ЄДРПОУ

МФО

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 1

Тел.  (044) 777-77-77

Від імені Сторони 1:

Філія  БББ юридичної особи «ААА»

р/р 00000000000000000

ЄДРПОУ

МФО

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 1

Тел.  (044) 777-77-77

в особі її керівника Іванова І.І.

підпис, М.П.

Чому важливо, щоб юридична особа була стороною в договорі?

Відповідно до статті 207 Господарського кодексу України господарське зобов’язання, що укладено учасниками господарських відносин з порушенням хоча б одним з них господарської компетенції (спеціальної правосуб’єктності) може бути на вимогу однієї із сторін, або відповідного органу державної влади визнано судом недійсним повністю або в частині.