fbpx

Засновник (учасник) юридичної особи може нести у передбачених законодавствах випадках цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність.

Щодо цивільної відповідальності а також інших зобов’язань фінансового характеру учасника юридичної особи слід зазначити, що така особа не несе відповідальності за зобов’язаннями юридичної особи, якщо інше не визначене законодавством. Це означає, що за загальним правилом, фінансові ризики учасника обмежуються розміром його внеску (вкладу до статутного капіталу). Проте в окремих випадках законодавство встановлює додаткову майнову відповідальність за резульатами діяльності юридичної особи (наприклад, товариство з додатковою відповідальністю).

Щодо адміністративної або кримінальної відповідальності, то слід зазначити, що якщо учасник юридичної особи не входить до органів управління такої особи, то будь якої відповідальності така особа за діяльність суб’єкта господарювання, а також прийняті рішення учасник не несе. Водночас, учасники можуть мати визначені законодавством обов’язки, зокрема, додержуватися установчих документів товариства і виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління товариства, виконувати свої зобов’язання перед товариством, в тому числі і пов’язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими документами, не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.

За невиконання (неналежне виконання) вказаних обов’язків законодавством в окремих випадках може бути передбачена відповідальність. Так, ст. 231 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за незаконне розголошення комерційної таємниці, що спричинило істотну шкоду.