fbpx

Однією з топових новин 2018 стало набрання чинності Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів» і «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Зміни, що були внесені до законодавства, повністю змінили правове регулювання і наше розуміння не тільки корпоративного права в частині товариств з обмеженою і додатковою відповідальністю, а й загальні норми цивільного і господарського права, такі, наприклад, як особисті немайнові права, нікчемність правочинів, виконання зобов’язань.

Корпоративний договір

З 2018 року всі учасники ТОВ мають можливість укладати корпоративний договір. Предметом такого договору є зобов’язання учасників щодо реалізації своїх прав та повноважень певним чином або утримання від їх реалізації.Корпоративний договір ТОВ

Договір укладається виключно в письмовій формі, і порушення цієї норми тягне його нікчемність. Крім того такий договір є нікчемним, якщо є оплатним або встановлює обов’язок учасників забезпечити голосування згідно з вказівками органів управління товариства.

Завдяки цим змінам учасники отримали можливість врегулювати порядок вирішення конфліктних ситуацій, узгодити особливий порядок продажу або придбання частки в статутному капіталі товариства, обов’язковість присутності і порядок голосування на загальних зборах учасників товариства.

Це дає підґрунтя сподіватися, що історії про рейдерське захоплення товариств, або несправедливе виключення міноритаріїв з його складу залишаться у минулому.

Законотворець удався до безпрецедентних заходів для забезпечення життєздатності корпоративного договору, добровільного його виконання сторонами і можливості його примусового виконання навіть в позасудовому порядку. Без сумніву, цей договір займає виключне становище в договірному праві України, його виконання може бути забезпечено не тільки звичними для всіх засобами забезпечення зобов’язань: штраф, пеня, застава, тощо, а й такими нововведеннями, як безвідклична довіреність і договір опціону.

Більш того, корпоративний договір є єдиним договором, який може стати підставою для визнання іншого договору нікчемним, і виключно з огляду на те, що такий договір був укладений в порушення корпоративного договору.

Корпоративний договір мабуть найважливіша новела 2018 року, але на сьогоднішній день він так і не став повсякденним явищем нашого життя. Більшість лише роздумує про його застосування, хтось чекає першу судову практику, а хтось просто стережеться всього нового.

Статутний капітал ТОВ

Запроваджені зміни, що стосуються статутного капіталу товариства, купівлі-продажу його часток, виходу учасника з товариства і інших операцій з частками і статутним капіталом товариства.Статутний капітал ТОВ

Якщо до літа 2018 будь-яка з вищезазначених операцій вимагала проведення загальних зборів, затвердження статуту товариства в новій редакції і її реєстрації директором товариства або особою, що діє від імені товариства на підставі довіреності, виданої таким директором, то сьогодні про більшість з них товариство і деякі учасники можуть дізнатися лише постфактум з повідомлення, що буде надіслане реєстратором після проведення реєстраційних дій.

Наприклад, для зміни складу учасників в наслідок продажу частки третій особі достатньо щоб реєстратор разом з заявою, встановленої форми, і квитанцією про оплату адміністративного збору отримав акт приймання-передачі частки від учасника – продавця або, навіть, від третьої особи – покупця.

Для виходу з товариства учасника, що володіє часткою менше 50% статутного капіталу, достатньо подати заяву про вихід реєстратору, що є підставою для вилучення запису про такого учасника з реєстру, зменшення статутного капіталу товариства і виникнення у товариства обов’язку виплатити учаснику вартість його частки.

Серед інших важливих змін слід зазначити докорінні зміни в порядку збільшення статутного капіталу ТОВ, можливість позбавити учасників переважного права на придбання частки перед третіми особами, передбачивши відповідні положення в статуті товариства або корпоративному договорі.

Органи управління ТОВ

Не оминули зміни і органи управління товариств. Такі звичайні до 2018 року речі як, наприклад, кворум загальних зборів учасників, або обов’язковість ревізійної комісії або голови товариства більше не існують. Чинне сьогодні законодавство дає учасникам майже необмежене право врегулювати на свій власний розсуд і перелік органів управління, і їх склад, і їх компетенцію. В товаристві тепер може бути створена наглядова рада, при цьому їй може бути делеговано право призначати і звільняти членів органів управління.Нові органи управління ТОВ

Загальні збори можуть проводитися з допомогою засобів електронного зв’язку у режимі відеоконференції, учасник може взяти участь у зборах за допомогою заочного голосування, або рішення можуть бути прийняті шляхом опитування, а товариствам, в яких є лише один учасник, можуть не додержуватись порядку скликання і проведення загальних зборів, а учасник має лише оформити рішення єдиного учасника.

Зникли обмеження щодо назви виконавчого органу і посад у його складі, за бажанням учасників індивідуальним виконавчим органом тепер може бути генеральний директор, головний лікар або керуючий партнер.

В той же час, на багато більше фідуціарних обов’язків тепер покладається на виконавчий орган товариства і його членів. Такі посадові особи не можуть мати конфлікту інтересів з товариством і конкурувати з ним, в тому числі не можуть займатися такою ж діяльністю в якості фізичної особи-підприємця, несуть солідарну відповідальність за порушення порядку вчинення значних правочинів та за істотне зниження чистих активів товариства. При цьому, в останньому випадку така відповідальність покривається майном посадової особи і є солідарною відповідальністю перед кредиторами разом з товариством, якщо протягом трьох років з дня такого зниження буде порушена справа про банкрутство.

Всі ці зміни вже діють і всі члени виконавчого органу, навіть ті, що були призначені до набрання чинності Закону про товариства, мають діяти у відповідності до них.

Зміст статуту ТОВ

Найважливішими, з точки зору того, кого вони зачіпають, є зміни вимог до змісту статуту товариства. Вже ні в кого не виникає сумніву, що цієї долі в 2019 році не омине жодне з «живих» товариств. Більш того, статути мають увібрати в себе всі ті зміни, що були зазначені вище.Статут ТОВ

На сьогоднішній день статути товариств залишаються чинними, але при цьому положення статутів, які не відповідають Закону про товариства, застосовуються у частині, що відповідає вимогам законодавства станом на день набрання чинності цим Законом. Але це правило діє лише протягом року за дня набрання чинності Закону про Товариства, тобто до 17 червня 2019 року.

Вимоги до змісту статуту істотно спростилися, Закон тепер вимагає, щоб у ньому було зазначено лише три положення:

  1. Повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;
  2. Органи управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень;
  3. Порядок вступу до товариства та виходу з нього.

Тепер не обов’язково вказувати розмір статутного капіталу товариства, склад його учасників, розмір часток у статутному капіталі кожного з них, предмет (види) діяльності. Вся ця інформація може бути зазначена виключно в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Якщо ви бажаєте отримати статут, що повністю відповідає останнім змінам законодавства щодо ТОВ, клікайте сюди.

Автор: Віталій Пацюк, партнер KPD Consalting Law Firm, адвокат

За матеріалами Ліга:Закон