fbpx

В абсолютній більшості випадків лише укладення договору в письмовій формі гарантує в подальшому його належне виконання контрагентом, а у разі невиконання – забезпечує отримання адекватної компенсації.

Правильне складання договору дозволяє:

  • чітко визначити обсяг прав і обов’язків, як для замовника, так і виконавця;
  • визначити алгоритм дій у разі настання будь-яких непередбачуваних ситуацій, наприклад, у випадках невиконання обов’язків контрагентами боржника, виникнення форс мажорних обставин (війна, АТО, забастовки, повені), затримок у проведенні оплати тощо;
  • урегулювати фінансові питання між сторонами, зокрема порядок та умови оплати;
  • встановити механізми компенсації у випадку порушення однією із сторін своїх обов’язків – передбачити сплату штрафу (одноразовий платіж), пені (сума за кожен день прострочення), інфляційних витрат, повернення грошей з урахуванням зміни курсу долара тощо.

Відсутність необхідних юридичних знань, належного досвіду, незнання судової практики, звичаїв ділового обороту призводить до укладення договору, який, у разі виникнення спірної ситуації, не захищатиме ваші інтереси.

У нашій практиці був один цікавий та показовий випадок, коли неточність в формулюванні лише одного пункту договору унеможливила стягнення штрафних санкцій на суму понад 300 000 грн.

Так, у 2014 році ми аналізували укладений договір купівлі-продажу (поставки). У розділі строк дії договору був пункт наступного змісту: “У разі ненадходження від Покупця заявок на поставку товару до 31.12.2014 договір вважається таким, що втратив чинність. У разі часткової поставки товару, 31.12.2014 договір втрачає чинність в частині недопоставки товару.”.

В ході роботи з’ясувалося, що сторони на етапі укладення у цьому пункті “закладали”, що 31.12.2014 договір втрачає чинність в частині поставки товару, на який замовлення не надсилались; а написали про втрату чинності договору у випадку недопоставки товару (тобто неповної поставки).

На практиці вийшло, що Продавець, незважаючи на отриману від Покупця заявку, товар до 31.12.2014 поставив лише частково (тобто недопоставив). Враховуючи буквальне тлумачення вищенаведеного положення договору (в купі ще з іншими його недоліками), Покупець не зміг ефективно захистити свої права в частині стягнення штрафних санкцій за недопоставку продукції. На виході замість 300 000 грн – нічого.

Вже більше дев’яти років ми спеціалізуємося на підготовці, правовому супроводженні та аналізі різноманітних цивільних та господарських договорів, що укладаються як суб’єктами господарювання (фізичними особами-підприємцями або юридичними особами), так і фізичними особами.

Нами здійснюється підготовка договорів, в тому числі повне юридичне супроводження в ході їх укладення, а також правовий аналіз (аудит) вже укладених договорів. Звертайтеся до нас, ми готові надати професійну юридичну допомогу з гарантією якісного результату.

Підготовка договору, правове супроводження його укладення

Складання договору

Складання договору починається з чіткого визначення предмету. Простими словами предмет – це те, у зв’язку з чим сторони вступають між собою у відносини та укладають договір. Правильне визначення предмету договору є важливим, оскільки саме предмет договору, а не назва буде визначати, які положення законодавства будуть застосовуватися до нього. Крім того, в деяких випадках, умови договору можуть мати змішаний характер (характерні для декількох різних видів договорів), тобто одночасно регулюватися різними нормами законодавства.

Далі визначаються вимоги до якості, а також гарантійні зобов’язання сторін.

Значну увагу ми приділяємо складанню розділу договору, що регламентує права та обов’язки сторін. Надзвичайно важливо ще «на березі» сторонам чітко визначити свої взаємовідносини перед «виходом в море».

Якісний договір завжди повинен детально регламентувати порядок розрахунків, порядок зміни ціни договору, ціни за одиницю продукції (або неможливість такої зміни), в тому числі й у випадку зміни курсу іноземної валюти до гривні, строки розрахунків тощо.

І насамкінець сторони повинні визначити компенсаційні та гарантійні механізми у випадку невиконання або неналежного виконання іншою стороною своїх обов’язків за договором. В одній із своїх нещодавніх публікацій ми писали про те, які умови договору, дозволяють повернути аванс з належною компенсацією. Договір повинен містити умови, що дозволяють застосувати штрафні санкції, а саме, конкретно визначати які порушення положень договору матимуть наслідком застосування штрафних санкцій, а також детальний порядок їх розрахунку.

У нашій практиці був випадок, коли умови договору передбачали можливість застосування штрафних санкцій до іншої сторони у випадку невиконання нею умов договору. Але у договорі неуважно було прописано, що обрахунок штрафних санкцій здійснюється від вартості послуги, яка в цьому договорі не мала грошової визначеності!!! У зв’язку з цим хоча б копійку стягнути з іншої сторони було просто неможливо (20% від 0 грн = 0 грн).

Юридичне супроводження укладення договору

Крім підготовки суто тексту договору, перед його підписання надзвичайно є перевірка інших фактів, що в подальшому можуть мати певні наслідки.

Перш за все ми завжди здійснюємо перевірку надійності контрагента перед укладенням договору, зокрема, чи перебуває контрагент у стадії банкрутства, які є судові рішення щодо контрагента, збираємо іншу інформацію з загальнодоступних джерел, що може свідчити про ділову репутацію контрагента.

Обов’язково здійснюється аналіз раніше укладених договорів, інших правочинів щодо об’єкту договору. Вказане є вкрай актуальне, наприклад, у випадку укладення правочинів щодо нерухомості. Слід враховувати, що законодавство передбачає навіть випадки, коли майно може бути за рішенням суду відібране у добросовісного покупця. Вам потрібні додаткові судові процеси?

Обов’язково здійснюється перевірка повноважень особи, що підписує договір. Зокрема вивчаються питання наявності повноважень на укладення договорів відповідно до виданих довіреностей, установчих документів (наприклад, статути юридичних осіб можуть мати положення, що обмежують права директорів на укладення окремих договорів чи договорів, що перевищують певну суму). Враховуючи діючу базу недійсних документів, перевіряється дійсність паспорту особи, що підписує договір.

У випадках встановлених законодавством, нами вказується на обов’язковість нотаріального посвідчення договорів. Але якщо є бажання однієї із сторін, договір може бути посвідчений нотаріально і у випадках, прямо не передбачених законодавством.

Нашим Клієнтам ми рекомендуємо підписувати договір на кожному аркуші, прошивати обидва примірники договору, для того аби унеможливити в подальшому будь які дії щодо заміни одного або декількох аркушів.

Окремо слід зазначити, що укладення договорів із суб’єктами, що належить до державного сектору економіки (наприклад за результатами проведеного тендеру), має свої особливості, про які ми розповідали у своїй окремій статті.

Правовий аналіз договору

Крім юридичного супроводження укладення договорів ми здійснюємо правовий аналіз вже укладених договорів, проводимо їх так званий юридичний аудит.

Вказане дозволяє об’єктивно зробити висновки щодо відповідності умов договору вимогам чинного законодавства, визначити, які реальні негативні наслідки можуть настати у випадку невиконання, неналежного виконання договору, з’ясувати потенційну можливість визнання договору недійсним однією із сторін, оспорити окремі його положення тощо.

В окремих випадках правовий аналіз договору дозволяє прийняти рішення щодо ініціювання перед іншою стороною внесення змін до нього, з метою приведення договору в «правильне русло».