fbpx

Сьогодні я хочу розібрати дуже просту тему, але все ж таки, що обов’язково потребує уваги: чи зобов’язана фізична особа перед тим, як почати здійснювати отримання доходів, зареєструватися як суб’єкт підприємництва?

Конституцією України закріплено Ваше право (і кожного громадянина) на підприємництво, тобто діяльність, метою якої є отримання прибутку.

Як каже нам Цивільний кодекс, реалізація цього права може бути розпочата лише з моменту реєстрації.

Також і Господарський кодекс визначає:Суб’єкти господарювання підлягають державній реєстрації.

Громадянин у сфері господарювання визнається суб’єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності тільки за умови державної реєстрації його як підприємця.

Отже, з огляду на наведені положення, дохід отриманий від підприємницької діяльності але без такої реєстрації слід вважати таким, що отриманий з порушеннями закону.

Можливі правові наслідки здійснення підприємницької діяльності без реєстрації

  1. У випадках, коли фізична або не зареєстрована у державних органах, це є  ознакою фіктивної діяльності суб’єкта господарювання та дає підстави звертатися до суду про припинення діяльності фізичної особи. При цьому звертаємо увагу! У випадках, коли фізична особа без реєстрації уклала договори, вона має їх виконувати та не повинна оспорювати з причин, що начебто вона не є підприємцем.
  2. Провадження господарської діяльності без державної реєстрації тягне накладення штрафу  з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої.
  3. Оформлення інших дозвільних документів (ліцензії, патенти, дозволи тощо) без державної реєстрації буде не можливим.