fbpx

dogovir-pozikiНа практиці достатньо часто виникає питання яким чином краще давати гроші у борг. Основних два способи: розписка та договір позики. У цій статті ви знайдете відповіді на питання чим відрізняється перший документ від другого, в яких випадках краще скласти договір, а в яких випадках можна обійтися розпискою.

По-перше, необхідно з’ясувати чим відрізняється договір позики від розписки.

Загальні вимоги до договору позики

Відповідно до ст. 1046 Цивільного кодексу України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

За своїми ознаками договір позики є реальним, оплатним або диспозитивно безоплатним, одностороннім, строковим або безстроковим.

Договір позики вважається укладеним в момент здійснення дій з передачі предмета договору на основі попередньої домовленості (п.2 ч.1 ст.1046 ЦК).

Ця особливість реальних договорів зазначена в частині другій ст.640 ЦК, за якою якщо відповідно до акта цивільного законодавства для укладення договору необхідні також передання майна або вчинення іншої дії, договір є укладеним з моменту передання відповідного майна або вчинення певної дії.

Письмова форма договору позики внаслідок його реального характеру є доказом не лише факту укладення договору, а й передачі грошової суми позичальнику. На сьогоднішній день сторони за домовленістю між ними достатньо часто обирають письмову форму з нотаріальним посвідченням.

Договір позики в письмовій формі може бути укладений як шляхом складання одного документа, так і шляхом обміну листами (ч.1 ст.207 ЦК).

Особливості укладення договору позики

При укладанні даного договору сторони повинні врахувати усі основні умови відносин між ними. У заголовку договору необхідно вказати місце та дату його оформлення, повні контактні дані обох сторін (наприклад, паспортні дані). У тому числі необхідно зазначити суму, яку сторона передає у борг, вказати її валюту та визначити порядок повернення грошей (готівковий чи безготівковий). А також вказати момент передачі грошей кредитору. Краще було б передавати грошові кошти через розрахунковий рахунок фінансової установи, щоб наперед мати доказ фактичної передачі грошей.

У договорі обов’язково необхідно зазначити права та обов’язки сторін, відповідальність сторін за прострочення виконання зобов’язання (штраф або пеня).  Серед основних прав та обов’язків позичальника можна виділити: порядок повернення грошей готівковий чи безготівковий), вказавши при цьому про можливість повернення грошових коштів частинами чи ні, у якій термін позичальник повинен їх повернути. Якщо договором не встановлений строк повернення позики або цей строк визначений моментом пред’явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником протягом тридцяти днів від дня пред’явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не встановлено договором.

У випадку коли грошові кошти передаються під відстоки, необхідно уточнити їх розмір у договорі. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Цікавим моментом є те що, позика, надана за договором безпроцентної позики, може бути повернена позичальником достроково, якщо інше не встановлено договором. Договір позики вважається безпроцентним, якщо:

  • він укладений між фізичними особами на суму, яка не перевищує п’ятдесятикратного розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян,  тобто на сьогоднішній день це 850,00 гривень та непов’язаний  із здійсненням підприємницької діяльності хоча б однією із сторін;
  • позичальникові передані речі, визначені родовими ознаками.

Наслідки порушення договору позики позичальником

Необхідно пам’ятати, що у випадку, коли позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов’язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 Кодексу, тобто сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Якщо позичальник своєчасно не повернув речі, визначені родовими ознаками, він зобов’язаний сплатити неустойку відповідно до  ст. 549-552 Цивільного Кодексу, яка нараховується від дня, коли речі мали бути повернуті, до дня їх фактичного повернення позикодавцеві, незалежно від сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 ЦКУ.

У випадку, якщо договором встановлений обов’язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 ЦКУ.

Вимоги до розписки

Щодо розписки чи боргової розписки, то це більш спрощений варіант позики, яка представляє собою документ у письмовій формі.  Розписка пишеться власноруч позичальником, у ній чітко вказується:

  • дата складання розписки та місце
  • прізвище, ім’я, по-батькові позичальника, його ідентифікаційний код та паспортні дані
  • прізвище, ім’я, по-батькові кредитора (позикодавця), його ідентифікаційний код та паспортні дані
  • сума, яку позичальник отримав від кредитора, її валюта та факт передачі грошей
  • сума та термін повернення коштів
  • особистий підпис боржника

У випадку коли сторони домовились укласти розписку у вигляді надрукованого тексту, необхідно для зменшення ризику визнання її недійсною, у кінці поставити не тільки особистий підпис позичальника та дату отримання грошей, а також позичальник повинен повністю власноруч написати своє прізвище, ім’я та по-батькові. Таким чином, навіть якщо позичальник буде оспорювати свій підпис чи відмовлятись від нього, судова експертиза з більшою вірогідністю встановить зворотне.

На практиці інколи виникає питання чи важливо вказувати у розписці мету отримання грошей, на наш погляд це не є обов’язковим. Однак, сторони можуть домовитись між собою про це та вказати за бажанням позичальника (наприклад, мета отримання грошей для покупки автомобіля). У майбутньому це може слугувати доказом у суді, якщо позичальник буде себе недобросовісно поводити та не захоче повертати гроші.

Також цікавим моментом є отримання згоди дружини (чоловіка) позичальника, яку на наш погляд бажано отримати. У судовій практиці виникають випадки визнання договору позики та розписки недійними саме на підставі не отримання згоди одного з подружжя при укладанні розписки. Тобто дружина (або чоловік)  посилаються на те, що на підставі ч.2. ст. 65 Сімейного кодексу України при укладенні договорів одним із подружжя вважається, що він діє за згодою іншого з подружжя. Кожен із подружжя (чоловік або дружина) мають право на звернення до суду з позовом про визнання договору недійсним як такого, що укладений другим із подружжя без її (його) згоди, у зв’язку, якщо даний договір виходить за межі дрібного побутового.

Висновки

Підсумовуючи, можна прийти до висновку, що розписка більш простіший спосіб отримання грошей, однак ризиковий, у зв’язку з вище переліченими підставами, хоча більшість людей обирають саме його. Це пов’язано з тим, що укладаючи договір позики сторони не завжди хочуть нести матеріальні затрати у вигляді оплати послуг юриста та нотаріуса. Але наш погляд, саме цей спосіб отримання грошей є більш захищеним, особливо коли позичальник окрім договору позики укладає ще договір застави.

Берназ-Лукавецька О.М. доцент кафедри цивільного права Національного Університету  «Одеська юридична академія»,  кандидат юридичних наук, доцент