fbpx

Як самостійно підготувати позовну заяву та звернутися до суду

від | Бер 13, 2020 | Юридичні консультації | 7 коментарі

У цій статті я вам розкажу як без звернення до адвоката чи юриста самостійно підготувати позовну заяву та звернутся до суду.

У цій консультації:

 • загальні вимоги до складення позовної заяви;
 • як зробити її переконливою;
 • перелік документів, які необхідно додати;
 • приклад позовної заяви;
 • порядок звернення до суду із позовом.

Якщо ви хочете підготувати якісний позов і підсумку отримати рішення суду на свою користь, вам сподобається цей матеріал.

Пропоную почати.

 

Зміст

Розділ І

Звернення до суду: загальна інформація

Розділ ІІ

Вимоги до оформлення позовної заяви

Розділ ІІІ

Зміст та  структура позовної заяви

Розділ ІV

Документи, що додаються до позовної заяви

Розділ V

Подача позовної заяви до суду

Розділ VI

(БОНУС) Зразок позовної заяви

Розділ І

Звернення до суду: загальна інформація

Коли і в який суд звертатися?

Кожна особа, як юридична так і фізична, чиї права було порушені, має право звернутися до суду.

У випадку, якщо вирішити спірну ситуацію, знайти прийнятний варіант для обох сторін самостійно виявилось неможливо її розгляд може бути доручено суду.

В Україні діють такі суди:

 1. Цивільні – вирішують спори між фізичними особами, а також між фізичними особами, іноді також юридичними особами, головним чином з приводу захисту прав на майно, а в деяких випадках і немайнових прав (захист честі, гідності, ділової репутації). Також у цивільному судочинстві можуть підтверджуватися певні факти, наприклад усиновлення.
 2. Адміністративні – вирішують спори між фізичними та юридичними особами (далі їх будемо називати просто “особи”) з однієї сторони та органами наділеними повноваженнями приймати рішення та їх посадовими особами з іншої сторони. Простими словами, до цієї категорії судочинства відносяться ситуації, коли особа не задоволена прийнятим щодо неї рішенням, вважає його незаконним і бажає його оскаржити.
 3. Господарські – розглядають спори, що виникають, як правило між юридичними особами, в ході здійснення ними підприємницької діяльності.

Отже, спершу необхідно визначити в чому полягає ваш спір і далі правильно обрати суд: цивільний, адміністративний чи господарський.

Слід звернути увагу, що не завжди правильне обрання суду є легкою справою. Наприклад, будь-які рішення, що стосуються забезпечення житлом, зарахування на квартирний облік на перший погляд мають розглядатися в адміністративних судах. Водночас, враховуючи, що такі рішення нерозривно пов’язані з набуттям права на житло, то їх розглядають саме цивільні суди.

Також необхідно з’ясувати в який територіально суд звертатися: за вашим місцем і проживання чи за місцем знаходження/перебування особи, до якої ви плануєте позиватися.

За загальним правилом, необхідно подавати позовну до суду за місцем знаходження/перебування відповідача.

Водночас, законодавство України передбачає випадки, коли позивач може обрати суд для звернення самостійно. До них, зокрема, належить оскарження рішень органів влади, прийнятих щодо конкретної особи, стягнення аліментів , розірвання шлюбу тощо.

 

Представництво інтересів у суді

Звернутися до суду особа може:

 • самостійно або
 • через представника, надавши йому необхідні повноваження.

Представником може бути адвокат, а в деяких випадках – юрист чи взагалі особа без юридичної освіти.

Приймати рішення про необхідність самостійного звернення до суду або звернення про допомогу до фахівця необхідно з урахуванням складності справи.

Якщо справа є простою, результат судового розгляду є очевидним, то можна самостійно готувати позовну заяву, подавати її до суду і представляти свої інтереси у суді. Якщо ж спір має специфіку, то є підстави замислитись над тим, щоб звернутися за допомогою до спеціаліста, що спеціалізується на питаннях представництва в судах.

Варто наголосити, що в окремих випадках непрофесійний підхід до вирішення питання на самому початку може поставити хрест на можливості досягти позитивного результату, навіть якщо по суті спору ви праві.

Так, наприклад, суд апеляційної інстанції не візьме до уваги докази, які без поважних причин не були подані до суду першої інстанції.

В більшості випадків звернення до адвоката окуповується. Положення діючого законодавства дозволяють за рішенням суду не тільки досягти необхідного результату по суті, але й отримати повну компенсацію за здійснену оплату послуг адвоката, а також витрат, що були зумовлені необхідністю прибуттям до суду.

Таким чином,у разі винесення судом рішення на вашу користь, звернення до адвоката, представництво ним ваших інтересів у суді вам нічого не коштуватиме, оскільки буде компенсовано іншою стороною.

Можливий також і третій варіант, щось середнє між першим та другим: коли ви замовляєте у юриста написання позовної заяви, а в подальшому самостійно представляєте свої інтереси в суді  або подаєте заяву про розгляд справи за вашої відсутності.

 

Строки звернення до суду

Перед тим, як звернутися до суду також важливо перевірити, чи не втратили ви право на звернення до суду.

Оскарження рішень органів, наділених приймати рішення, здійснюється протягом шести місяців, з дня, коли особа дізналась про порушення свого права.

Звернутися до суду за вирішенням цивільного або господарського питання можна, як правило, протягом трьох років з моменту порушення прав.

З’ясувавши вищезазначені питання, можна переходити до підготовки позовної заяви

Розділ ІІ

Вимоги до оформлення позовної заяви

Законодавством визначено вимоги, яким має відповідати позовна заява.

Нагорі, з правого боку першого аркуша зазначається найменування суду, до якого подається позовна заява.

Далі вказуємо найменування/ім’я особи, що звертається до суду (позивача) та особи, до якої звертаються до суду (відповідач). Вказується детальна інформація щодо кожного учасника справи: адреса проживання або реєстрації, т.з. номер ідентифікаційного коду, якщо юридична особа, то її код  в ЄДРПОУ, за наявності номер телефону, електронна пошта.

Нижче зазначається ціна позову. Простими словами – грошова оцінка позовних вимог.  

 

Після вказаних реквізитів посередині пишеться “ПОЗОВНА ЗАЯВА” і додається про що. Наприклад, позовна заява про поновлення на роботі.

 

В основній частині позовної заяви викладається суть спірного питання, свої пояснення по суті спору. Детально про те, що має містити ця частина позовної заяви читайте нижче, у розділі 3 цієї статті – “Зміст та внутрішня логічна структура позовної заяви” ГИПЕРЛИНК

Після викладення своїх пояснень, формулюється прохальний блок позовної заяви. 

Як правило починається він із фрази: “Враховуючи викладене вище, керуючись положеннями статей … ПРОШУ: ”.

В основній частині позовної заяви викладається суть спірного питання, свої пояснення по суті спору. Детально про те, що має містити ця частина позовної заяви читайте нижче, у розділі 3 цієї статті – “Зміст та внутрішня логічна структура позовної заяви” ГИПЕРЛИНК

Після викладення своїх пояснень, формулюється прохальний блок позовної заяви. 

Як правило починається він із фрази: “Враховуючи викладене вище, керуючись положеннями статей … ПРОШУ: ”.

Після слова ПРОШУ необхідно сформулювати, що ви просити у суду, в чому саме полягають вимоги.

Наприклад, це може бути “поновити на роботі”, “зобов’язати скасувати рішення” тощо

Кожна з вимог має бути чіткою та зрозумілою.

Таких вимог у позовній заяві може бути декілька.

Після позовних вимог зазначається перелік документів, що додаються до позовної заяви. Детально про те, які документи обов’язково додаються до позовної заяви, читайте у розділі 4 публікації ГІПЕРЛІНК.

Наприкінці позовна заява підписується та зазначається дата її підписання.

Розділ ІІІ

Зміст та структура позовної заяви

Вимоги до змісту позовної заяви

Законодавство містить не тільки вимоги до оформлення позовної заяви, але й вимоги до її змісту.

Так, позовна заява повинна містити виклад обставин, які підтверджують обгрунтованість позовних вимог. Тобто особа, яка звертається до суду, повинна у позовній заяві повинна пояснити, які події призвели до спірної ситуації.

Посилаючись на певну обставину, обов’язковим є вказівка на конкретний доказ, що підтверджує існування такої обставини.

Наприклад, факт народження підтверджується свідоцтвом про народження, копія якого додається до позовної заяви.

Також позивач у позовній заяві необхідно зазначити, чи подавався раніше такий самий позов чи до суду із цього питання ви звертаєтесь вперше.

Внутрішня структура позовної заяви

Переходимо до безпосередньої підготовки позовної заяви.

Для того, щоб зміст позовної заяви легко сприймався при читанні, вона повинна мати внутрішню логіку. Для цього, кожний з розділів позовної заяви пропонується нумерувати та наводити його назву.

Обставини спірних правовідносин. Спершу, необхідно описати ситуацію, що призвела до порушення ваших прав.  

Фактичні обставини необхідно описувати чітко в хронологічній послідовності. По кожному факту, що може бути підтверджений певним доказом, зазначається посилання на такий доказ, вказується де оригінал доказ знаходится та за додається його копія.

У заключній частині цього розділу необхідно вказати в чому саме виявилося порушення вашого права.

Положення законодавства та їх застосування. Наступним розділом позовної заяви має бути вказівка на нормативно-правові акти, що підлягають застосуванню у вказаній ситуації.

 

Пропонуємо зазначати конкретні положення нормативно-правових актів в порядку їх ієрархії (спочатку Конституція, закони України, а потім підзаконні нормативно-правові акти)  з посиланням на номер статті чи пункту. 

У цьому ж розділі необхідно зазначити свої висновки про застосування наведених положень законодавства щодо вашої ситуації.

Судова практика. Третій розділ позовної заяви не є необов’язковим, але в деяких випадках є вкрай важливим – судова практика із цього питання.

У цьому розділі можна навести судові рішення, в яких Верховний Суд висловлює свою позицію із зазначеного питання. Знайти такі рішення можна на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Процедурні питання. Після викладення усіх вказаних вище пояснень щодо вашої ситуації переходимо до процесуальних питань.

Перш за все, необхідно запевнити суд в тому, що вами не подано такого самого позову до тих самих осіб з тих самих же підстав.

Далі розкриваємо питання, що вами не пропущено строків звернення до суду. Зокрема, вказуємо конкретну дату, коли стало відомо про порушення ваших прав.

Наприкінці вказуємо, чому саме до цього суду ви звернулися: 

 • чому було обрано судочинство адміністративне, або цивільне, або господарське; 
 • чому звернулись до саме до цього суду (за місцем знаходження позивача або за місцем знаходження відповідача)

Оформлення. Крім вказаної логічної побудови позовної заяви пропонуємо також увагу на оформлення позовної заяви: використання курсиву, жирного шрифту, підкреслення.

Для того, щоб зміст позовної заяви легко сприймався:

 • виділяйте курсивом додаткову інформацію
 • важливу інформацію, слова та словосполучення, на яких необхідно зробити акцент виділяйте жирним шрифтом
 • ваші висновки – жирним та підкреслюйте.

Розділ ІV

Документи, що додаються позовної заяви 

До позовної заяви має бути доданий певні документи.

Перш за все, це має бути або копія такої ж позовної заяви з усіма доданими документами для відповідача (відповідачів) (у разі звернення до адміністративного або цивільного суду) або оригінал чеку разом з описом вкладення у конверт про направлення копії позовної заяви та доданих до неї матеріалів відповідачу (відповідачам) (у разі звернення до господарського суду).

Далі, кожна з обставин, на яку послалися у позовній заяві, має бути підтверджена відповідним доказом:

 • зазначили, що одружилися – додали копію свідоцтва про одруження;
 • уклали договір – додали копію договору;
 • повідомили когось про щось – додали копії листа разом з квитанцією про відправку, тощо.

Усі документи, які подаються в копіях до суду, засвідчуються написом “З оригіналом згідно”, вказується прізвище особи, що засвідчила, її підпис та дата. У правому верхньому куті зазначається “Копія”.

Якщо представництво інтересів у суді здійснюється іншою особою додаються документи, що підтверджують повноваження представника.

Обов’язково додається оригінал квитанції про сплату судового збору.

Крім того, якщо у позивача є якісь клопотання  або заяви (наприклад, провести експертизу або провести розгляд справи за відсутності позивача), вони викладаються зазвичай окремим документом та додаються до позовної заяви.

Юридичні поради з актуальних питань

Розділ V

Подача позовної заяви до суду

Після того, як позовна заява роздрукована, підписана, усі необхідні документи додані, час подавати її до суду.

Не забудьте зробити одну копію з позовної заяви разом з усіми додатками для себе.

Законодавство передбачає можливість подати позовну заяву:

 • особисто до канцелярії суду або
 • відправити її на адресу суду поштою.

У разі подання її через канцелярію, суд на другому примірнику ставить відмітку про отримання позовної заяви.

По пошті позовна заява надсилається за адресою необхідного суду рекомендованим відправленням.

Що далі?

Позовна заява в порядку черговості через систему авторозподілу потрапляє до конкретного судді.

Суддя зобов’язаний перевірити чи відповідає подана позовна заява усім вимогам, встановленим законодавством.

Якщо позовна заява має певні недоліки, суд через пошту повертає її позивачу і вказує в ухвалі на причини, з яких позовна заява була повернута. Після усунення недоліків виправлена позовна заява може бути подана до суду.

За відсутності будь-яких питань, суд виносить ухвалу про відкриття провадження по цій справі і призначає дату розгляду.

Повістка із датою судового розгляду разом з ухвалою про відкриття провадження у справі направляється судом поштовим відправленням учасникам справи.

Разом з цим, якщо довгий час жодних повідомлень від суду не надходить, таку інформацію можна дізнатись у канцелярії суду або на сайті Судової влади України.

Розділ VІ (Bonus)

Зразок позовної заяви

Ми підготували зразок позовної заяви, а також шаблон у форматі документу Word, який може бути взятий за основу для написання позовної заяви.

Для цього введіть свої дані і одразу отримаєте вказані документи собі на пошту.

Оцініть будь-ласка публікацію

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезды (26 голосів, середняя оцінка: 4,23 из 5)