fbpx
Як отримати дозвіл на виїзд дитини за кордон на підставі рішення суду

Як отримати дозвіл на виїзд дитини за кордон на підставі рішення суду

Досить часто батько чи мати дитини не надають один одному згоду на вивіз дитини за кордон через виникнення між ними сімейних конфліктів та непорозумінь. В той же час така поведінка не є підставою для позбавлення дитини можливості відвідати іншу країну. На сьогодні...
Аналіз останніх змін у Сімейний кодекс щодо сплати аліментів на дитину: нові розмір та порядок нарахування

Аналіз останніх змін у Сімейний кодекс щодо сплати аліментів на дитину: нові розмір та порядок нарахування

У цій статті проаналізуємо останні зміни до законодавства України, підписані Президентом України (набирали чинності з 09 липня 2017 року та з початку 2018 року), що мають на меті покращити захист права дітей на належне утримання – аліменти. Прийняття останніх змін...
Анализ последних изменений в Семейный кодекс Украины относительно уплаты алиментов на ребенка: новые размер и порядок начисления

Анализ последних изменений в Семейный кодекс Украины относительно уплаты алиментов на ребенка: новые размер и порядок начисления

  В этой статье проанализирую последние изменения в законодательство Украины, подписанные Президентом Украины (вступили силу с 9 июля 2017 и с начала 2018 года), которые имеют целью улучшить защиту прав детей на надлежащее содержание (алименты). Их принятие...
Разрешение на выезд ребенка за границу на основании решения суда

Разрешение на выезд ребенка за границу на основании решения суда

Достаточно часто отец или мать ребенка не оказывают друг другу согласие на вывоз ребенка за границу из-за возникновения между ними семейных конфликтов и недоразумений. В то же время такое поведение не является основанием для лишения ребенка возможности посетить другую...