05 Вересня 2014      405      47

Порядок зарахування на квартирний облік

Постановка на квартирний облік

Вказана публікація є першою із серії, що стосуватимуться питання реалізації громадянами права на житло, зокрема його безоплатного отримання з державного та комунального фонду. В цих юридичних консультаціях ми також розглянемо  питання отримання службових житлових приміщень і особливості правового регулювання зазначених питань для військовослужбовців. А почнемо з постановки на квартирний облік.

Загальні положення законодавства щодо забезпечення житлом

Відповідно до ст. 47 Конституції України:

Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону.

Вказані положення розкриваються, перш за все, в Житловому кодексі УРСР.

Абсолютно вірно, це нормативно-правовий акт, прийнятий ще у 1984 році з окремими змінами за часів незалежності. Ви тільки оцініть яка його редакція ще досі збережена:

В результаті перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції в нашій країні було створено необхідні передумови для розв’язання однієї з найважливіших соціальних проблем – задоволення потреби трудящих у житлі.

Втілюючи в життя ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства і здійснюючи курс на підвищення матеріального та культурного рівня життя народу. Радянська держава послідовно реалізує розроблену Комуністичною партією програму житлового будівництва.

Так статтею 31 Житлового кодексу УРСР передбачено, що громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання у користування жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду в установленому порядку.

Мова у вказаній статті йде лише про житло для постійного проживання та не стосується службових житлових приміщень.

Також зі змісту положень Житлового кодексу УРСР вбачається що для отримання житла особа повинна перебувати на квартирному обліку.

Таким чином для можливості (принаймні потенційної) отримати житло від держави або громади особа повинна:

 1. Потребувати поліпшення житлових умов.
 2. Перебувати на квартирному обліку.

Особи, що потребують поліпшення житлових умов

Перелік осіб, що потребують поліпшення житлових умов, визначено у ст. 34 Житлового кодексу та п. 13 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 № 470 (!!! це також один з ключових нормативно-правових документів, що регулює питання реалізації права на житло, зокрема, постановки на квартирний облік, надання житлових приміщень тощо).

 

До потребуючих належать наступні категорії осіб:

 • забезпечені жилою площею нижче за встановлений рівень. Такий рівень визначається виконавчими комітетами обласних рад, а в м. Києві та Севастополі – міськими радами. Для м. Києва, наприклад, особа вважається на належному рівні забезпеченою житловою площею, якщо на одну особу припадає 7,5 кв.м. житлової площі. Наявність зазначеної підстави визначаємо шляхом ділення житлової площі, на кількість спільно проживаючих та зареєстрованих у ньому осіб;
 • які проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам. Належні санітарні і технічні вимоги, в першу чергу, передбачають, що проживання в житловому приміщенні не повинно завдавати шкоди здоров’ю. При цьому визнання будинку таким, що не відповідає зазначеним вимогам, здійснюється виконавчим комітетом відповідної ради;
 • які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв’язку з чим не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім’ї. Вичерпний перелік захворювань визначений наказом Міністерством охорони здоров’я УСРС від 08.02.1985 № 52;
 • які проживають за договором піднайму жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду чи за договором найму жилого приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів;
 • які проживають не менше 5 років за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності;
 • які проживають у гуртожитках;
 • які проживають в одній кімнаті по дві і більше сім’ї, незалежно від родинних відносин, або особи різної статі старші за 9 років, крім подружжя (в тому числі якщо займане ними жиле приміщення складається більш як з однієї кімнати). В цьому випадку варто враховувати положення Сімейного кодексу України, яким визначено, що права члена сім’ї має одинока особа.
Читайте також:  Захист прав наймодавця при розірванні договору найму (оренди) житла [як розірвати договір оренди житла наймодавцю?]

Вказаний перелік є вичерпним.

Якщо особа підпадає хоча б під одну із вищезазначених підстав, то наступним кроком буде вирішення питання щодо постановки на квартирний облік (зарахування до числа осіб, що потребують поліпшення житлових умов).

Постановка на квартирний облік

Особа може встати на квартирний облік як за місцем проживання – тобто у відповідних радах, так і за місцем роботи, якщо підприємством, установою чи організацію, де працює особа, здійснюється квартирний облік.

Постановка на облік здійснюється всієї сім’ї.

Умови постановки (взяття) на квартирний облік

Для того, щоб особі встати на квартирний облік необхідно дотриматися певних вимог, умов та підтвердити певні факти щодо себе та членів сім’ї.

 1. Перш за все особа повинна документально підтвердити, що є такою, що потребує поліпшення житлових умов.
 2. Для взяття на квартирний облік особа повинна бути зареєстрована у населеному пункті, де вона ініціює відповідне питання. Єдиним виключенням з даного правила є взяття на облік за місцем роботи осіб, що проживають у приміській зоні. При цьому, такі особи повинні не менше 10 років пропрацювати на відповідному підприємстві.
 3. Особа повинна проживати останнім часом в населеному пункті визначену відповідним органом місцевого самоврядування кількість років. Слід зазначити, що в деяких містах, радами не встановлено мінімально необхідного терміну проживання для постановки на квартирний облік. Як наслідок в таких випадках особа може бути взята на квартирний облік без урахуванням строку останнього проживання у населеному пункті. В м. Києві такий строк становить 5 років – тобто особа повинна бути останні 5 років до моменту подачі документів для зарахування на квартирний облік зареєстрована у м. Києві. Виключенням з цього правила є зарахування особи до списку осіб, що забезпечуються житлом позачергово.
 4. Особа не повинна протягом останніх 5 років вчиняти будь-які дії, що мали наслідком погіршення своїх житлових умов. Такими діями розглядаються обміну займаного жилого приміщення на гірше, псування або руйнування приміщеня, відчуження придатного і достатнього за розміром для проживання жилого будинку. Аналіз правозастосовної практики свідчить, що в окремих випадках під діями щодо штучного погіршення житлових умов розглядають перереєстрацію на меншу площу, реєстрація інших осіб у приміщенні тощо. Проте зазначена позиція є дискусійною.

Трапляються такі випадки: сім’я перебуває на квартирному обліку як така, що забезпечена житловою площею на кожного члена сім’ї менше визначеного мінімального рівня житлової площі (для м. Києва 7,5 кв.м.). Проте згодом один з членів сім’ї перестає бути зареєстрований за цією адресою (наприклад, у випадку переїзду в інше житло, смерті тощо), у зв’язку з чим забезпеченість членів сім’ї, що залишилися проживати зростає, але не досягає рівня середньої забезпеченості громадян житловою площею у населеному пункті (в м. Києві – 9 кв.м.). В цьому випадку особа має продовжувати перебувати на квартирному обліку до покращення своїх житлових умов до рівня середньої забезпеченості громадян житловою площею у населеному пункті на кожного з членів сім’ї.

Читайте також:  Аналіз нормативно-правового забезпечення житлом соціально уразливих верств населення в Україні

Документи, що подаються для постановки на квартирний облік

Для постановки на квартирний облік особа подає заяву в довільній формі, яку підписує разом із членами сім’ї, які бажають бути зараховані на квартирний облік.

До заяви додаються наступні документи:

 • довідка про місце реєстрації і склад сім’ї, яка видається ЖЕКом або ОСББ. У вказаному документі обов’язково зазначаються адреса реєстрації, житлова площа житлового приміщення, особи, що зареєстровані у приміщенні;
 • довідка про перебування членів сім’ї на квартирному обліку за місцем роботи, а також у відповідній раді.

Якщо зарахування на облік пов’язана з певними обставинами (невідповідність приміщення санітарним чи технічним вимогами, захворювання члену сім’ї, тощо) до заяви також обов’язково додаються відповідні підтверджуючі документи.

Рішення за поданою заявою має бути прийнято у місячний термін.

Забезпечення житлом військовослужбовців та особливості постановки їх на квартирний облік

Основні підстави забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей закріплені в Законі України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.

Зокрема, статтею 12 Закону України визначено, що:

Держава забезпечує військовослужбовців жилими приміщеннями або за їх бажанням грошовою компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення на підставах, у порядку і відповідно до вимог, встановлених Житловим кодексом Української РСР та іншими нормативно-правовими актами.

Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей надаються жилі приміщення для постійного проживання або за їх бажанням грошова компенсація за належне їм для отримання жиле приміщення. Такі жилі приміщення або грошова компенсація надаються їм один раз протягом усього часу проходження військової служби за умови, що ними не було використано право на безоплатну приватизацію житла.

Підстави взяття на квартирний облік для військовослужбовців є такі ж самі, що і для всіх інших громадян.

Для постановки на квартирний облік військовослужбовець додатково подає такі документи:

 • витяг з наказу про призначення до військової частини;
 • витяг з послужного списку;
 • довідка про проходження військової служби;
 • довідка про склад сім’ї;
 • довідка з останнього місця військової служби про перебування військовослужбовця на квартирному обліку;
 • фотокопії паспортів військовослужбовця та всіх повнолітніх членів сім’ї, що бажають встати на квартирний облік; свідоцтва про народження неповнолітніх членів сім’ї, а також свідоцтва про шлюб.


 

Оцініть змістовність та корисність статті

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезды (15 голосів, середняя оцінка: 4,33 из 5)


Обговорення: 47 комент.
 1. nfyz сказав:

  почему не могу? на человека положено 6 м2 + на семью 10 или 12 всего (6*2)+10 это 22-24 м2 моя 1/3-15,9 м2 общей площади и 9,9 м2 жилой

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Для постановки на квартоблик жилая площадь жилья делится на всех прописанных там лиц. Если площадь на каждого в Вашем случае будет больше 6 кв.м., то на учет встать не получится.

   Відповіcти
 2. nfyz сказав:

  добрый день.я с дочерю проживаю в доме 53 м2,жилой площади 33м2. приватна власн.3/10-мои и 7/10-сестры.две ее комнаты закрыты. нша комната 8м2.могу ли я стать на квартирный учет? на человека положено 6 м2.мне усно отказали сказали что мы с дочерю прописаны там сами и не можем стать на кв.учет.

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Исходя из изложенного Вами – нет не можете.

   Відповіcти
 3. Антон сказав:

  Здравствуйте, если я участвовал в приватизации в 1994 году когда мне было 10лет,имеют ли сейчас право мне отказать на постановку на квартирный учёт на этом основании? Приватизировалась квартира жилой площадью 18 м2 на двоих с мамой.

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Це не є підставою для відмови у зарахуванні на облік.

   Відповіcти
 4. Віта сказав:

  Добрий вечір!
  Чи можна стати на квартирний облік, не маючи ідентифікаційного номеру (відмова із-за релігійних переконань- є штамп в паспорті)?

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Це не є перешкодою.

   Відповіcти
 5. Андрій сказав:

  Привіт! Скажіть будь-ласка, який стаж необхідно мати вчителю щоб мати пільгу при становленні на квартирний облік? Дякую!

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Стаж не має значення.

   Відповіcти
 6. Сергій сказав:

  Доброго дня я працюю в УПП в м.Києві прописаний в Житомирі чи можу я стати на чергу на покращення житлових умов за місцем роботи?

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Ні не можете.
   Тільки за місцем офіційного постійного проживання.

   Відповіcти
 7. Людмила сказав:

  Добрий день!Я, вчитель початкових класів, чи можу я стати на квартоблік?

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Людмило, залежить від Ваших житлових умов. Де ви працюєте значення не має.

   Відповіcти
 8. Вячесав сказав:

  Доброго дня. Питання при постановці на кВ облік маю подавати документи на всіх членів родини нас троє. Прописані разом зі мною у моїй 1кімнатній квартирі – 18м житлової площі. В дружини мається частка розміром 25 відсотків від 3х кімнатної. Чи впливає ця частка на можливість постановки на кВ.облік? І що робити далі?

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   За загальним правилом не впливає. Але буде враховуватися при наданні житла.

   Відповіcти
 9. Марія сказав:

  Доброго дня! Підкажіть будь ласка, ми проживаємо у м. Львові у 2012 році придбали житло в кредит за програмою молодіжного кредитування ( кредит ще сплачуємо). Три роки тому у нас народилась донечка, в нас 1 кімната житлова площа 20 м. кв, чи можемо ми встати на квартирний облік?
  Дякую

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   У Львові для зарахування на квартирний облік має бути на одну особу менше 5 кв.м. житлової площі. Вас 3 особи на 20 кв.м. житлової площі. Тобто на кожну особу приходиться більше 5 кв.м. Відповідно прав на зарахування у Вас не має.

   Відповіcти
   1. Марія сказав:

    Дякую за відповідь.

    Відповіcти
 10. ВАЛЕНТИНА сказав:

  Здравствуйте. Підскажіть будь ласка.Мій чоловік військовослужбовець.Стоїмо на квартирному обліку з 2005року у Херсоні-зареєстровані при частині .У 2012році мені (дружині)подарували будинок у Вінницькій області.Чи має він право зараз отримати службове житло у Херсоні?

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Так, має право.

   Відповіcти
 11. Anton сказав:

  Здравствуйте, хочу стать на квартирный учет,от меня требуют справку о том использовал ли я свое право на приватизацию(приватизационный сертификат)говорят если использовал,то я не имею права стать на квартирный учет.Насколько это законно? И имеют ли они требовать какие-либо документы кроме тех что указаны в правилах?(от меня требуют справку о наличии собственности,Справку о периодах регистрации по всем адресам которым я проживал,справку об использовании приватизационных чеков по всем адресам,копию техпаспорта квартиры,копию договора купли продажи квартиры,копию паспорта и кода.)

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Антон, Правилами такі документи прямо не передбачені. Ці документи в ідеалі мають запитуватися житлово-побутовими комісіями. В той же час без них прийняти обгрунтоване рішення щодо можливості зарахування на облік неможливо. Якщо ви хочете пободатися та почекати покі жпк запитає їх і вас зарахують – маєте право їх не подавати. Але якщо вас цікавить результат, то подайте їх.

   Відповіcти
 12. Віктор сказав:

  Доброго вечора.Я військовослужбовець проживаю у м.Львові.Одружений, дружина має дитину від першого шлюбу.Дитина мною не всиновлена.Проживаємо разом однією сім’єю.Чи можу його поставити на квартирну чергу у військовій частині і які документи необхідні.Наперед вдячний.

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Віктор, питання дискусійне. Але скоріш за все можете. Так відповідно до ст. 64 Житлового кодексу УРСР до членів сімї наймача може бути віднесено і інших осіб, якщо вони постійно проживають і ведуть спільне господарство. Документи, що будуть це підтверджувати: довідка про реєстрацію дитини за вашою ж адресою, свідоцтво про шлюб і свідоцтво про народження дитини.

   Відповіcти
 13. Андрій сказав:

  Добрий день!
  Я перебуваю на квартирному обліку за місцем проживання (облік здійснюється у у районній адміністрації, м. Запоріжжя). Після взяття мене на облік я одружився. Дружина прописана у батьків (в іншому районі м. Запоріжжя). Підкажіть будь ласка, чи можна її “додати” до складу моєї родини в обліковій справі, якщо ми прописані за різними адресами? Які для цього потрібні документи?

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Андрій, доброго дня.
   Ні, в даному випадку просто додати у склад родини не можна.
   Як мінімум дружина також повинна потребувати поліпшення житлових умов, з урахуванням умов, де вона зараз проживає.

   Відповіcти
 14. Оксана сказав:

  Доброго дня! Підкажіть будь ласка, чи має право міська рада (в часності орган, який видає довідку про реєстрацію місця проживання) зобов’язувати громадян, які бажають отримати дану довідку, заключати договір з комунальним господарством ( в моєму випадку на вивіз сміття) в обов’язковому порядку? Дякую за відповідь, по можливості надайте посилання на законодавство.

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Вважаємо це неправомірним. Дії щодо отримання довідки не мають прямого взаємозв’зку із укладенням договору вивозу сміття.
   Відповідно до ст. 19 Конституції України органи місцевого самоврядування, їх посадові особі мають діяти у межах і в спосіб передбачений законодавством. Вашу ініціативу щодо отримання довідки мають у встановленому порядку на підставі відповідних положень законодавства опрацювати.

   Відповіcти
 15. Світлана сказав:

  Доброго дня. Підкажіть будь ласка чи є на даний момент загальна електронна квартирна черга військовослужбовців? Якщо так, то як можна її переглянути? Бо в нас склалася ситуація що чоловік є військовослужбовцем, документи на подання до квартирної черги подавала ще в 2012 році, нам все говорили що ми вже стоїмо в гарнізонній черзі,а в 2015 році нам заявили що в документах погана ксерокопія ідентифікаційного коду. З того часу знову кажуть що все добре але все ж таки хотілося б якось удостовіритися.

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Світлана, суто військовослужбовців немає.
   Тут почитайте про єдиний реєстр http://www.molod-kredit.gov.ua/cms/ediniy-reestr.html
   Для зясування Вашого питання зверніться із офційним запитом і отримуєте офіційну відповідь.

   Відповіcти
 16. Вікторія сказав:

  Доброго вечора! Скажіть, будь ласка, де брати довідку про те, що член сім”ї (дружина) не перебуває на квартирному обліку, якщо він (дружина) являється підприємцем? Дякую!

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Вікторія, якщо зараховуєтесь за місцем роботи, то в органах місцевого самоврядування. Крім того можете додати виписку про ФОП члена сімї.

   Відповіcти
 17. Акіліна сказав:

  Добрий день.Підскажіть будь-ласка.Мій син військослужбовець.Має дружину і дитину,проживають разом на орендованій квартирі.Хотів стати в чергу на квартирний облік.Йому відказали тому що,11 років потому я(мати)при приватизації своєї 2-х кімн.квартири записала його як співвласника.Чи поставлять його взагалі на облік,якщо він мені подарує свою половину моєї квартири?

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Однозначні висновки щодо зарахування на квартирний облік за відсутності усіх даних зробити важко. За певних обставин таке відчуження може розглядатися як погіршення житлових умов і 5р. його тоді не зможуть зараховувати на квартирний облік.

   Відповіcти
 18. Костянтин сказав:

  Доброго дня! Я військовослужбовець. На мене зареєстровано 98% однокімнатної квартири 42 кв.м. Жила площа 21 кв.м. Проживаю спільно з братом і батьком. У відповідь на інформаційний запит до Рівненської міської ради отримав лист, що середня забезпеченість жилою площею по м. Рівне складає 7.6 кв.м. Якщо забезпеченння жилою площею визначаємо шляхом ділення житлової площі на кількість спільно проживаючих та зареєстрованих осіб, то я можу стати на квартирний облік, так? Де саме в нормативних актах можна знайти цей пункт, що саме так визначається рівень забезпечення площею. Бо юрист з частини казала ніби вся площа на мені і батько та брат не рахуються, от якби я був одружений і мав дітей, то це інше діло. Чи справді це так? Буду дуже вдячний за відповідь.

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Костянтин, дякуємо за питання.

   За загальним правилом для зарахування на квартирний облік займана житлова площа ділиться на всіх зареєстрованих у приміщенні осіб. Якщо отримана площа є меншою за встановлений виконкомом мінімальний показник(в Рівному десь близько 6 кв.м. на особу, треба офіційно з’ясувати) – можна бути зарахованим.
   Але беручи до уваги фактичну забезпеченість Вас житлом та враховуючи ст. 48 Житлового кодексу УРСР (надається житло з урахуванням житла що перебуває у приватній власності) можна зробити висновок що Ваш склад сім’ї має становити принаймні 2 особи.

   Відповіcти
 19. Любовь сказав:

  Добрый день подскажите мы многодетная полноценная семья муж военный, у нас была квартира которую мы продали. Сколько должно пройти времени с момента продажи, чтобы мы могли встать на квартирный учет?. Или это не имеет значения?

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   За загальним правилом, якщо Ви продали квартиру і внаслідок цього стали потребувати поліпшення житлових умов – то для постановки на квартирний облік має пройти 5 років.

   Відповіcти
 20. Татьяна сказав:

  Добрый вечер. А влияет ли на постановку на квартирный учет что муж живет со мной но зарегистрирован у родителей.

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Тетяна, відповили в особистому листі

   Відповіcти
 21. Андрей сказав:

  Добрий день! Я проживаю в м.Богуславі Київської обл. і стою на квартобліку за місцем роботи. Нещодавно одружився, маю уже і маленьку дитинку. Але дружина і дитина прописані в м.Києві. Підскажіть будь ласка, чи можуть вони стояти зі мною на квартобліку за місцем моєї роботи, якщо так- то які документи мені потрібно подати.Дякую.

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Обовязкова реєстрація у населенному пункті, де особа перебуває на квартирному обліку.

   Відповіcти
 22. Анастасія сказав:

  Добрий вечір. Мій чоловік військовослужбовець за контрактом та учасник бойових дій. Зараз ми збираємо необхідні документи для того, щоб стати на квартирний облік. В мене таке питання,через який період повині поновлюватись документи якщо ти уже стоііш на квартирному обліку?

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Щорічно, наприкінці року має проводитися перереєстрація

   Відповіcти
 23. Андрей сказав:

  Добрый день. Я чернобылец 2 категория , также инвалид войны 2 группы, жена учёный доктор наук , дети старше 18 лет живут со мной одного пола к себе на днях прописал родного брата , прописанного ранее в другой области , но работающего официально в Киеве более 6 лет, жилая площадь у меня 44,2 метра . Имею ли я право стать на квартирный учёт в . Киев

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Площади у Вас хватает. Можно только попробовать как такие, что проживают в одной комнате по две и боььше семьи (п/п. 7 п.13 Правил-470). Но необходимо проанализировать реальные условия проживания.

   Відповіcти

Ваш коментар

You have to agree to the comment policy.

Популярні статті
Популярні статті:
Top-5 за оцінками

© 2018 ЮРИСТ-БЛОГ · Копіювання матеріалів сайту без дозволу заборонено
Дизайн та підтримка: GoodwinPress.ru