31 Січня 2013      844      77

Правові основи організації діяльності інтернет-магазину

Правові основи діяльності інтернет-магазинуІнформація про правові основи діяльності інтернет-магазину у вказаній публікації  оновлена 10.03.2016 з урахуванням останніх змін до нормативно-правових актів, в тому числі нового Закону України “Про електронну комерцію”.

Знати правові основи діяльності інтернет-магазину надзвичайно важливо як бізнесменам-власникам, які повинні забезпечувати виконання законних вимог в ході організації торгівлі (зазначене допоможе запобігти виявленню можливих порушень в ході перевірки контролюючими органами), а також і звичайним споживачам, для того аби знати, як захистити свої права в ході купівлі товарів в інтернет-магазині. Зазначене вкрай важливе, оскільки з розвитком інтернет-технологій кількість правочинів, що укладаються в мережі Інтернет зростає.

Якими нормативно-правовими актами регулюється діяльність інтернет-магазинів?

Ще донедавна питання діяльності інтернет-магазинів було врегульовано виключно на підзаконному рівні.

Але у вересні 2015 року Верховна Рада України, реалізуючи запит широкої верстви підприємців, а також споживачів на врегулювання відносин по придбанню товарів, робіт чи послуг в мережі Інтернет, прийняла Закон України “Про електронну комерцію”, який       визначає особливості укладення електронних правочинів.

В той же час, крім зазначеного Закону, діяльність інтернет-магазинів регулюється і загальними положеннями законодавства, такими як, Конституція України (якою закріплено загальне право на підприємницьку діяльність), Господарський та Цивільний кодекси України, Закон України «Про захист прав споживачів», «Про рекламу», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про захист персональних даних» тощо.

На підзаконному рівні все ще продовжують діяти нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України та інших центральних органів виконавчої влади:

 1. Правила продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджені наказом Мінекономіки України від 19.04.2007 № 103.
 2. Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833.
 3. Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджені наказом Мінекономіки України від 11.07.2003 № 185.

Положення зазначених нормативно-правових актів застосовується в частині, що не суперечить Закону України “Про електронну комерцію”.

Документальне оформлення діяльності інтернет-магазину

Державна реєстрація підприємницької діяльності

Перші кроки будь якої підприємницької діяльності, в тому числі і діяльність інтернет-магазину, починаються з державної реєстрації.

За кожним інтернет-магазином має «стояти» конкретний підприємець чи підприємство, а не просто фізична особа. Тому першою вимогою для особи, що відкриває інтернет-магазин, є реєстрація юридичної особи або ФОП у встановленому порядку. Одночасно відбувається реєстрація як платника податків у відповідних податкових органах.

Діяльність інтернет-магазину без державної реєстрації є адміністративним порушенням, за яке передбачена відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 17 000 грн. до 34 000 грн., також може бути конфіскована вся продукція, а також гроші, отримані від реалізації продукції.

Ліцензування, отримання торгового патенту

Відповідно до законодавства України сама по собі діяльність із продажу товарів, робіт чи послуг через інтернет-магазин ліцензуванню не підлягає. Тому при відкритті інтернет-магазину отримувати ліцензію не потрібно.

 

В той же час слід пам’ятати, що окремі види підприємницької діяльності що здійснюються інтернет-магазином все ж таки можуть попадати під дію Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок державного регулювання певних видів господарської діяльності.

Читайте також:  Судова реформа: зміни до Конституції України в частині правосуддя

До таких видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, зокрема належать роздрібна торгівля алкоголем, лікарськими засобами, будь яка підприємницька діяльність, що здійснюється як на території так і за межами території України.

Відповідальність за підприємницьку діяльність без отримання ліцензії така сама, як і за діяльність без держаної реєстрації.

Торговий патент для інтернет-магазинів не потрібен.

Інформація, яка обов’язково розміщується на сайті інтернет-магазину

Зі змісту Закону України “”Про електронну комерцію” вбачається, що на сайті інтернет-магазину повинна бути розміщена певна інформації. Такими відомостями є:

 • повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця.
 • адреса підприємства або місце реєстрації та місце фактичного проживання ФОП;
 • адреса електронної пошти;
 • ідентифікаційний код для юридичної або фізичної особи – підприємця;
 • якщо діяльність передбачає отримання ліцензії – необхідно зазначити відомості про таку ліцензію, зокрема серія, номер, строк дії та дата видачі;
 • порядок формування кінцевої вартості товару щодо включення (невключення) певних податків у вартість товару;
 • інформація про вартість доставки.

Правові основи діяльності інтернет-магазинуЗазначення інформації про найменування, адресу, контакті дані є вкрай необхідним, щоб споживачу було повністю зрозуміло хто є контрагентом за правочином, до кого можна звернутися із вимогами, організувати належну взаємодію.

Також такий перелік інформації повинен міститися при розсиланні потенційним споживачам електронних повідомлень (емейл-розсилки) із комерційними пропозиціями.

Укладення договору в інтернет-магазині

Договір, який укладено в інтернет-магазині, вважається електронним правочином.

Обов’язкові умови електронного договору

Для укладення електронного правочину обов’язково на сайті повинні зазначатися найменування товару, роботи чи послуги, а також її вартість. Розміщення вказаної інформації повинно безумовно вказувати на готовність продавця виконати зазначені вимоги щодо продажу та доставки товару, виконання роботи чи надання послуги.

Додаткові умови електронного договору

Законом “Про електронну комерцію” визначено, що крім обов’язкових умов може бути передбачені і інші умови, зокрема:

 • порядок укладення договору (наприклад, зазначено про обов’язковість проведення попередньої оплати, але така оплата проводиться після підтвердження продавцем отримання замовлення);
 • можливість та порядок внесення змін до договору (наприклад, можливість заміни товару на аналогічний, у разі відсутності замовленого на складі продавця);
 • спосіб та порядок прийняття пропозиції укласти електронний договір (наприклад, прийняття пропозиції здійснюється шляхом надсилання листа за допомогою емейл або заповнення форми);
 • порядок обміну інформацією між покупцем і продавцем під час виконання договору (наприклад, інформація про адреси листування та строки відповіді);
 • порядок дій у разі, якщо покупець помилково або неправильно вказав інформацію про укладення договору як такого (помилково направив замовлення) або щодо окремих його умов (наприклад, невірно зазначив адресу доставки).

Окремі умови, що будуть обов’язковими складовими електронного договору між покупцем та продавцем, можуть зазначатися в окремому електронному документі (файлі), до якого відсилається покупець.

Після укладення договору в Інтернеті, покупець повинен отримати від продавця оперативне підтвердження отримання замовлення, а також зазначення умов договору для унеможливлення в подальшому їх односторонньої зміни. Таким підтвердженням може розглядатися, наприклад, електронний лист із підтвердженням та зазначенням товару, що придбається, його характеристик, ціни, умов оплати та доставки, а також посилання на інші умови договору, що можуть бути розміщені на сайті інтернет-магазину.

Крім підтвердження отримання замовлення, по факту виконання договірних зобов’язань (наприклад) продавець повинен обов’язково надати вже підтвердження вчинення правочину, якими можуть бути електронний документ, квитанція, товарний чи касовий чек, квиток, талон. При чому, такий документ обов’язково повинен містити порядок обміну чи повернення товару, відмови від роботи чи послуги, найменування продавця адреса та контакті дані, а також гарантійні зобов’язання.

Захист прав споживачів у діяльності інтернет-магазину

Відносини, що виникають між продавцями та покупцями в інтернет-магазинах, в повному обсязі підпадають під дію Закону України “Про захист прав споживачів”.

Читайте також:  Використання поруки у забезпеченні банківських кредитів

Що робити покупцю у разі придбання товару неналежної якості читайте у нашій юридичній консультації.

А от, які вимоги встановлені Законом України “Про захист прав споживачів” для продавців, читайте далі.

Законом визначено, що товари, які продаються споживачам, повинні бути якісними. При чому, на вимогу покупця продавець повинен надати документи, що підтверджують якість товарів. Такими документами можуть бути сертифікати відповідності, гігієнічні висновки, тощо.

Чи може покупець розірвати договір купівлі-продажу і повернути товар, придбаний в Інтернет?

Слід зазначити, що діюче законодавство, в питаннях повернення товару, придбаного в інтернет-магазині, повністю знаходиться на боці покупця і є вкрай невигідним для продавця.

Згідно із вимогами Закону України “Про захист прав споживачів” покупець без необхідності будь-якого обґрунтування має можливість повернути річ, якщо протягом 14 днів з дня отримання такої речі або отримання документа, що підтверджує факт укладення правочину, повідомить про це продавця.

Повернення товару

У випадку розірвання договору покупець має повідомити продавцю місце, де товар може бути повернутий. Тобто товар має бути забраний продавцем.

Строк, протягом якого товар має бути забраний, а гроші повернуті покупцю, становить не більше 30 діб. При чому, до повернення грошей продавцем, покупець має право притримати товар.

В умовах договору купівлі-продажу інтернет-магазином може бути визначено, що товар поставляється та повертається за допомогою пошти. В цьому випадку покупець має повертати товар за допомогою пошти.

Проте в абсолютно всіх випадках, усі витрати із повернення товару покладаються на продавця.

Покупець до вжиття заходів продавцем із повернення товару зобов’язаний протягом 60 днів зберігати його. Якщо продавець за цей час не вжив заходів із повернення товарів такий товар переходить у власність покупця без обов’язку за нього сплатити.

В той же час, якщо продавець не повертає сплачені кошти за товар протягом 30 днів, за кожен наступний день нараховується пеня у розмірі 1 % від вартості товару.

Тому, підприємці, будьте уважні, можете втратити і товар і кошти.

Відповідальність власників інтернет-магазинів

Також вкрай важливий момент в організації діяльності інтернет-магазину, що допомагає здійснювати свою діяльність із дотриманням норм законодавства, є усвідомлення можливих несприятливих наслідків, що передбачені такими нормативно-правововими актами.

Цивільно-правова відповідальність

Такий вид відповідальності передбачає, як правило, сплату штрафних санкцій, пені, а також відшкодування матеріальної та моральної шкоди за порушення зобов’язань, що передбачені договором.

Адміністративна відповідальність

Кодекс України про адміністративні правопорушення містить окремий розділ, що передбачає відповідальність за порушення правил здійснення підприємницької діяльності.

Ми наведемо основні правопорушення та вид і розмір відповідальності, передбачений за їх вчинення.

Ненадання підприємцем своєчасної та достовірної інформації про товари, роботи чи послуги, їх якості, кількості, асортименту, нездійснення обміну товару у 14 денний термін – відповідальність від 17 до 3400 грн.

Відсутність податкового обліку – від 85 до 255 грн.

Порушення порядку ведення обліку доходів і витрат – від 51 до 136 грн.

Здійснення підприємницької діяльності без реєстрації або без отримання ліцензії чи дозволу – від 17000 до 85000 грн.


 

Оцініть змістовність та корисність статті

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезды (36 голосів, середняя оцінка: 4,78 из 5)


Обговорення: 77 комент.
 1. Юлия сказав:

  Добрый день, могли бы вы назвать документ и статью согласно которого можно возвращать деньги покупателю за не подошедший товар в течении 30 дней.
  Спасибо.

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   ст. 9 закону Про захист прав споживачів – 14 днів.

   Відповіcти
   1. Юлия сказав:

    там написано не позднее 7 дней, или у вас другая информация? в статье выше вы писали про срок 30 дней. вы имели в виду ст.12 п.4этого же закона? (забыла уточнить, речь идет о купли-продаже товара в интернет)

    Відповіcти
 2. Олександр сказав:

  Доброго дня!
  А якщо сайт – не є інтернет-магазином – надає певний безкоштовний функціонал (напр. інформація, інфографіка, інструменти візуалізації і т.д.) та генерує дохід з реклами, чи є потреба державної реєстрації підприємницької діяльності?
  Заздалегідь вдячний!

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Олександр, питання не зовсім однозначне. Але скоріш за все є підприємницькою діяльністю, а тому необхідна реєстрація.

   Відповіcти
   1. Олександр сказав:

    Дуже вдячний за Вашу відповідь!
    Підскажіть будь ласка, у яких нормативно-правових актах варто шукати “однозначної” відповіді на це питання.

    Відповіcти
 3. юрий сказав:

  День добрый.
  Подскажите пожалуйста как мне решить такую проблему. Я через ОЛХ договорился о продаже товару. С покупателем обговорили цену и почтовую службу – покупатель просил отправить товар Новою почтою. Договорились, что я отправляю наложенным платежом с оплатою доставки за его счет. В день отправки товара я скинул покупателю фотокопию накладной, покупатель ее получил и ответил “ок”.
  Но после прибытия товара по адресу – покупатель “потерялся”, на Новую Почту не пришел и товар не забрал, на телефонные звонки не отвечает, хотя по активности На ОЛХ видно, что он находится в зоне контакта.
  Я связался с администрациею НП – они подтвердили, что товар не забрали. При этом покупатель даже не приходил на Новую почту – то есть претензии к качеству товара нету.
  По поводу возвращения товара Новая почта сообщила, что возврат возможен после оплати прямой и обратной доставки, а это даже больше стоимости товара, а если я не заказываю возврат – то товар идет на утилизацию.
  То есть я “попадаюсь” на стоимость товару.
  Суть вопроса: каким способом заставить заказчика оплатить отправленный товар. Сума вроде и не большая (750 грн.), но неприятно от не порядочности покупателя.
  Заранее спасибо.

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Юрий, в сожившейся ситуации эффективного правового механизма возмещения Вам ущерба не видно. Даже если и доказать факт вины другой стороны – времени и средств на это затратите в разы больше.

   Відповіcти
 4. Юрист-блог сказав:

  Пункт 2.9 ПОРЯДКУ реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі: Під час реєстрації абонента в оператора, провайдера
  телекомунікацій забороняється без згоди абонента змінювати умови
  укладеного між ними договору про надання телекомунікаційних
  послуг, у тому числі змінювати умови надання телекомунікаційних
  послуг, скорочувати чи змінювати їх перелік, тарифи, тарифні плани
  на послуги, умови і порядок оплати послуг, перетворювати внесені
  на особовий рахунок абонента кошти в бонуси, бали тощо.

  Відповіcти
 5. Міша сказав:

  Доброго дня!маю свій інтернет магазин якось була ситуація що конкуренти прописали мою ссилку в своїх поісковиках. Тобто така собі нечесна конкуренція. І мені цікаво як на законодавчому рівні може бути захищений мій домен тобто ім.я мого магазину щоб ніхто немав права використовувати назву або електронну адресу мого магазину в своїх цілях.що мені для цього треба зробити?

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Михайло, доброго дня. На сьогодні реєстрація доменного імені як товарного знака є найкращим варіантом захисту прав власника сайту.

   Відповіcти
 6. Сергей сказав:

  Здравствуйте! Такой вот вопрос, можно ли осуществлять продажу товаров из Китая, на досках объявлений в интернете не будучи ФОП? И если оформится ФОП, то можно производить продажу через сайты доски объявлений или нужно иметь собственный интернет-магазин? И какого рода наказание или штраф в случае если это запрещено? Спасибо!

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Сергей! Только будучи зарегистрированным как ФОП физлицо самостоятельно может осуществлять продажу товаров, в т.ч. и на досках объявлений. Требований продавать только через интернет-магазин законодательство Украины не содержит. За незарегистрированню предпринимательскую деятельность как минимум админштраф от 17000 грн. с возможной конфискацией продукции. Плюс возможные финансовые санкции от налоговой.

   Відповіcти
 7. Гала сказав:

  Доброї ночі .Цікавить таке запитання . Я є організатором спільних покупок матеріалів для хенд мейд в контакті,виставляю на закупку матеріал, мої колеги бронюють потріний товар, перераховують мені гроші – і вже потім я закуповую на оптових складах матеріали.На склад перераховую великі суми, у мене залишаються тільки відсотки на карточці (близько 4 тисяч).Скажіть будь-ласка як мені правильно потрібно оформитись щоб уникнути штрафів, чи легалізувати свою роботу .В мене немає інтернет магазина – вся робота проводиться тільки із сторінки в Контакті .

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Скоріш за все як ФОП

   Відповіcти
 8. Наталя сказав:

  Продаю товар на Киндстафі (дропшипинг)
  Клієнт купив три плаття = два підійшли. а одне замале (клієнт носить 44-46, а купила плаття 42-46 один розмір ) – хоча я її попереджала , що розмір їй не підійде = на модель на фото 42 розміру.
  Тепер хоче повернути плаття. Товар купляю на оптових складах 7 км і там повернення немає. В мене також вказано що немає обміну чи повернення, так як товар під заказ.

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Клієнт має право на повернення в будь якому разі

   Відповіcти
 9. Ирина сказав:

  Добрый день, у нас есть Инет-магазин (деятельность зарегистрирована), на нем указаны наши эккаунты в соцсетях, которые являются частью Инет-магазина, продвигают его и продают товар, который есть в Инет-магазине. Можно ли считать бизнес эккаунты в соц-сетях в формате магазина частью Инет-магазина сайта? Или на соц сети действуют отдельные правила ведения продаж?

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Все це електронна комерція. Детальніше читайте Закон про електронну комерцію

   Відповіcти
 10. Дмитрий сказав:

  Такой вопрос: если я к примеру хочу запустить интернет-магазин в формате landing page, для тестирования ниши, разместить там объявление о продаже того или иного товара, но с целью не продать товар, а понять имеется ли на него спрос, к примеру на несколько дней, нужно ли в этом случае регистрировать ФОП? И возможна ли какая либо ответственность за подобного рода действия?

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Якщо Ви публікуєте рекламу про продаж товару – маєте його продавати. ФОП бути необхідно.

   Відповіcти
 11. Андрій сказав:

  Укладення договору в інтернет-магазині.
  Сайт повинен мати повний текст договору?
  Чи достатьньо інформації в розділах “доставка”, “оплата”, “повернення”

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Законодавство не містить прямої вимоги щодо єдиного документа договору. Водночас пропозиція укласти договір повинна чітко містити істотні умови (товар, повна ціна, строк поставки). Щодо усіх інших умов покупець повнен бути поінформований і повиннен висловити згоду на їх прийняття.

   Відповіcти
 12. Ірина сказав:

  Доброї пори дня!
  Підкажіть, будь ласка, які КВЕДи варто обрати ФОПу, який є власником інтернет-сайту (реклами всілякі)? І чи може цей ФОП обрати 2 групу ЄП?

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Ірина, вибачте, який КВЕД обрати, не консультуємо.

   Відповіcти
 13. Оля Мотишена сказав:

  Добрий вечір,як знайти власника інтернет магазину?

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Це не чисто правове питання. Напевно більше творче.

   Відповіcти
 14. Людмила сказав:

  Доброго дня. Я працюю в інтернет магазині одягу. Дуже часто буває що товар не підходить покупцю колір або розмір. Згідно закону України покупець має право обміняти товар один раз чи безліч разів скільки йому заманеться?

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Закон не обмежує кількості обмінів.

   Відповіcти
 15. Олександра сказав:

  Доброго дня
  в мене наступне питання
  Маю свій невеличкий інтернет-магазин, де працює одна людина – оформлена як ФОП.Продаю кондитерський інвентар. Вчора надійшов лист на електронну пошту з темою про несанкціоноване використання зображення мультигероя на товарах, що я продаю з вимогою прибрати їх з сайту, повідомити про кількість проданого товару та кількість залишків на складі, щоб власник торгового знаку ( мультигероя) міг розуміти вартість збитків від моєї діяльності. Лист надійшов від представника в Україні цього власника знаку. Сам знак належить американській компанії (чималенькій). Надіслали також витяг з бібліотеки реєстрів та свідоцтв товарного знаку. В мене в магазині продавався товар куплений на оптовому ринку (тарілки та стакани, силіконова форма з зображенням цього героя). Купила – продала. Немає накладних чи договорів при купівлі на ринку.Купляла ще в 2015. Позиція виявилася непопулярною.Вона зависла на складі.Так і була на сайті.Виробник – Китай. В листі вказали адресу за якою зареєстрований домен сайту.хоча фактична адреса інша.В них також вимога підписати той документ . що надійшов -та їм переслати.до листа прикріпили скріншоти сторінок з товаром, що я продаю.Фото на сайт я завантажую після того, як сфотографую їх сама.Я їх вже видалила з сайту.Я нічого не підписувала – бо це буде означати . що я дійсно користувалася їхньою інтелектуальною власністю – як вони пишуть.Я ж не виробник – не тиражую їхнього героя на тарілках.Перепродаю товар(який виготовив Китай) – в мене є на це дозволи (здійснення торгівельної діяльності через інтернет) .чи можуть вони вимагати від мене компенсації? і взагалі мені дивно. що така велика компанія щось хоче від маленького ФОП в далекій країні Україна.Я все читаю, читаю в інтернеті – але нічого знайти не можу – про продаж товарів з мультигероями (не виробництво).

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Ответили письмом на почту

   Відповіcти
   1. Семен сказав:

    Добрый день, стоит тот же вопрос. Можете выслать ответ на почту sem.dovgan@gmail.com

    Відповіcти
    1. Юрист-блог сказав:

     Семен, будь ласка задайте конкретне питання із викладенням Ваших обставин. Щодо цієї ситуації в цілому можу сказати, що претензії правоволодільцев є обгрунтовані.

     Відповіcти
 16. Виктория сказав:

  Доброго времени суток!Скажите, пожалуйста, нужно ли мне оформлять ИП или ЧП… если я хочу заниматься продажей бытовой химии через социальные сети? Спасибо!

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   да, обязательно

   Відповіcти
 17. Андрій сказав:

  Доброго дня! Мене звати Андрій. Якщо я через картку приват щомісяця купую електроніку в китайців на суми 50-100 тис. Грн і продаю через олх. Які можуть бути запитання до мене? Я не фоп. Дякую

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Андрій!
   Питань до Вас може бути дуже багато. І чималі штрафи.

   Відповіcти
 18. Анна сказав:

  Здравствуйте! Мы интернет-магазин. С производителями работаем по схеме дропшиппинга, при чем с каждым производителем уникальные отношения (касательно % сотрудничества, оплат, доставок и т.д). Все условия сотрудничества ранее оговаривались в устной форме, теперь планируем официально оформить отношения с каждым производителем. Также, хочу заметить, некоторые производители являются юр.лицами, некоторые физ.лицами. Подскажите, пожалуйста, в данном случае, нам нужно заключать договор комиссии или агентский договор?

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Анна, здравствуйте!
   Содержание, а не название определяет что это за договор. Вы пишите, что с каждым из поставщиков у Вас разные условия. Соответственно Вам просто необходимо тщательно в соответствии с условиями сотрудничества и Ваших интересов отработать условия договоров. В некоторых случаях это могут быть агентские договора, а в других комиссии.
   Готовы, если будет необходимость, помочь в составлении и анализе договоров с контрагенами.

   Відповіcти
 19. Богдан сказав:

  Доброго дня! Підкажіть будь ласка, я зробив замовлення в інтренет магазині (стіл та стільці) мені прислали реквізити за якими потрібно сплатити 20%(сплатив, є квитанція) та обіцяли, що товар буде доставлено максимально в 1.5 місячний термін. пройшло більше 2х місяців, кожен день телефоную їм, годують “завтра-ками” та відсутність авто для доставки. як я можу повернути 20% які я спатив і чи можу взагалі і як це зробити правельно? Дякую

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Богдан, існують 2 шляхи:
   1. Переговорний (швидкий)
   2. Судовий (складний)
   Якщо продавець не сприймає усні доводи можливо “стимулювати” скаргами в контролюючі органи.

   Відповіcти
 20. Лариса сказав:

  Я заказала по интернету лекарства. Но платила и получала в самой аптеке. При отпуске мне фармацепт озвучил перечень наименований моего заказа и все. После того как я расплатилась, оказалось, что один с препаратов не в ампулах, а свечи. Когда я заказывала, так как я человек не проффесионал,мне не понятно было именно что это.Здесь же в аптеке я сразу , даже не открывая упаковку сказала вернуть мне деньги. Мне отказали, мотивируя (их юристы)
  1. что я заказ делала по интернету осознанно
  2. мед. препараты возврату не подлежат. Что мне делать.

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Лариса, Вашу правоту доказать сложно.
   Во-первых Вы сделали заказ, получили чек с указанием наименовая препарата, что является потдверждением заключения договора купли-продажи.
   Во-вторых лекарственные товары действительно согласно постановению КМУ возврату и обмену не подлежат.

   Відповіcти
 21. Тетяна сказав:

  Добрий день!
  Підкажіть, будь ласка, які штрафи чи санкції застосовуються до підприємців (спрощена система, 2 група), які для отримання грошових переказів за товари і послуги використовують банківські рахунки фізособи (але враховують ці прибутки у книзі Доходів).
  Дякую!

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Вказані доходи мають розглядатися як доходи фізичної особи (непідпоиємницькі) та оподстковуються за ставкою визначеною 167.1 ПК, а саме 18%

   Відповіcти
 22. Таня Б. сказав:

  Доброго дня! Планую зареэструватися як ФОП та відкрити інтернет магазин за системою дропшипінгу (прямих поставок) з нашими українськими виробниками одягу під 20%.
  1)Цікавить, чи можу я працювати з поставниками без укладання з ними договору, тільки на усних домовленостях, чи не суперечить це ніяким чином законодавству?
  2) Чи можу я обрати спрощену систему оподаткування (1 група)?
  3) Яким чином мені записувати свій прибуток в книгу обліку доходів? повну вартість проданої одиниці, чи ті фактичні 20% що я отримую від продажу одиниці товару?

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   1) Якщо Ви зареєстровані як фізична особа-підприємець і будете працювати з поставниками юридичними особами, то відповідно до Цивільного кодексу України можете вчиняти в усній формі лише правочини, які повністю виконуються сторонами у момент їх вчинення. Також в усній формі можуть вчинятися правочини на суму до 340 грн між фізичними особами.
   В усіх інших випадках законодавство вимагає застосування письмової форми.
   2) Ні, скоріш за все 2 форма.
   3) Заповнюється повністю сума. Порядок ведення Книги обліку доходів врегульований відповідним наказом органів доходів і зборів і витрат та визначається в залежності від форми оподаткування (загальна чи спрощена).

   Відповіcти
 23. Аліна сказав:

  Скажіть будь ласка, Я особисто привожу товари ( техніку) із Європи, б/у і продаю їх, дещо через ОЛХ, дещо через знайомих, Все привезене знаходиться на гаражі за місцем мого проживання, чи потрібно мені реєструватись, як суб’єкт господарювання. Чи мають право органи податкової служби зробити якусь перевірку моєї діяльності, чи викликати мене для дачі будь яких пояснень?? Вдячна буду за відповідь!!

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Аліна, як розумію, Ваша діяльність є систематичною, а отже її слід вважати підприємницько (про підприємницьку діяльність прочитайте у нашій публікації http://jurist-blog.com.ua/xto-taki-pidpriyemci-shho-take-pidpriyemnicka-diyalnist.html). Тому безумовно, Ви маєте зареєструватися у встановленому порядку, і можете бути суб’єктом перевірки з боку податкових органів.
   Дуже радимо вивчити зазначені питання, зокрема реєстрації ФОП (http://jurist-blog.com.ua/reyestraciya-fizichno%D1%97-osobi-yaka-bazhaye-stati-pidpriyemcem.html), здійснення господарської діяльності, повязаної із доставкою та реалізацією товару із-за кордону, тощо.

   Відповіcти
 24. Тетяна сказав:

  Добрий день!
  Допоможіть розібратися, будь ласка. Я хочу продавати через інтернет одяг, який шитиму сама.
  Орієнтовно дохід становитиме від 10 до 20 тис грн на місяць. Найманих робітників не буде. Перше питання: якщо я оформлю ФОП, то який податок мені слід обрати? 2. І як здійснювати таку діяльність в фінансовому плані? В мережі стільки всього написано – що потрібна облікова книга, товарні чеки, фіскальні чеки і ще купа всього. Де це брати? Дякую за відповідь!

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Який вид оподаткування обрати фізичній особі-підприємцю (ФОП)?
   На даний час Податковий кодекс передбачає можливість здійснювати ФОП підприємницьку діяльність застосовуючи загальну та спрощену систему оподаткування (сплата єдиного податку).
   Загальна система оподаткування ФОП
   Відповідно до положень Податкового кодексу України розмір податку, що підлягає сплаті визначається як добуток чистого оподаткованого доходу (різниця між виручкою у грошовій і не грошовій формах та документально підтвердженими витратами, що безпосередньо пов’язані із здійсненням підприємницької діяльності, до яких, зокрема, відноситься вартість продукції або сировини, оренда приміщення, ремонт обладнання, тощо) та встановленої законодавством ставки.
   На даний час ставка такого податку встановлена у розмірі 15% для доходу в межах 12180 грн. на місяць, а у разі перевищення такого доходу 20% від суми перевищення.
   У Вашому випадку, якщо припустити, що Ваш чистий дохід становитиме 20000 грн. на місяць, то розмір податку буде наступним:
   1) 15% * 12180=1920 грн.
   2)20% *(20000-12180)= 1564 грн.
   3) 1920 грн. + 1564 грн. =3484 грн
   Тобто 3284 грн. розмір місячного податку про отриманні фізичною особою-підприємцем, що перебуває на загальній системі оподаткування, місячного чистого доходу у розмірі 20000 грн.
   Спрощена система оподаткування ФОП
   Податковим кодексом встановлено 4 групи платників єдиного податку (4 група ФОП обрана не може бути).
   До першої групи відносяться підприємці, що здійснюють роздрібну торгівлю на ринках або надають побутові послуги населенню та не використовують найману працю. До другої групи належать ФОП, що здійснюють господарську діяльність, використовуючи працю не більше 10 осіб, та обяг річного доходу не перевищує 1,5 млн. грн. У підприємців третьої групи платників єдиного податку річний дохід не повинен перевищувати 20 млн.грн.
   У Вашому випадку, якщо Ви будете надавати виключно побутові послуги (до яких Податковий кодекс відносить виготовлення взуття за індивідуальним замовленням; виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням; виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням; ослуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів; виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням; послуги з ремонту трикотажних виробів), то у разі обрання спрощеної системи оподаткування Ви належатиме до першої групи.
   Якщо Ви також його будете ще й його продавати, то Ваша діяльність належатиме до другої групи.
   Для першої групи розмір місячного податку визначено у розмірі 121 грн. 80 коп..
   Підприємці другої групи щомісячно сплачують єдиний податок у розмірі 243 грн. 60 коп.
   Отже абсолютно логічно, що для здійснення Вами підприємницької діяльності, більш вигідно перебувати на спрощеній системі оподаткування.
   Крім цього необхідно пам’ятати про необхідність сплати єдиного соціального внеску. Про його розмір читайте у нашій публікації http://jurist-blog.com.ua/yuridichna-konsultaciya-27-yediniy-vnesok.html
   Облік діяльності фізичної особи-підприємця, що перебуває на спрощеній системі оподаткування
   ФОП першої, другої груп, а також третьої (ФОП і не є платниками НДС) облік своє діяльності ведуть у Книзі обліку доходів шляхом щоденного її заповнення за підсумками робочого дня. У такий книзі відображаються отримані доходи.
   Щорічно ФОП першої та другої груп подають заповнену податкову декларацію платника єдиного податку
   Розрахунки у сфері електронної комерції
   Відповідно до щойно прийнятого Закону України «Про електронну комерцію» продавець у разі отримання оплати за товар зобов’язаний надати покупцеві (замовнику, споживачу) електронний документ, квитанцію, товарний чи касовий чек, квиток, талон або інший документ, що підтверджує факт отримання коштів, із зазначенням дати здійснення розрахунку.
   Враховуючи, що законодавством передбачено варіативність підтвердження факту оплати, відповідним підтвердженням може бути будь який документ, що містив би ім’я ФОП, дату здійснення операції, найменування продукції та загальну її вартість.
   Щодо фіскальних звітних чеків слід зазначити, що такий документ друкується реєстратором розрахункових операцій (РРО) та має встановлену форму. В той же час, застосування РРО фізичними особами першої групи та другої групи, якщо їх річний обсяг доходу не перевищує 1 млн.грн., не потребується.

   Відповіcти
   1. Тетяна сказав:

    Дякую!

    Відповіcти
 25. Евгений сказав:

  Добрый день. На своем интернет-магазине собираюсь продавать продукцию з “особистого сільського господарства”. Нужно ли мне оформлять ЧП или что-то другое?На сколько я знаю продажа товаром выращенных самим, дома, налогом не облогаются.

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Відповідно до п. 165.1.24 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом України для ведення особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари. Якщо розмір земельних ділянок, перевищує 2 гектари, дохід від продажу сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах.
   Отже, сплата податку з вказаних доходів не здійснюється.
   При цьому, систематичний продаж вирощеної продукції, зокрема через інтернет-сайт має ознаки підприємницької діяльності. У зв’язку з цим вказане може розглядатися контролюючими органами як порушення порядку провадження господарської діяльності, а саме провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання.
   У зв’язку з цим доцільно розглянути питання реєстрації, наприклад, як фізичною особою-підприємцем.

   Відповіcти
   1. Евгений сказав:

    Дуже дякую.
    Розгорнуто та інформативно.

    Відповіcти
 26. Олег сказав:

  Добрий день. Планую відкрити интернет-магазин, який буде працювати по системі дропшиппінг ( прямі поставки) . Наприклад я знаходжусь у Житомирі а магазин партнер у Львові. Покупець замовляє в мене товар, я даю дані постачальнику і він відправляє товар безпосередньо покупцю.
  За такої схеми я отримую комісійні від партнера 20% від суми проданого товару. Як реєструвати такий магазин , і скільки приблизно буде податок за таку діяльність. І яка відповідальність за це якщо ніде не реєструватись?? Дякую

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Щодо реєстрації магазину
   Відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” реєстрації підлягають юридичні та фізичні особи, що планують здійснювати підприємницьку діяльність.
   Державний реєстратор у день державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи, що бажає стати підприємцем, передає відповідним органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації.
   Таким чином, для початку здійснення торгівельної діяльності необхідно подати державному реєстратору документи для проведення реєстрації відповідно до вказаного Закону. Після такої реєстрації фізична особа або новостворена юридична особа набуває права здійснювати підприємницьку діяльність.
   Щодо оподаткування підприємницької діяльності
   Визначення розміру таких обов’язкових платежів залежить від організаційно-правової форми (фізична особа-підприємець, ПП, ТОВ тощо), річного доходу та обраної системи оподаткування.
   Для приклада приведемо можливий розрахунок розміру податків та зборів за місяць у 2015 році (організаційно-правова форма – фізична особа-підприємець, 2 група єдиного податку – річний обсяг доходу не більше 1 500 000 грн): сума єдиного податку складатиме 243 грн 60 коп, сума єдиного соціального внеску – 478 грн 17 коп.
   При цьому для проведення остаточних розрахунків необхідно знати всі обставини здійснення підприємницької діяльності.
   Щодо відповідальності за здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації
   Статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначено, що провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання –
   тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 – 1700 грн) з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої.
   Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або пов’язані з отриманням доходу у великих розмірах, –
   тягнуть за собою накладення штрафу від ста до п’ятисот (1700 – 8500 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

   Відповіcти
 27. Анастасія сказав:

  Доброго вечора!я замовила собі плаття вартістю 300грн, оплатила його, але товар мені не відправили. Коли вимагала накладної за якою мені вислано НП плаття-отримувала невірний номер. Підкажіть, будь ласка, що я маю робити щоб повернути свої гроші

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Алгоритм дій спрямований на повернення коштів інтернет-магазином пропонується наступний:
   звертаємося до інтернет-магазину письмово за допомогою електронних засобів зв’язку з вимогою про повернення грошових коштів за сплачений товар у зв’язку з відмовою від договору-купівлі продажу з огляду на порушення продавцем строків поставки замовленого товару. Посилаємося на частину 3 ст. 9 Закону України “Про захист прав споживачів”: “При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки із споживачем провадяться виходячи з вартості товару на час його купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору – в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.”;
   аналогічне звернення направляємо в письмовій формі по пошті цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.
   Якщо протягом однієї доби суб’єкт підприємницької діяльності не реагує на Ваше повідомлення, відіслане за допомогою електронних засобів зв’язку, направляєте звернення:
   до відповідних органів Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів – щодо порушення підприємцем законодавства з питань захисту прав споживачів (з детальним описом ситуації);
   до органів внутрішніх справ – щодо можливих, на вашу думку, в діях суб’єкта підприємницької діяльності ознак кримінального правопорушення (зокрема, шахрайства).
   Копії вказаних звернень з відмітками про отримання вказаними органами надсилаєте суб’єкту підприємницької діяльності електронними засобами зв’язку до відома.
   Останній крок (дуже ресурсозатратний з огляду на ціну позову 300 грн) – звернення до суду із цивільним позовом.

   Відповіcти
 28. Владислав сказав:

  Доброго дня! Якщо в мене є зареєстрований інтернет-магазин на ТОВ, які мої дії для реалізації його роботи? Чи потрібно організовувати касові/чекові апарати?
  Дякую.

  Відповіcти
  1. Владислав, дякуємо за питання.
   Стосовно організації роботи інтернет-магазину слід зазначити, що законодавством не встановлено будь яких особливостей, коли така діяльність здійснюється саме товариством з обмеженою відповідальністю.
   Тому в цілому діяльність має здійснюватися з урахуванням наступного:
   1. Мають бути вжиті заходи щодо дотримання законодавства щодо забезпечення реалізації та захисту прав споживачів.
   Зокрема, на сайті має бути розміщена повна інформація про продавця, а також товари (детальніше дивись у цій публікації).
   Також, має бути отримані документи, що підтверджують якість продукції. Перелік таких документів має визначатися в кожному конкретному випадку в залежності від товару.
   2. Має бути організована належна податково-бухгалтерська робота: ТОВ зобов’язано сплачувати податки, інші обов’язкові платежі (в тому числі з урахування нанятого ТОВ персоналу) звітувати перед відповідними державними органами, вести звітно-облікову документацію.
   3. В окремих випадках необхідним є отримання ліцензії. Це питання також має вирішуватися з урахуванням виду діяльності ТОВ.
   Щодо застосування касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій) слід зазначити, що порядок їх використання визначений Законом України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”.
   Зокрема, ст. 9 цього Закону визначено, що РРО не застосовуються при продажу товарів у системах електронної торгівлі (комерції). Під системою електронної комерції слід розуміти сукупність правил, процедур і програмно-технічних засобів, використання яких дає змогу споживачу здійснити віддалений доступ до прейскурантів торговців, виконати замовлення на поставку та оплату замовлених товарів (послуг).
   Таким чином питання щодо необхідності РРО має вирішуватися з урахуванням налаштованої системи оплати в інтернет-магазині.
   Наприклад, купівля товару в інтернет-магазині з оплатою через систему Приват24 може вважатися продажем у системі електронної комерції.
   В той же час оплата на руки кур’єру, вочевидь, зумовлює необхідність використання РРО.
   Готові Вам надати більше детальну правову допомогу при організації діяльності інтернет-магазину з урахуванням більш детальної інформації з Вашого боку.

   Відповіcти
 29. Віктор сказав:

  Доброго дня!
  Хочу відкрити сайт інформаційного характеру: розміщення інформації про конкретні товари (електроніка) магазинів. Фактично нічого продавати не планую, а лише розширення каналів продажу інших магазинів. Яким чином регламентується така діяльність та яким чином її реєструвати?
  Дякую за відповідь.

  Відповіcти
  1. Алекс Лекс (Юрист-блог) сказав:

   Порядок організації діяльність сайту інформаційного характеру (з правової точки зору) залежить від запланованого напрямку його діяльності.
   Так, якщо розміщення інформації про товари інших магазинів здійснюватиметься на платній основі, а отримання грошової винагороди за це – три рази і більше протягом календарного року, то таку діяльність слід розглядати як підприємницьку.
   Аналогічне стосується і випадків отримання винагороди від розміщення реклами на такому сайті або інших доходів.
   В такому випадку Ви маєте оформити у встановленому порядку свою діяльність як підприємницьку – або зареєструватися як фізична-особа підприємець або зареєструвати у встановленому порядку юридичну особу. Реєстрація здійснюється державними реєстраторами. За результати діяльності, відповідно до обраної організаційно-правової форми, сплачуються податки.
   Якщо діяльність сайту має виключно інформаційний характер і має на меті висвітлення товарів, новинок тощо, то така діяльність не підлягає будь якій реєстрації, та має здійснюватися із дотримання лише загальних норм законодавства, зокрема Конституції України, Закону України “Про інформацію”, Закону України “Про захист прав споживачів” тощо.

   Відповіcти
 30. Юлія сказав:

  Доброго дня! Я б хотіла відкрити інтернет-магазин з продажу органічної косметики з США. І з часом відкрила б реальний магазин. Замовляла б на амер.сайті і доставляла б транспорт.компанією. Що мені потрібно, щоб відкрити даний магазин, які документи, дозволи і т.д. З чого почати? Яка б група оподаткування підійшла б під вказану діяльність? Чи передбачено законом повернення покупцем даного товару до 14 днів чи ні? Дуже дякую за відповідь!!!

  Відповіcти
  1. Алекс Лекс (Юрист-блог) сказав:

   Юліє, Ваше питання, напевно, достойно цілої публікації.
   Оскільки ви поставили перед нами цілий перелік питань, що потребують комплексного вирішення в залежності від різноманітних факторів, а також, беручи до уваги межі безоплатної консультації, ми надаємо відповідь, що буде фундаментом для більш детального опрацювання Вами порушених питань.
   1. Першим кроком має бути реєстрація Вас як фізичною особою-підприємцем або юридичної особи у необхідній організаційно-правовій формі. Автоматично Ви будете також зареєстровані в органах доходів і зборів.
   2. Здійснювати діяльність із реалізації товарів через Інтернет може зокрема фізична-особа підприємець, що перебуває на спрощеній системі оподаткування та належить до 2 групи.
   3. В ході здійснення підприємницької діяльності на Вас в повній мірі поширюватимуться норми Закону України “Про захист прав споживачів”. Так, продавець (виробник, виконавець) на вимогу споживача зобов’язаний надати йому документи, які підтверджують належну якість продукції. На товари, що ввозяться на територію України, повинен бути передбачений законодавством документ, який підтверджує їх належну якість.
   4. Споживач має право розірвати договір, укладений поза торговельними або офісними приміщеннями, за умови повідомлення про це продавця протягом чотирнадцяти днів з дати одержання документа, який засвідчує факт здійснення правочину поза торговельними або офісними приміщеннями чи прийняття товару або першої поставки такого товару, за умови, що такий товар є річчю, а прийняття чи поставка товару відбувається пізніше часу одержання споживачем документа на їх продаж.
   Продавець повинен повернути сплачені гроші без затримки не пізніше тридцяти днів з моменту повідомлення споживачем про розірвання договору. Споживач має право не повертати товар до моменту повернення йому сплаченої ним суми грошей.
   Таким чином, повернення товару протягом 14 днів у визначених законодавством випадках є обов’язковим для продавців інтернет-магазинів.
   5. Також слід взяти до уваги, що встановлене Митним кодексом України правило щодо переміщення (пересилання) на митну територію України на адресу одного одержувача в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача протягом однієї доби у міжнародних експрес-відправленнях, а також у несупроводжуваному багажі товарів (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 300 євро, підлягають усному декларуванню на підставі товаросупровідних документів та не є об’єктами оподаткування митними платежами застосовується тільки для оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності.
   Таким чином, у випадку переміщення громадянами-підприємцями через митний кордон України товарів, пов’язаних зі здійсненням ними підприємницької діяльності, митне оформлення здійснюється в порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законодавчими актами України для підприємств.

   Відповіcти
   1. Юлія сказав:

    Дякую за Вашу відповідь!!!
    Підкажіть ще, будь-ласка, які саме документи потрібно для інтернет-маагзину? Потрібно ліцензію на продаж косметики, можливо патент, висновок сан.-епідем. експертизи? Чи тільки документи, які підтверджують якість продукції?
    Щиро дякую!

    Відповіcти
    1. Алекс Лекс (Юрист-блог) сказав:

     Документами, що підтверджують якість продукції, можуть бути, зокрема висновки санітарно-епідеміологічної експертизи, сертифікати, видані уповноваженими органами, тощо. Вказане з’ясовується в залежності від конкретного виду продукції, що буде реалізовуватися. При цьому на різні найменування може бути необхідним отримання самостійного документу.
     Ліцензуванню торгівля косметикою не підлягає.
     Торговий патент, виходячи з наявної інформації, не потрібен. Проте надання остаточної відповіді може бути здійснено виключно з урахуванням обставин здійснення підприємницької діяльності (наявність пункту продажу товару, надання додаткових послуг в ході продажу товарів, тощо).
     Також в будь якому разі мають бути усі документи, що підтверджують статус суб’єкта господарювання або вимагаються для ведення підприємницької діяльності: свідоцтво платника податку, книга обліку доходів і витрат, тощо.

     Відповіcти
 31. Таня сказав:

  Доброго дня. В мене склалась важка ситуація. Я замовила собі шубу через інтернет в однокласниках у одній з груп, де дівчата продають одяг. Шубу висилали з Китаю. Я замовила кремового кольору і того дизайну, що було вказано на фото. Через 4 неділі товар прибув до мене, і зовсім не та шуба ні по формі, ні по кольору, взагалі інша, за неї я заплатила дівчині на її карточку приватбанку 100 % передоплату у сумі 1860 грн + вага шуби ще 213 грн. Вона мені казала, що шуба та що я замовила і того кольору, що я замовила, тобто дурила мене. Гроші вона мені повертати не хоче, і каже що мені треба було думати, що то Китай, і де ми а де Китай. Що вона не винна, що так сталось. Скажіть що мені робити? Чеки я маю що оплатила, прізвище і ім1я продавця теж є і фото та переписка в інтернеті.

  Відповіcти
  1. Алекс Лекс (Юрист-блог) сказав:

   Для вирішення порушеного питання вбачаються досудовий та судовий порядок врегулювання вашого спору.
   Ми наведемо орієнтовні свої пропозиції.
   В ході досудового порядку врегулювання спору пропонується звернутися до продавця за допомогою наявних та відомих засобів зв’язку із конкретним переліком вимог та застережень:
   1. Вимагати надання повної інформації про продавця (організаційно-правову форму суб’єкта господарювання, найменування, адреса), пославшись на відповідні положення пункту 1.5 Правил продажу товарів на замовлення та поза торгівельними або офісними приміщеннями (затверджені наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 № 103; далі – Правила-103).
   2. У разі ненадання вказаної інформації попередити про вжиття вами заходів про повідомлення уповноважені органи (відповідні органи доходів і зборів, інші контролюючі органи) про здійснення підприємницької діяльності без дотримання вимог законодавства, у зв’язку з чим відбувається фактичне порушення ваших прав, як споживача.
   3. Повідомити суб’єкта господарювання про порушення умов договору (власне самим договором може розглядатися й переписка щодо замовлення вами конкретного товару за визначену вартість) щодо асортименту.
   4. Висунути вимогу про повернення грошових коштів, сплачених за товар, у зв’язку з передачею товару в асортименті, що не відповідає умовам договору, відповідно до положень ч. 1 ст. 672 Цивільного кодексу України.
   5. Також, якщо ще не пройшло 14 днів з моменту отримання Вами товару, доцільно послатися на положення пункту 1.8 Правил-103, яким взиначено право покупця незалежно від будь яких обставин розірвати договір, укладений на відстані протягом 14 днів з моменту отримання товару. Відповідно до до пункту 1.10 Правил-103 продавець повинен повернути сплачені гроші та відшкодувати витрати, понесені споживачем у зв’язку з поверненням продукції, протягом тридцяти днів з моменту одержання повідомлення споживача про вказане. Мають бути уточнені питання про місце повернення товару.
   6. Визначити строки та адресу (в тому числі це може бути адреса електронної скриньки) для надання Вам відповіді. Повідомити, що у разі ненадання відповіді у встановлений строк, Ви будете вимушені звернутися до відповідних правоохоронних органів у зв’язку з тим, що на Вашу думку, в діях продавця містяться окремі ознаки складів злочину, зокрема ст. 190 Кримінального кодексу України “Шахрайство” (хоча реальних перспектив вказане звернення навряд чи матиме, якщо тільки вказані дії не є повторюваними і по відношенню до інших осіб).
   За наявності поштової адреси вказані вимоги можуть бути оформлені та направлені продавцю у формі претензії.
   Після вжиття вказаних заходів та за відсутності необхідного результату можливим вбачається звернення до суду із відповідним позовом.
   При цьому, має братися до уваги наявність необхідної доказової бази та врахування всіх деталей укладення та виконання договору.
   Дякуємо, що до нас звернулися.

   Висловлюємо готовність надати усю необхідну практичну допомогу (підготовку претензії до роботодавця, заяв до компетентних органів державної влади про порушення ним трудового законодавства, підготовка позовної заяви для звернення до суду, тощо) для позитивного вирішення Вашого питання.

   З повагою, Алекс Лекс

   Відповіcти
 32. Константин сказав:

  Добрый день!
  Я планирую открыть интернет-магазин (ФЛП на едином налоге 2 группа ) по схеме прямых поставок (дропшиппинг, от англ. Dropshipping), но не знаю какой КВЕД выбрать.
  Схема работы моего интернет-магазина планируется следующая. Я ищу поставщиков в Китае (интернет-магазины), которые работают по схеме дропшиппинг и продают товары по всему миру. Вид товаров – планшеты, наушники, видеокамеры, плееры и т.п. Затем я выбираю интересные для продажи товары и размещаю их описание у себя на сайте. Покупатель заходит ко мне на сайт, выбирает понравившийся ему товар и вносит 100% предоплату. Я перечисляю своему поставщику в Китае необходимую сумму за товар и доставку из Китая в Украину, а также адрес клиента на который необходимо доставить товар. Поставщик в Китае упаковывает и сам отправляет товар напрямую клиенту, который сделал заказ у меня в магазине. Т.е. сам товар я «в руках не держу», а выступаю фактически в качестве посредника, что будет отражено в публичном договоре оферты. Моя прибыль будет формироваться из-за разницы в цене в Китае и указанной на сайте.
  Подскажите, пожалуйста, какой КВЕД мне выбрать для данной деятельности.
  С уважением,
  Константин

  Відповіcти
  1. Admin Jurist сказав:

   Обрання КВЕД не є суто правовим питанням, тим більше соціального характеру. Зверністься за консультацією до реєстраторів.

   Відповіcти
 33. Марина сказав:

  Чи потрібно отримувати торговий патент для інтернет-магазину, який продає виключно книжки? Дякую!

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Такої потреби немає

   Відповіcти
 34. йцукен сказав:

  ===Якщо продавець за цей час не вжив заходів із повернення товарів собі (не надав кошти для зворотного пересилання, не прийшов особисто забрати товар тощо) такий товар переходить у власність покупця без обов’язку за нього сплатити.===

  Яким НПА це передбачено?

  Дякую!

  Відповіcти
  1. admin сказав:

   Зазаначене визанчено у Правилах продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджені наказом Мінекономіки України від 19.04.2007 № 103.

   Відповіcти
   1. йцуукен сказав:

    Велике Вам дякую!

    Відповіcти
    1. admin сказав:

     Завжди раді допогти.
     Звертайтесь!

     Відповіcти

Ваш коментар

You have to agree to the comment policy.

Популярні статті
Популярні статті:
Top-5 за оцінками

© 2018 ЮРИСТ-БЛОГ · Копіювання матеріалів сайту без дозволу заборонено
Дизайн та підтримка: GoodwinPress.ru