fbpx
28 Листопада 2013      382    

Що нового у проекті Трудового кодексу України?

трудовий кодекс УкраїниНаразі в мережі Інтернет чимало точиться дискусій стосовно нового проекту Трудового кодексу України.

Вказаний проект був зареєстрований у Верховній Раді України вже 22.04.2013 і на сьогодні опрацьовується в комітеті.

Таким чином робити висновки щодо прийняття його в найближчий час передчасно.

Але в будь якому разі ми вирішили особисто вивчити положення цього проекту та висловити щодо них свою думку.

Загальне враження від проекту Трудового кодексу

Вказаний проект являє собою більш кодифікований акт, якщо так можна сказати, ніж діючий Кодекс законів про працю України, оскільки охопив багато питань, що на сьогодні врегульовані окремими законами, зокрема Законами України “Про відпустки”, “Про колективні договори та угоди” тощо.

Також одразу кинулося в очі набагато більшу регламентацію окремих процедурних питань, які у діючому нормативно-правовому Кодексі законів про працю викладені лише одним рядком або взагалі не врегульовані.

Водночас, будь яких фундаментальних змін, що ставили б ставили в надзвичайно невигідне положення роботодавців або працівників, на нашу думку, не передбачається.

Можна хіба що сказати, що окремі додаткові обов’язки покладені на роботодавців, при цьому наділено їх й новими правами.

 

Основні новели проекту Трудового кодексу України

 1. Передбачено можливість приймати на роботу осіб, що не досягли 14 річного віку для участі в концертах, виставах, інших заходах. Хоча таке положення не в повній мірі узгоджується з положеннями Закону України “Про охорону дитинства”.
 2. Визначено, що трудовий договір має містити також ще дві обов’язкові умови: режим праці та відпочинку (якщо він відрізняється від загальних правил, встановлених у  роботодавця) та умови охорони праці.
 3. Введено новий інститут як “надомна праця”, визначено його особливості. Під час укладення трудового договору або пізніше сторони можуть домовитися про виконання працівником роботи вдома (надомну працю), якщо він має для цього необхідні умови, що відповідають вимогам охорони праці, пожежної безпеки і санітарії.
 4. Визначено вичерпний перелік документів, що подаються працівником в ході оформлення на роботу. Збирання відомостей про попередню роботу здійснюється роботодавцем виключно на  підставі дозволу працівника.
 5. Визначено деталізований порядок прийняття на роботу за конкурсом, що може проводитися у випадках, визначених законодавством, або за рішенням роботодавця.
 6. Визначено перелік категорій осіб (який є достатньо великий) з якими можуть бути укладені строкові трудові договори. Наприклад, стоковий трудовий договір може укладатися у зв’язку з обранням на визначений строк до складу виборного органу або на виборну посаду, з творчими працівниками засобів масової інформації, організацій кінематографії, театрів, театральних і концертних організацій, цирків та іншими особами, які беруть участь у створенні та/або виконанні творів, професійними спортсменами відповідно до переліку професій, що затверджується Кабінетом Міністрів України, з керівником юридичної особи.
 7. Встановлено деталізований порядок проведення атестацій на підприємствах. Атестація проводиться не частіше ніж один раз на три роки.
 8. Роботодавець вправі буде контролювати виконання працівниками трудових обов’язків, у тому числі з використанням технічних засобів, якщо це зумовлено особливостями виробництва, з обов’язковим попередженням працівників про їх застосування. Під час здійснення такого контролю не допускаються дії, що принижують честь і гідність або порушують інші права працівників.
 9. Розширено перелік підстав звільнення працівників з ініціативи роботодавця: грубе порушення працівником вимог правил з охорони праці, пожежної безпеки або безпеки руху на транспорті, якщо це призвело до нещасного випадку на виробництві або аварії чи створило реальну загрозу таких наслідків, підтверджену в установленому порядку; одноразове грубе порушення трудових обов’язків керівником юридичної особи (філії, представництва, відділення чи іншого відокремленого підрозділу), його заступником, головним інженером, головним бухгалтером, його заступником, а також посадовими особами митної служби України та державної податкової служби, яким присвоєно персональні звання, і посадовими особами державної контрольно-ревізійної служби та державного контролю за цінами; розголошення державної таємниці, комерційної або іншої захищеної законом інформації, що стала відома працівникові, який підписав зобов’язання про її нерозголошення або трудовий договір укладено з умовою про нерозголошення цієї інформації, у зв’язку з виконанням трудових обов’язків; відмова у наданні допуску до державної таємниці; вчинення винних дій керівником юридичної особи, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірі нижче встановленої законом мінімальної заробітної плати; порушення керівником, членами виконавчого органу товариства прав його засновників (учасників).
 10. Запроваджено формування квоти робочих місць на працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту, що визначаються виконавчими органами сільських, селищних, міських  рад для підприємств, установ, організацій.
 11. Запроваджено можливість залучення осіб до чергування.
 12. Введено поняття “працівників із сімейними обов’язками” (мати, батько, усиновлювач, опікун, піклувальник, прийомні батьки, а в окремих випадках, передбачених цим Кодексом, – інший член сім’ї) та встановлено гарантії їх соціального захисту.
 13. Встановлено, що за сімейними обставинами та з інших причин працівникові за його заявою може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на строк до трьох місяців.
 14. Працівники, які протягом робочого дня у зв’язку з виконанням трудових обов’язків користуються послугами міського транспорту (крім таксі), мають право на відшкодування витрат на проїзд.
 15. Встановлено особливості праці працівників за трудовим договором з роботодавцем – фізичною особою.
 16. Модифіковано відносини сторін в частині укладення, виконання, внесення змін до колективного трудового договору.
 17. Доповнено види дисциплінарного стягнення новим – зауваженням.
 18. Передбачено новий вид відповідальності – колективна матеріальна відповідальність

Висновки щодо нового проекту Трудового кодексу України

На нашу думку, усі ініціативи є цілком розумними та безумовно пов’язані з розвитком та модифікацією трудових відносин, що об’єктивно змінилися з радянських часів.

Тому будемо чекати прийняття Трудового кодексу і запровадження вказаних новацій.

Оцініть змістовність та корисність статті

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезды (5 голосів, середняя оцінка: 4,80 из 5)


Читайте також:  Как заплатить море штрафных санкций за несоблюдение всего одного положения трудового законодательства [следует знать каждому предпринимателю]

Вам ці статті також можуть бути цікаві:

© 2018 ЮРИСТ-БЛОГ · Копіювання матеріалів сайту без дозволу заборонено
Дизайн та підтримка: GoodwinPress.ru