Правові висновки, наведені у рішеннях Конституційного Суду України у 2013 році

Конституционный судУсіх раді вітати на сторінках Юрист-блогу.

Вказана публікація буде присвячена правовим висновкам Конституційного Суду України, зроблені ним у 2013 році.

Ми не будемо обмежуватися виключного резолютивними частинами рішень Конституційного Суду України, а й наведено окремі висновки, зроблені вказаним органом й в мотивувальних частинах.

В найближчий час будуть опубліковані висновки за інші роки. Тому обов’язково підписуйтеся на юридичні новини Юрист-блогу за допомогою підписних форм.

Ми сподіваємося, що вказані серії публікацій допоможуть систематизувати в одному місці найголовніші правові позиції, які слід враховувати в правозастосовній діяльності.

Рішення 1-рп/2013 (господарське право: корпоративні відносини)

 • статутний (складений) капітал є однією з юридичних ознак господарського товариства;
 • до закінчення першого року з дня державної реєстрації Товариства розмір часток кожного з учасників встановлюється виключно статутом;
 • протягом першого року з дня державної реєстрації Товариства його учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі, незалежно від факту повного чи часткового внесення (сплати) вкладів;
 • положення частини четвертої статті 58 Закону України “Про господарські товариства” слід розуміти так, що при визначенні повноважності загальних зборів учасників Товариства та результатів голосування за прийняття їх рішень враховується кількість голосів учасників, визначена пропорційно розміру їх часток у статутному капіталі, що встановлений статутом Товариства, незалежно від вартості реально внесених (сплачених) ними вкладів тільки протягом першого року з дня державної реєстрації Товариства.

Рішення 2-рп/2013 (конституційне право: вибори)

 • наступні після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» усі чергові вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, міських, районних, обласних рад та сільських, селищних, міських голів, обраних на чергових або позачергових виборах, відбуваються одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень рад чи голів, обраних на чергових виборах 31 жовтня 2010 року.

 Рішення 4-рп/2013 (конституційне право: судоустрій)

 • вичерпний перелік вимог до осіб, які виявили бажання стати суддею, та до кандидатів на посаду судді встановлюється виключно Конституцією та законами України;
 • під час проведення добору кандидатів на посаду судді до них висуваються вимоги, що передбачені частиною третьою статті 127 Конституції України, частинами першою, другою статті 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», іншими положеннями цього закону, зокрема статтею 70 щодо виявлення особистих і моральних якостей кандидатів на посаду судді, оцінка яких Вищою кваліфікаційною комісією суддів України може бути підставою для відмови у наданні рекомендації про призначення кандидатів на посаду судді.

 Рішення 5-рп/2013 (господарський, цивільний процес: виконавче провадження)

 • розстрочка виконання рішення суду означає виконання його частинами, встановленими судом, з певним інтервалом у часі. За змістом частини другої статті 84 Господарського процессуального кодексу України строки виконання рішення частинами (сплата грошових сум частками тощо) визначаються судом;
 • розстрочка виконання рішення має базуватися на принципах співмірності і пропорційності з метою забезпечення балансу прав і законних інтересів стягувачів і боржників. Вирішуючи питання про розстрочку виконання рішення, суд не може змінювати суті винесеного у справі рішення;
 • ухвала про розстрочку виконання рішення господарського суду не є підставою для відкриття нового виконавчого провадження, а підлягає виконанню у раніше відкритому на підставі судового наказу виконавчому провадженні як процесуальний акт (документ), яким надається розстрочка виконання судового рішення.

 Рішення 6-рп/2013 (господарський, цивільний процес: судові витрати)

 • законодавець застосовує диференційований підхід до визначення суб’єктів надання правової допомоги та до порядку відшкодування судових витрат на таку допомогу;
 • юридична особа самостійно вирішує питання про вибір свого представника у господарському суді;
 • Господарський процесуальним кодексом України не передбачено відшкодування юридичній особі витрат на юридичні послуги, надані їй іншим, ніж адвокат, фахівцем у галузі права. Однак це не виключає можливості законодавчого врегулювання питання про відшкодування вказаних витрат суб’єкту права на звернення до господарського суду на послуги, надані йому таким фахівцем;
 • до складу судових витрат на юридичні послуги, які підлягають відшкодуванню юридичній особі в господарському судочинстві, належать суми, сплачені такою особою, якщо інше не передбачено законом, лише за послуги адвоката.

 Рішення 7-рп/2013 (цивільне право: відповідальність за невиконання умов договору, захист прав споживачів)

 • відповідно до Закону України “Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобовязань” обмеження пені у грошових зобов’язаннях подвійною обліковою ставкою Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, поширюється на правовідносини, суб’єктами яких є лише підприємства, установи та організації незалежно від форм власності і господарювання та фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності (підприємці);
 • умови договору споживчого кредиту, його укладання та виконання повинні підпорядковуватися таким засадам, згідно з якими особа споживача вважається слабкою стороною у договорі та підлягає особливому правовому захисту з урахуванням принципів справедливості, добросовісності і розумності. Виконання державою конституційно-правового обов’язку щодо захисту прав споживачів вимагає від неї спеціального законодавчого врегулювання питань, пов’язаних із забезпеченням дії зазначених принципів у відносинах споживчого кредитування, зокрема щодо встановлення справедливого розміру неустойки за прострочення виконання грошових зобов’язань позичальниками — фізичними особами.

 

Звертайтесь за отриманням юридичної допомоги +38 (068) 628-70-90 

 
Читайте також:  Як повернути аванс від контрагента за договором [неочевидні положення законодавства про попередню оплату]

Оцініть, будь ласка, змістовність та корисність статті

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезды (2 голосів, середняя оцінка: 5,00 из 5)
Якщо стаття була корисна - ставте лайк та робіть репост:
Facebook
Twitter
Visit Us

Ваш комментарий

You have to agree to the comment policy.

© 2017 Юрист-блог // Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru

Запрошую приєднатися до Юрист-блогу у соцмережах: