fbpx

iskovoe-zayavlenieПублікуємо для використання приклад позовної заяви про стягнення заробітної плати та проведення розрахунку при звільненні від імені умовного позивача із застосуванням умовних обставин звільнення.

До Районного районного суду м. Києва 01000, Київ, вул. Вулиця, 10-б.

Позивач:

Іванов Іван Іванович, який проживає за адресою: 01001, м. Київ, вул. Вулиця 14-А, кв. 1.

тел. для зв’язку: +38 (099) 000-00-00.

Відповідач:

ТОВ “Рога і копита” (ЄДРПОУ 10000000)

Місцезнаходження юридичної особи: 01002, м. Київ, вул. Вулиця, 1.

Ціна позову: 11 450 грн. 46 коп.

Позовна заява

про виплату заробітної плати та проведення розрахунку при звільненні

1. 05 серпня 2014 року я, позивач, був прийнятий на роботу в ТОВ “Рога і копита” на посаду керівника проектів ПЦБ з випробувальним терміном три місяці.

Відповідно до частини третьої ст. 24 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу.

Керівником підприємства було видано наказ (розпорядження) від 05.08.2014 № 1 про прийняття на роботу (додаток № 4).

З цього ж дня я був допущений до роботи та на мене було покладено відповідні обов’язки. Вказану роботу виконував особисто із підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку з 9-00 до 18-30 з обідньою перервою з 13:00 до 14:00 і двома технологічними перервами по 15 хвилин безперервно усі без виключення робочі дні з моменту прийняття на роботу і до моменту звільнення.

Окремо слід зазначити, що при прийнятті на роботу відповідно до пункту 1.3 Інструкції про порядок ведення трудових книжок (затверджена наказом Міністерства праці, Мін’юсту, Міністерства соцзахисту населення України від 29.07.93 № 58; далі – Інструкції-58) мною було передано трудову книжку до відділу кадрів. Водночас, з вини керівника підприємства та всупереч положенням п. 2.3 Інструкції-58 запис про прийняття на роботу в трудовій книжці не був здійснений.

Виникнення трудових відносин зумовило виникнення взаємних прав і обов’язків у відповідності до норм КЗпП України та інших актів трудового законодавства, зокрема щодо виплати заробітної плати та проведення розрахунків у разі звільнення.

2. Відповідно до ст. 115 КЗпП України заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів – представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Аналогічне положення закріплене у ст. 24 Закону України “Про оплату праці”.

У період моєї роботи з 05 серпня 2014 року в порушення вимог наведених статей заробітна плата жодного разу не була виплачена.

3 жовтня 2014 року мною в розмові з директором в черговий раз було висловлено прохання щодо виплати належної мені заробітної плати.

Після цього без будь яких належних обґрунтувань 6 жовтня 2014 року мені було повідомлено про моє звільнення як такого, що не пройшов випробувальний термін, та ознайомлено з відповідним наказом (додаток № 5).

Згідно зі ст. 47 КЗпП України власник або уповноважений ним орган зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 116 КЗпП України при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум. В разі спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган в усякому випадку повинен в зазначений у цій статті строк виплатити не оспорювану ним суму.

Зокрема, відповідно до частини першої ст. 83 КЗпП України крім заробітної плати у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки.

Відповідно до частини шостої ст. 10 Закону України “Про відпустки” до закінчення шестимісячного строку безперервної роботи щорічна основна відпустка надається пропорційно до відпрацьованого часу.

Виплата належних мені сум 6 жовтня 2014 року (в день звільнення, який я працював та був на роботі) власником здійснена не була.

Від підпису в наказі про звільнення відмовився мотивуючи свою відмову невиплатою заробітної плати та не проведенням розрахунку зі мною на момент звільнення.

Крім того, наступного дня я направив на адресу підприємства заяву з вимогою провести зі мною розрахунок (додаток №6).

Відповідно до ст. 117 КЗпП України в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

Відповідно до п. 20 Постанови пленуму Верховного Суду України від 24.12.99 № 13 установивши при розгляді справи про стягнення заробітної плати у зв’язку із затримкою розрахунку при звільненні, що працівникові не були виплачені належні йому від підприємства, установи, організації суми в день звільнення, коли ж він у цей день не був на роботі, – наступного дня після пред’явлення ним роботодавцеві вимог про розрахунок, суд на підставі ст.117 КЗпП стягує на користь працівника середній заробіток за весь період затримки розрахунку, а при непроведенні його до розгляду справи – по день постановлення рішення, якщо роботодавець не доведе відсутності в цьому своєї вини. Сама по собі відсутність коштів у роботодавця не виключає його відповідальності.

У разі непроведення розрахунку у зв’язку із виникненням спору про розмір належних до виплати сум вимоги про відповідальність за затримку розрахунку підлягають задоволенню у повному обсязі, якщо спір вирішено на користь позивача або такого висновку дійде суд, що розглядає справу.

Таким чином, роботодавцем на момент звільнення не було проведено розрахунок (виплата всіх належних мені сум) за весь час існування трудових відносин між мною та роботодавцем, а саме з 05 серпня по 06 жовтня 2014 року, що загалом становить 2799 грн. 04 коп. (розрахунок належних до сплати сум при звільненні – додаток № 1).

Крім цього, у зв’язку із вказаною затримкою та відповідно до ст. 117 КЗпП роботодавець зобов’язаний сплатити середній заробіток за весь час затримки, що на момент направлення вказаної позовної заяви до суду становить 3596 грн. 00 коп. грн. (розрахунок середнього заробітку за час затримки виплати сум при звільненні – додаток № 2) .

3. Відповідно до ст.ст. 1, 2 Закону України “Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати” підприємства, установи і організації всіх форм власності та господарювання здійснюють компенсацію громадянам втрати частини доходів у випадку порушення встановлених строків їх виплати, у тому числі з вини власника або уповноваженого ним органу (особи). Компенсація громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати провадиться у разі затримки на один і більше календарних місяців виплати доходів, нарахованих громадянам.

Враховуючи, що відповідач здійснив затримку у виплаті заробітної плати більш ніж на один місяць, останній зобов’язаний здійснити компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати, що становить 27 грн. 71 коп. (розрахунок компенсації втрати частини доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати – додаток № 3).

4. Дії роботодавця щодо невиплати заробітної плати мені у період моєї роботи на підприємстві, не проведення зі мною розрахунків при звільненні поставили мене у скрутне матеріальне становище, унеможливили забезпечення нормального існування мене та членів моєї сім’ї, що мало наслідком виникнення тяжкого психологічного стану. Вказане також зумовило необхідність після повного робочого дня додаткові джерела доходу для забезпечення свого існування.

Відповідно до ст. 237-1 КЗпП України відшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної шкоди працівнику провадиться у разі, якщо порушення його законних прав призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.

Розмір завданої мені моральної шкоди я оцінюю в 5 000 грн. 00 коп.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 115-117, 237-1, 233 КЗпП України, ст.ст. 3, 118, 119 ЦПК України, ст. 34 Закону України “Про оплату праці”, Закону України “Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати”, Постанови пленуму Верховного Суду України від 24.12.99 № 13,

ПРОШУ:

 1. Стягнути з відповідача невиплачену заробітну плату за період з 05 серпня по 06 жовтня 2014 року у розмірі 2799 грн. 04 коп.
 2. Стягнути з відповідача середній заробіток за весь час затримки розрахунку при звільненні у розмірі 3596 грн. 00 коп.
 3. Стягнути з відповідача компенсацію втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів їх виплати у розмірі 27 грн. 71 коп.
 4. Стягнути з відповідача моральну шкоду у розмірі 5 000 грн. 00 коп.

Додатки:

 1. Розрахунок належних до сплати сум при звільненні, на 1 арк.
 2. Розрахунок середнього заробітку за час затримки виплати сум при звільненні, на 1 арк.
 3. Розрахунок середнього заробітку за час затримки виплати сум при звільненні, на 1 арк.
 4. Фотокопія наказу (розпорядження) від 05.08.2014 № 1 про прийняття на роботу, на 1 арк.
 5. Фотокопія наказу від 06.10.2014 № 2 про звільнення з роботи, на 1 арк.
 6. Повідомлення про вручення повідомлення, опис, чек, на 3 арк.
 7. Копія позовної заяви та розрахунків для відповідача, на 7 арк.

Фотокопії наказів (додатки №№ 4, 5) та повідомлення про вручення повідомлення не додаю з огляду на положення ч. 2 ст. 120 Цивільного процесуального кодексу України.

Документ, що підтверджує сплату судового збору не додаю, з огляду на положення п. 1, ч. 1 ст. 5 Закону України “Про судовий збір”.

“___” грудня 2014 року                                              І.Іванов

Додаток № 1

Розрахунок належних до сплати сум при звільненні

1. Розмір заробітної плати (мінімальна заробітна плата станом на серпень-жовтень 2014 року) – 1218 грн. 00 коп.

2. Одноденний розмір заробітної плати:

серпень – 60 грн. 90 коп. (20 робочих днів);

вересень – 55 грн. 36 коп. (22 робочих днів);

жовтень – 52 грн. 96 коп. (23 робочих днів).

3. Розмір заробітної плати (помісячно) у відповідності до відпрацьованих днів у кожному місяці:

серпень – 1096 грн. 20 коп. (18 робочих днів – з 05.08 по 31.08);

вересень – 1217 грн. 98 коп. (22 робочих днів – з 01.09 по 30.09);

жовтень – 317 грн. 76 коп. (6 робочих днів – з 01.10 по 06.10).

4. Загальний розмір заробітної плати за весь час роботи – 2631 грн. 94 коп.

5. Кількість днів невикористаної відпустки – 4 дні (63 (кількість відпрацьованих календарних днів) *24 (мінімальна тривалість відпустки)/355 (річна кількість днів без урахування святкових днів).

6. Загальний розмір грошової компенсації за невикористану відпустку – 167 грн. 10 коп. (4 (кількість днів відпустки) * 2631 грн. 94 коп./63 (середньоденна заробітна плата).

* У всіх інших випадках збереження середньої заробітної плати середньомісячна заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата. Працівникам, які пропрацювали на підприємстві, в установі, організації менше двох календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьований час (Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 № 100).

7. Загальний розмір належних до сплати сум при звільненні – 2799 грн. 04 коп.

Додаток № 2

Розрахунок середнього заробітку за час затримки виплати сум при звільненні

1. Розмір середньоденної заробітної плати – 58 грн. 00 коп (1218 грн.*2 (з/пл. за два останні місяці)/(20+22)).

* У всіх інших випадках збереження середньої заробітної плати середньомісячна заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата. Працівникам, які пропрацювали на підприємстві, в установі, організації менше двох календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьований час (Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 № 100).

2. Період затримки виплати – 62 робочих дні (з 07 жовтня 2014 року по 06 січня 2015 року).

3. Загальна сума – 3596 грн. 00 коп. (58*62).

Додаток № 3

Розрахунок компенсації втрати частини доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати

(відповідно до Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 № 159)

1. Сума компенсації за серпень – 11 грн. 77 коп. (1,029*1,024*1,019(індекси інфляції за вересень, жовтень, листопад)*1096,20 (з/пл. за січень див. додаток 1)/100).

2. Сума компенсації за вересень – 12 грн. 70 коп. (1,024*1,019(індекси інфляції за жовтень, листопад)*1217,98(з/пл. за вересень див. розрахунок 3)/100).

3. Сума компенсації за жовтень – 3 грн. 24 коп. (1,019(індекс інфляції за листопад)*317,76 (з/пл. за жовтень див. розрахунок 3)/100).

4. Загальна сума – 27 грн. 71 коп.

В Районный районный суд г. Киева 01000, Киев, ул. Улица, 10-б.

Читайте також:  Головні зміни у діяльності ТОВ, запроваджені з 2018 року

Истец:

Иванов Иван Иванович,

проживающий по адресу: 01001, г.. Киев, ул. Улица 14-А, кв. 1.

тел. для связи: +38 (099) 000-00-00

Ответчик:

ООО “Рога и копыта(ЕГРПОУ 10000000)

Местонахождение юридического лица: 01002,  г. Киев, ул. Улица, 1.

Цена иска: 11450 грн. 46 коп.

Исковое заявление

о выплате заработной платы и проведения расчета при увольнении

1. 5 августа 2014 я, истец, был принят на работу в ООО “Рога и копыта” на должность руководителя проектов ПГС с испытательным сроком три месяца.

В соответствии с частью третьей ст. 24 Кодекса законов о труде Украины (далее – КЗоТ Украины) заключение трудового договора оформляется приказом или распоряжением собственника или уполномоченного им органа о зачислении работника на работу.

Руководителем предприятия был издан приказ (распоряжение) от 05.08.2014 1 о принятии на работу (приложение 4).

 

С этого же дня я был допущен к работе и на меня были возложены соответствующие обязанности. Указанную работу выполнял лично с подчинением внутреннему трудовому распорядку с 9-00 до 18-30 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 и двумя технологическими перерывами по 15 минут непрерывно все без исключения рабочие дни с момента принятия на работу и до момента увольнения.

Отдельно следует отметить, что при приеме на работу в соответствии с пунктом 1.3 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек (утверждена приказом Министерства труда, Министерства юстиции, Министерства соцзащиты населения Украины от 29.07.93 № 58, далее – Инструкция-58) мною было передано трудовую книжку в отдел кадров. В то же время, по вине руководителя предприятия и вопреки положениям п. 2.3 Инструкции-58 запись о приеме на работу в трудовой книжке не была осуществлена.

Возникновение трудовых отношений обусловило возникновение взаимных прав и обязанностей в соответствии с нормами КЗоТ Украины и других актов трудового законодательства, в частности по выплате заработной платы и проведения расчетов при увольнении.

2. В соответствии со ст. 115 КЗоТ Украины заработная плата выплачивается работникам регулярно в рабочие дни в сроки, установленные коллективным договором или нормативным актом работодателя, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной организации или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом (а в случае отсутствия таких органов – представителями, избранными и уполномоченными трудовым коллективом), но не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий шестнадцати календарных дней, и не позднее семи дней после окончания периода, за который осуществляется выплата. Аналогичное положение закреплено в ст. 24 Закона Украины Об оплате труда”.

В период моей работы с 5 августа 2014 в нарушение требований указанных статей заработная плата ни разу не была выплачена.

3 октября 2014 мною в разговоре с директором в очередной раз была высказана просьба о выплате причитающейся мне заработной платы.

После этого без всяких надлежащих обоснований 6 октября 2014 мне было сообщено о моем увольнении как такового, что не прошел испытательный срок, и ознакомили с соответствующим приказом (приложение 5).

Согласно ст. 47 КЗоТ Украины собственник или уполномоченный им орган обязан в день увольнения выдать работнику надлежащим образом оформленную трудовую книжку и произвести с ним расчет в сроки, указанные в статье 116 настоящего Кодекса.

В соответствии со ст. 116 КЗоТ Украины при увольнении работника выплата всех сумм, причитающихся ему от предприятия, учреждения, организации, производится в день увольнения. Если работник в день увольнения не работал, то указанные суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. О начисленных суммах, причитающихся работнику при увольнении, собственник или уполномоченный им орган должен письменно уведомить работника перед выплатой указанных сумм. В случае спора о размере сумм, причитающихся работнику при увольнении, собственник или уполномоченный им орган во всяком случае обязан в указанный в настоящей статье срок выплатить не оспариваемую им сумму.

В частности, в соответствии с частью первой ст. 83 КЗоТ Украины, кроме заработной платы в случае увольнения работника ему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска.

В соответствии с частью шестой ст. 10 Закона Украины “Об отпусках” до истечения шестимесячного срока непрерывной работы ежегодный основной отпуск предоставляется пропорционально отработанному времени.

Выплата причитающихся мне сумм 6 октября 2014 года (в день освобождения, который я работал и был на работе) собственником осуществлена не была.

От подписи в приказе об увольнении отказался, мотивируя свой отказ невыплатой заработной платы и непроведением расчета со мной на момент увольнения.

Кроме того, на следующий день я направил в адрес предприятия заявление с требованием провести со мной расчет (приложение №6).

В соответствии со ст. 117 КЗоТ Украины в случае невыплаты по вине собственника или уполномоченного им органа причитающихся уволенному работнику сумм в сроки, указанные в статье 116 настоящего Кодекса, при отсутствии спора об их размере предприятие, учреждение, организация должны выплатить работнику его средний заработок за все время задержки по день фактического расчета.

В соответствии с п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда Украины от 24.12.99 № 13 установив при рассмотрении дела о взыскании заработной платы в связи с задержкой расчета при увольнении, что работнику не были выплачены причитающиеся ему от предприятия, учреждения, организации суммы в день освобождения, когда он в этот день был на работе, – на следующий день после предъявления им работодателю требований о расчете, суд на основании ст.117 КЗоТ взимает в пользу работника средний заработок за весь период задержки расчета, а при непроведении его к моменту рассмотрения дела – по день вынесения решения, если работодатель не докажет отсутствия в этом своей вины. Само по себе отсутствие средств у работодателя не исключает его ответственности.

В случае непроведения расчета в связи с возникновением спора о размере причитающихся к выплате сумм требования об ответственности за задержку расчета подлежат удовлетворению в полном объеме, если спор решен в пользу истца и к такому выводу приходит суд, рассматривающий дело.

Таким образом, работодателем при увольнении не было проведено расчет (выплата всех причитающихся мне сумм) за все время существования трудовых отношений между мной и работодателем, а именно с 05 августа по 6 октября 2014, что в целом составляет 2799 грн. 04 коп. (расчет подлежащих уплате сумм при увольнении – приложение 1).

Кроме этого, в связи с указанной задержкой и в соответствии со ст. 117 КЗоТ работодатель обязан уплатить средний заработок за все время задержки, на момент направления указанного искового заявления в суд составляет 3596 грн. 00 коп. грн. (расчет среднего заработка за время задержки выплаты сумм при увольнении – приложение 2).

3. В соответствии со ст 1, 2 Закона Украины О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты” предприятия, учреждения и организации всех форм собственности и хозяйствования осуществляют компенсацию гражданам потери части доходов в случае нарушения установленных сроков их выплаты, в том числе с вине собственника или уполномоченного им органа (лица). Компенсация гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты осуществляется в случае задержки на один и более календарных месяцев выплаты доходов, начисленных гражданам.

Учитывая, что ответчик совершил задержку в выплате заработной платы более чем на один месяц, последний обязан осуществить компенсацию потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты, составляет 27 грн. 71 коп. (расчет компенсации потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты – приложение 3).

4. Действия работодателя по невыплате заработной платы мне в период моей работы на предприятии, не проведение со мной расчетов при увольнении поставили меня в затруднительное материальное положение, зделали невозможным обеспечение нормального существования меня и членов моей семьи, следствием чего стало возникновения тяжелого психологического состояния. Указанное также обусловило необходимость после полного рабочего дня искать дополнительные источники дохода для обеспечения своего существования.

В соответствии со ст. 237-1 КЗоТ Украины возмещения собственником или уполномоченным им органом морального вреда работнику производится в случае, если нарушение его законных прав привели к моральным страданиям, утрате нормальных жизненных связей и требуют от него дополнительных усилий для организации своей жизни.

Размер причиненного мне морального вреда я оцениваю в 5000 грн. 00 коп.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 115-117, 237-1, 233 КЗоТ Украины, ст 3, 118, 119 ГПК Украины, ст. 34 Закона Украины Об оплате труда”, Закона Украины О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты”, Постановления пленума Верховного Суда Украины от 24.12.99 13

ПРОШУ:

 1. Взыскать с ответчика невыплаченную заработную плату за период с 05 августа по 6 октября 2014 в размере 2799 грн. 04 коп.
 2. Взыскать с ответчика средний заработок за все время задержки расчета при увольнении в размере 3596 грн. 00 коп.
 3. Взыскать с ответчика компенсацию потери части заработной платы в связи с нарушением сроков их выплаты в размере 27 грн. 71 коп.
 4. Взыскать с ответчика моральный вред в размере 5000 грн. 00 коп.

Приложения:

 1. Расчет подлежащих уплате сумм при увольнении, на 1 л.
 2. Расчет среднего заработка за время задержки выплаты сумм при увольнении, на 1 л.
 3. Расчет среднего заработка за время задержки выплаты сумм при увольнении, на 1 л.
 4. Фотокопия приказа (распоряжения) от 05.08.2014 1 о принятии на работу, на 1 л.
 5. Фотокопия приказа от 06.10.2014 2 об увольнении с работы, на 1 л.
 6. Уведомление о вручении сообщения описание, чек, на 3 л.
 7. Копия искового заявления и расчетов для ответчика, на 7 л.

Фотокопии приказов (приложения №№ 4, 5) и уведомление о вручении сообщения не добавляю, учитывая положения ч. 2 ст. 120 Гражданского процессуального кодекса Украины.

Документ, подтверждающий уплату судебного сбора не добавляю, учитывая положения п. 1, ч. 1 ст. 5 Закона Украины О судебном сборе”.

Читайте також:  Вакансія: шукаємо помічника

“___” декабря 2014                                                        И.Иванов

Приложение 1

Расчет подлежащих уплате сумм при увольнении

1. Размер заработной платы (минимальная заработная плата по состоянию на август-октябрь 2014) 1218 грн. 00 коп.

2. Однодневный размер заработной платы:

август – 60 грн. 90 коп. (20 рабочих дней);

сентябрь – 55 грн. 36 коп. (22 рабочих дней);

октябрь – 52 грн. 96 коп. (23 рабочих дней).

3. Размер заработной платы (помесячно) в соответствии с отработанных дней в каждом месяце:

август – 1096 грн. 20 коп. (18 рабочих дней – с 05.08 по 31.08);

сентябрь – 1217 грн. 98 коп. (22 рабочих дней – с 01.09 по 30.09);

октябрь – 317 грн. 76 коп. (6 рабочих дней – с 01.10 по 06.10).

4. Общий размер заработной платы за все время работы – 2631 грн. 94 коп.

5. Количество дней неиспользованного отпуска 4 дня (63 (количество отработанных календарных дней) 24 (минимальная продолжительность отпуска) / 355 (годовое количество дней без учета праздничных дней).

6. Общий размер денежной компенсации за неиспользованный отпуск – 167 грн. 10 коп. (4 (количество дней отпуска) * 2631 грн. 94 коп. / 63 (среднедневная заработная плата).

* Во всех остальных случаях сохранения средней заработной платы среднемесячная заработная плата исчисляется исходя из выплат за последние 2 календарных месяца работы, предшествующих событию, с которым связана соответствующая выплата. Работникам, проработавшим на предприятии, в учреждении, организации менее двух календарных месяцев, средняя заработная плата исчисляется исходя из выплат за фактически отработанное время (Порядок исчисления средней заработной платы, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 08.02.95 100).

7. Общий размер подлежащих уплате сумм при увольнении – 2799 грн. 04 коп.

Приложение 2

Расчет среднего заработка за время задержки выплаты сумм при увольнении

1. Размер среднедневной заработной платы – 58 грн. 00 коп (1218 грн. * 2 (з / пл. За два последних месяца) / (20 + 22)).

* Во всех остальных случаях сохранения средней заработной платы среднемесячная заработная плата исчисляется исходя из выплат за последние 2 календарных месяца работы, предшествующих событию, с которым связана соответствующая выплата. Работникам, проработавшим на предприятии, в учреждении, организации менее двух календарных месяцев, средняя заработная плата исчисляется исходя из выплат за фактически отработанное время (Порядок исчисления средней заработной платы, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 08.02.95 100).

2. Период задержки выплаты – 62 рабочих дня (с 7 октября 2014 по 6 января 2015).

3. Общая сумма – 3596 грн. 00 коп. (58 * 62).

Приложение 3

Расчет компенсации потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты

(в соответствии с Порядком проведения компенсации гражданам потери части денежных доходов в связи с нарушением сроков их выплаты, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.02.2001 № 159)

1. Сумма компенсации за август – 11 грн. 77 коп. (1,029 * 1,024 * 1,019 (индексы инфляции за сентябрь, октябрь, ноябрь) * 1096,20 (з / пл. За январь см. Приложение 1) / 100).

2. Сумма компенсации за сентябрь – 12 грн. 70 коп. (1,024 * 1,019 (индексы инфляции за октябрь, ноябрь) * 1217,98 (з / пл. За сентябрь см. Расчет 3) / 100).

3. Сумма компенсации за октябрь 3 грн. 24 коп. (1,019 (индекс инфляции за ноябрь) * 317,76 (з / пл. За октябрь см. Расчет 3) / 100).

4. Общая сумма – 27 грн. 71 коп.

Звертаємо увагу шановних читачів, що ми у коментарях до статті не надаємо юридичних консультацій щодо вирішення конкретних ситуацій. Якщо вам необхідна наша практична допомога, скористайтесь розділом ПОСЛУГИ.

Оцініть змістовність та корисність статті

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезды (7 голосів, середняя оцінка: 4,86 из 5)