fbpx
24 Травня 2012      522    

Новий Кримінальний процесуальний кодекс України: окремі питання застосування

Кримінальний процесуальний кодекс УкраїниНа днях видалася мені чудова можливість протягом 1 години і 20 хвилин (одну пару) з вуст завідувача кафедри кримінального процесу Національного університету “Юридична Академія України імені Ярослава Мудрого”, доктора юридичних наук професора Капліної О.І. дізнатися про новели нового КПК, почути думку наукової спільноти. Часу звичайно було дуже обмаль, проте все ж таки багато цікавої інформації було отримано.

Я спробую поділитися тезисно окремими положеннями, думками:

1. Новий КПК повністю застосовує нову термінологію. Так, новим КПК дано роз’яснення 26 термінам. Деякі з них є абсолютно новими, наприклад “слідчий суддя”, по-новому або з суттєвими відмінностями викладені  терміни, що вживаються в ще діючому КПК. В цілому впровадження такого тезаурусу абсолютно позитивно сприймається науковцями та  фахівцями в галузі права.

2. З’явилася окрема глава “Засади кримінального провадження”. Вперше законодавець закріпив 22 загальні засади, у відповідності до яких має здійснюватися кримінальне судочинство. Зокрема закріплено чимало принципів, що давно вже є фундаментальними у кримінальному судочинстві багатьох європейських країн. Так, слід звернути особливу увагу на такі принципи, як презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини, верховенство права, закону, розумність строків тощо.  Кожному з 22 принципів законодавець присвятив окрему статтю.

Слід зазначити, що принципи грають велику роль під час застосування і тлумачення норм права судами, посадовими особами кримінального провадження, прийняття певних процесуальних рішень. Така новела Нового КПК дійсно є позитивною.

3. Ще однією позитивною рисою КПК є його добра структурованість: кодекс складається з двох частин (загальної та спеціальної), кожна з яких поділена на глави. З кодексом зручно працювати.

 

4. Новий КПК запровадив багато оцінюваних понять. Так, я вже, наприклад, наводив принцип розумності строків. Зазначені поняття лише практика застосування, Пленуми Вищого спеціалізованого суду можуть в майбутньому конкретизувати. Добре це чи ні, сьогодні ще однозначно важко сказати. Єдине, що можна зазначити: для країн з прецедентною системою права (США, Англія) недостатня урегульованість процесуальних питань є притаманною, в тому числі в кримінальному судочинстві. Водночас, в Україні зазначене, можливо, створить передумови для зловживання повноваженнями, в першу чергу владними суб’єктами.

5. У новому КПК з’явилися нові суб’єкти кримінального провадження. Так, з’явився такий суб’єкт як слідчий суддя, до повноважень якого віднесено прийняття рішення про обрання запобіжного заходу по певній кримінальній справі, а також розгляд скарг.

З’являється новий інститут – суд присяжних. Проте не слід відносити цей інститут до дуже демократичних новел. Можливо навіть, навпаки. Так, за виключенням країн прецедентного права, де інститут присяжних є невід’ємною складовою укладу суспільства, віковою традицією, у країнах континентальної системи права (європейські країни) ідея суду присяжних закладається у тих ситуаціях, коли суд не користується довірою у суспільстві, що на сьогодні явно простежується в Україні. Тому інститут присяжних відсутній майже в усіх країнах ЄС, проте присутній в Російській Федерації, Казахстані і вже й в Україні.

Проте цей інститут постає у спотвореному вигляді у нашому законодавстві. Чому? Я спробую пояснити. Суди присяжних за загальним правилом розглядають питання виключно винуватості чи невинуватості обвинуваченого і не дають оцінку будь яким фактичним даним. Проте для забезпечення непідкупності   як правило суд присяжних складається з 7-12 осіб. Новий КПК передбачає участь трьох присяжних. Чи забезпечить така система повернення довіри до суду, неупередженості кримінального процесу? Однозначно виникають питання.

6. Частиною 9 статті 31 нового КПК встановлено особливий порядок розгляду судом справи в судах першої, апеляційної і касаційної інстанції відносно осіб, які займають особливо відповідальне становище, та осіб, що займають посади, які віднесено до посад 1 категорії посад державних службовців, чим суттєво порушили принцип рівноправності сторін.

7. Особливої критики з боку науковців завдалися статті, що присвячені діяльності прокуратури у ході кримінального провадження. Перш за все цікава форма діяльності прокурора – нагляд у формі процесуального керівництва, що означає одноособове панування прокурора у процесі, який в той же час не складає самостійно жодного процесуального документу, а тільки керує. На етапі досудового слідства прокурор став головною дієвою особою, а слідчий став виконавцем його волі. По суті на сьогодні слідчий абсолютно втратив будь яку процесуальну самостійність.Прокуратура стояла на смерть на етапі підготовки КПК за право будь коли забирати справу і передавати її у провадження іншому слідчому, чого успішно було досягнуто. Також, прокурор має повний доступ до всіх матеріалів кримінальної справи.

8. Приймаючи новий кодекс, одна з ідей законодавця полягала в тому щоб уникнути надмірної документизації процесу (зменшення кількості процесуальних документів). Проте чи призвело це до позитивних змін? По-перше, саме кримінальне провадження починається одразу після реєстрації заяви про вчинений злочин. Отже, слідчий віднині не повинен складати постанову про порушення кримінальної справи. І це призвело до неможливості оскарження постанови. Особа взагалі не буде знати, що відносно неї почалося кримінальне провадження, що вже здійснюються певні процесуальні дії.

До того ж початок провадження з моменту реєстрації заяви про злочин має багато “цікавих” наслідків. Згідно із статистикою, сьогодні тільки МВС за 2011 рік зареєструвало близько 3 млн повідомлень про вчинені злочини. І по кожному з них прокурор має вже вести наглядове провадження, про яке мова йшлася вище. І це при цьому, що по статистиці тільки 30% справ розглядаються в суді. Тобто у 70% уповноважені органи та особи відповідних органів державної влади можуть начебто у встановленому порядку здійснювати процесуальні дії, які обмежуватимуть прав громадян та юридичних осіб абсолютно безпідставно. Одна лише заява може призвести до зупинки діяльності фірм, порушення прав, як в далекому 37-му.

Також зверніть увагу на Юридичну консультацію Інститут угод та призумпція невинуватості за новим КПК

Оцініть змістовність та корисність статті

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезды (12 голосів, середняя оцінка: 4,83 из 5)


Читайте також:  Відображення майнових прав дітей (допомоги при народженні дитини) в процесі здійснення е-декларування

Вам ці статті також можуть бути цікаві:

© 2018 ЮРИСТ-БЛОГ · Копіювання матеріалів сайту без дозволу заборонено
Дизайн та підтримка: GoodwinPress.ru