Юридична консультація 12: Вибір форми господарювання

Доброго дня, читачі!

Цією статтею я розпочинаю публікацію матеріалів, присвячених підприємництву, особливостями правового регулювання відносин, що складаються у процесі здійснення господарської діяльності.

Сподіваюся, ці публікації будуть для Вас корисними.

Публікації буду намагатися робити в логічному порядку від заснування підприємства, його діяльності, особливостей здійснення певних видів господарювання та до ліквідації підприємства. В будь якому випадку користуйтеся рубрикатором, що знаходиться праворуч.

Якщо Ви вирішили зайнятися господарською діяльністю, перше питання яке перед Вами постає – обрати форму господарювання прийнятну для Вашої діяльності. Читати далі

Юридична консультація 11 Окремі особливості зарахування на квартирний облік

Питання квартирного обліку

Нами було опрацьовано два питання з житлового права, а саме, що стосуються постановки осіб на квартирний облік.

Питання були такі:

  1. З якого віку особа може самостійно реалізувати своє право на житло.
  2. Чи можна перебувати на квартирному обліку на підприємстві в місті, при цьому проживати та бути зареєстрованим у іншому населенному пункті.

При цьому повну інформацію щодо квартирного обліку читайте у нашій спеціальній публікації.

Вік з якого особа самостійно реалізує право на житло

Порядок обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм у безстрокове користування жилих приміщень у будинках державного і громадського житлового фонду, призначених для постійного проживання, визначені Житловим кодексом УРСР, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Українською республіканською радою професійних спілок від 11.12.84 № 470 (далі — Правила).

Пунктом 4 Правил встановлено, що громадяни самостійно здійснюють право на одержання жилого приміщення в будинках державного і громадського житлового фонду з настанням повноліття, тобто після досягнення вісімнадцятирічного віку, а такі, що одружилися або влаштувалися на роботу в передбачених законом випадках до досягнення вісімнадцятирічного віку, — відповідно з часу одруження або влаштування на роботу. Інші неповнолітні (віком від п’ятнадцяти до вісімнадцяти років) здійснюють право на одержання жилого приміщення за згодою батьків або піклувальників.

До того ж, відповідно до статті 31 Цивільного кодексу України (далі — ЦК) фізична особа у віці до 14 років має часткову дієздатність.

Відповідно до статті 58 ЦК опіка встановлюється над малолітніми особами, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування, та фізичними особами, які визнані недієздатними.

Особа, якій стало відомо про фізичну особу, яка потребує опіки або піклування, зобов’язана негайно повідомити про це орган опіки та піклування (стаття 57 ЦК).

Згідно з частиною 3 статті 60 ЦК суд встановлює опіку над малолітньою особою, якщо при розгляді справи буде встановлено, що вона позбавлена батьківського піклування, і призначає опікуна за поданням органу опіки та піклування.

До встановлення опіки або піклування і призначення опікуна чи піклувальника опіку або піклування над фізичною особою здійснює відповідний орган опіки та піклування (стаття 65 ЦК).

ВИСНОВОК:

Дитина, якій не виповнилося 18 років не може самостійно перебувати на квартирному обліку з огляду на відсутність необхідної дієздатності. Самостійна реалізація права на житло особами, що не досягли повноліття законодавством не передбачена.

Місце постановки на квартирний облік

Пункт 8 Правил визначив, що облік громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, що мають житловий фонд і ведуть житлове будівництво або беруть пайову участь у житловому будівництві, здійснюється за місцем роботи.

Кожна сім’я може перебувати на квартирному обліку за місцем роботи одного з членів сім’ї (за їх вибором) та у виконавчому комітеті Ради народних депутатів за місцем проживання (пункт 11 Правил).

Водночас, згідно з пунктом 15 Правил на квартирний облік беруться потребуючі поліпшення житлових умов громадяни, які постійно проживають, а також прописані у даному населеному пункті.

Під населеним пунктами слід, на нашу думку, розуміти міста, селища міського типу, населені пункти сільської місцевості.

До того ж, пунктом  5 Порядку застосування у м. Києві «Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР», затвердженим постановою  Виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 15.07.1985 № 582 встановлено,  що  на  квартирний облік беруться ромадяни,  які потребують поліпшення житлових умов,  постійно  проживають  та прописані у  м.  Києві  не  менш,  як  п’ять  років.  Цей строк не поширюється на випадки прописки другого з подружжя,  неповнолітніх дітей  і  непрацездатних  батьків.

Аналогічні норми можуть бути визначені й в інших населених пунктах України.

В той же час, відповідно до положень Правил як виняток адміністрація підприємства має право зараховувати на квартирний облік осіб, що проживають у приміській зоні, які протягом 10 останніх років працювали на даному підприємстві.

ВИСНОВОК:

Постановка особи на квартирний облік особи, що проживає та прописана в селі (приміській зоні), за місцем роботи в місті можливо за згодою адміністрації підприємства та при наявності стажу 10 років роботи на даному підприємстві.

Захист персональних даних: важливі роз’яснення щодо застосування Закону України «Про захист персональних даних» від юристів та органів державної влади

Предметом правового регулювання Закону є правовідносини, пов’язані із захистом персональних даних під час їх обробки.

Визначення поняття персональні дані наводиться в абзаці восьмому статті 2 Закону, відповідно до якого персональними даними є відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Але законодавством України не встановлено і не може бути встановлено чіткого переліку відомостей про фізичну особу, які є персональними даними, задля можливості застосування положень Закону до різноманітних ситуацій, в тому числі при обробці персональних даних в інформаційних (автоматизованих) базах та картотеках персональних даних, що можуть виникнути у майбутньому, у зв’язку зі зміною в технологічній, соціальній, економічній та інших сферах суспільного життя. Читати далі

Юридична консультація 9: Європейський суд: заборона не адвокату виступати захисником — є порушенням Конвенції про захист прав людини.

Zemanta Related Posts Thumbnail24 листопада Європейський суд з прав людини оприлюднив рішення у справі «Загородній проти України», яким встановлено порушення пунктів 1 і 3 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а саме, права на справедливий суд та права на вільний вибір захисника.

Зокрема Суд зазначає, що порушенням положень Конвенції є недопуск в кримінальному процесі в якості захисника підсудного «фахівця в галузі права», що не має адвокатського свідоцтва. На думку Суду, залишивши питання про обмеження вільного вибору захисника невирішеним (тобто, не прийнявши закон, що визначає порядок участі юристів, які не є адвокатами, в кримінальному процесі) протягом тривалого періоду часу, уряд створив ситуацію, несумісну з принципом правової визначеності, Читати далі

Юридична консультація 8: Чи правомірно застосування строку проживання для постановки на квартирний облік?

Сьогодні хотілося проаналізувати окремі питання житлового забезпечення, а саме обґрунтованість застосування підзаконних нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування, прийнятих ще за радянський період, що визначають порядок постановки на квартирний облік.

Так, відповідно до пункту 15 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Українською республіканською радою професійних спілок від 11.12.84 № 470 (далі — Правила), виконавчі комітети обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів разом з радами профспілок можуть установлювати тривалість часу постійного проживання громадян у даному населеному пункті, необхідну для взяття на квартирний облік. Читати далі

Юридична консультація 7: Вивіска суб’єкта господарювання: реклама чи ні?

Засади рекламної діяльності в Україні, регулювання відносин, які виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами, встановлено Законом України «Про рекламу».

Статтею 1 Закону України «Про рекламу» визначено, що реклама — інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

Зовнішня реклама — реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг. Читати далі

Юридична консультація 6: Можливі проблемні питання при придбанні землі. На що треба звернути увагу?

Zemanta Related Posts ThumbnailХотілося дослідити питання придбання земельної ділянки. В цій статті ми дослідимо, на які питання необхідно звернути увагу, які «підводні каміння» можуть зустрітися.

При аналізі інформації щодо власника земельної ділянки слід мати на увазі, що державний акт — це документ, який підтверджує факт отримання особою права власності на ділянку у минулому. При цьому, сьогодні належним підтвердженням існування в особи права власності в певний момент часу є не акт, а витяг із поземельної книги. Раніше цей документ фактично замінювали довідки про наявні обмеження (обтяження), які опосередковано підтверджували, що відповідно до даних місцевого відділу земельних ресурсів відповідна ділянка закріплена за певною особою, або витяги із реєстру земель автоматизованої бази даних державного земельного кадастру (АС ДЗК). Читати далі

Юридична консультація 5: Безпека польотів авіації над м. Києвом

В останній час зацікавило одне питання – безпека польотів над містом Києвом. Дуже стало цікавим наскільки є безпечним зліт та посадка авіації в аеропорті Жуляни, оскільки зазначені маневри здійснюються прямо над спальними районами міста Києва.

Враховуючи зазначене, вирішили дізнатися думку з цього приводу Державної авіаційної служби України та Міністерства інфраструктури України (колишнє Міністерство траспорту) стосовно безпеки польотів авіації та операційної діяльності Міжнародного аеропорту Жуляник

Вцілому відповідь була така (як на мене не дуже змістовна, проте Вам її публікую):

Загальні положення

Загальні питання щодо використання повітряного простору, зокрема, питання організації, структури, класифікації, пріоритетів, Читати далі

Юридична консультація 4: Як ефективно звернутись до Європейського суду з прав людини. Сім обов’язкових запитань щодо прийнятності

Zemanta Related Posts ThumbnailЄвропейська Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) вступила в силу щодо України 11 вересня 1997 р. З цього моменту кожен, хто вважає, що Україною було порушено його права і свободи, гарантовані Конвенцією, має можливість звернутись до Європейського суду з прав людини (далі — ЄСПЛ, Суд) із заявою щодо визнання відповідного порушення. 3 1998 по 2006 р. 18860 таких звернень надійшло до Суду. З них у 260 справах було встановлено порушення Конвенції. 8709 справ було визнано неприйнятними. Інші справи або ще перебувають на розгляді Суду, або були знищені, оскільки заявники припинили листування з Судом чи з інших причин.

Чим зумовлена така значна кількість неприйнятних справ? Читати далі

Юридична консультація 3 Письмова та усна форми правочинів

Zemanta Related Posts ThumbnailКожен із нас у повсякденному житті майже щодня укладає договори (правочини), не звертаючи на це особливої уваги. Заходячи до магазину, віддаючи речі на зберігання, стаємо учасниками договору схову, купуючи різні речі, продукти харчування, — договору купівлі-продажу, користуючись громадським транспортом, — договору перевезення. Так чи інакше ми всі є учасниками цивільних відносин.

У статті 11 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) закріплені законодавчі підстави виникнення цивільних прав і обов’язків, основними з яких є, зокрема, договори та інші правочини.

Поняття «правочин» є суто українським терміном, який раніше використовувався в українському законодавстві протягом 20-30-х років та застосований у новому Цивільному кодексі України, у якому йому відведено окрему главу. Читати далі

Страница 11 из 12« Первая...89101112

© 2017 Юрист-блог // Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru