Аналіз останніх змін у Сімейний кодекс щодо сплати аліментів на дитину: нові розмір та порядок нарахування

Аліменти 2017У цій статті хочу проаналізувати останні зміни до законодавства України, підписані Президентом України (набирають чинності з 09 липня 2017 року), що мають на меті покращити захист права дітей на належне утримання (аліменти).

Прийняття останніх змін повинно призвести до створення дієвих механізмів, які унеможливлюватимуть злісним неплатникам аліментів використовувати передбачені механізми для ухилення від сплати аліментів, затягувати розгляд судових справ, а також сплачувати необґрунтовано малий їх розмір.

Зміни у правовому статусі аліментів

Змінено правовий статус аліментів, відтепер аліменти є власністю самої дитини, а не батьків. Останні лише отримують та використовують їх від імені дітей.

Той з батьків, який проживає з дитиною наділяється правом самостійно ставити перед судовими органами питання щодо стягнення аліментів у твердій грошовій сумі або у вигляді від конкретної частки від доходу іншого з подружжя. До цього вибір форми стягнення аліментів здійснювався виключно за судовим рішенням.

Розмір аліментів 2017

З урахуванням останніх змін мінімальний розмір аліментів збільшено. Відтепер суд не може визначити  на дитину розмір аліментів менше ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (до цього було 30%).

Наприклад, у 2017 році на дитину до 6 років мінімальний розмір аліментів становитиме 713 грн./місяць, на дитину від 6 – 888,5 грн./місяць.

Новацією стало врахування при призначенні аліментів наявність грошових коштів, рухомого та нерухомого майна. Звертає на себе увану те, що законодавець не конкретизував суб’єкта, у якого мають враховуватися зазначені обставини. У зв’язку з цим можна дійти висновку, що врахуванню підлягають кошти, рухоме та нерухоме майно, як у платника аліментів, так і стягувача, або, навіть, і самої дитини.

Також відтепер при визначенні розміру аліментів братимуться до уваги витрати платника аліментів, щодо яких платником не доведено джерело походження цих коштів. Так у випадку, якщо платник аліментів офіційно не працевлаштований, не має «офіційного» доходу не має, але при цьому, наприклад, придбає автомобіль, то такі витрати можуть враховуватися при визначені судом розміру аліментів. Але, такі витрати будуть братися до уваги, лише якщо платник аліментів не зможе обґрунтовано довести джерело походження коштів.

Зазначене нововведення є прогресивним, особливо в умовах сьогодення, коли отримання заробітної плати у конвертах, неофіційних доходів є дуже поширеними явищами. Проте і платник аліментів не позбавляється юридичних механізмів легалізації таких доходів.

Але в будь-якому разі, призначаючи аліменти суд має виходи із того, щоб їх розмір був достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

Судовий наказ на стягнення аліментів

Ще одним нововведенням сімейного та процесуального законодавства є розширення можливості застосування  спрощеної процедури для отримання рішення про стягнення аліментів.

Так, стягнення аліментів може здійснюватися у наказному проваджені. Зокрема визначено, що той з батьків, з яким проживає дитина (діти) має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів.

Читайте також:  Все що треба знати про розірвання шлюбу відповідно до законодавства України

Суть наказового провадження у порівнянні із стандартним зверненням до суду із позовом (позовне провадження) полягає у значно спрощеному та більш оперативному розгляді питання по суті. Так після прийняття судом ухвали про відкриття наказного провадження судовий наказ по суті вимог видається судом у триденний термін. Сам судовий наказ видається без виклику заявника, боржника та інших осіб, а також без проведення судового засідання.

Аліменти можуть бути призначені у розмірі чверті доходу на одну дитину, третини доходу – на двох дітей, половини – на трьох і більше дітей. При цьому в будь-якому разі розмір аліментів, що стягується в наказному провадження обмежується 10 прожитковими мінімумами на дитину відповідного віку на кожну дитину.

Так, наприклад, у 2017 році на одну дитину до 6 років максимальний розмір аліментів становитиме 14260 грн./місяць, на дитину від 6 – 17770 грн./місяць. До вказаних змін в наказному провадженні можна було стягнути лише 30% розміру прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.

Зміна розміру аліментів 2017

У зв’язку із прийняттям зазначеного Закону виникає абсолютно логічне питання щодо того як змінити розмір аліментів, якщо визначений до цього судом їх розмір є меншим від законодавчо встановленого мінімального розміру (50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку). Також виникають часто питання чи здійснюється така зміна аліментів автоматично, а також чи можна змінити розмір аліментів в наказовому провадженні, шляхом звернення до суду за видачею судового наказу.

Відповідно до Сімейного кодексу України розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути змінений.

Підставами для зміни розміру аліментів є наступні обставини:

 1. Зміна матеріального стану платника або одержувача аліментів (наприклад, перехід на іншу більш оплачувану роботу, або навпаки – звільнення з роботи, втрата стабільного джерела доходів).
 2. Зміна сімейного стану платника або одержувача аліментів (наприклад, одруження вдруге, народження у новому шлюбі дітей).
 3. Інші випадки передбачені Сімейним кодексом України.

Прийняття Верховною Радою України рішення щодо внесення останніх змін до законодавства в частині встановлення нового мінімального рівня аліментів слід розглядати тим випадком, що дозволяє звернутися до суду щодо зміни їх розміру.

Ініціювати питання зміни розміру аліментів може як платник, так і одержувача.

Чи можлива зміна аліментів в наказовому провадженні

У Сімейному кодексі України зазначено, що підставою розгляду судом питання щодо зміни розміру аліментів має бути відповідний позов. Тобто сімейне законодавство прямо вказує на розгляд питання щодо зміни розміру аліментів в позовному провадженні, а не через судовий наказ.

Додатково проаналізуємо ще процесуальні норми українського законодавства. Так судовий наказ може бути видано, якщо заявлено вимогу про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Тобто судовий наказ видається лише при первісному зверненні про стягнення аліментів, а не у випадку, коли судом було призначено аліменти, а вже згодом ініціюється їх зміна.

Якщо ж звернутися до суду просто із вимогою про видачу судового наказу щодо стягнення аліментів, то суд скоріш за все прийме рішення про відмову у прийнятті судового наказу, оскільки у спорi мiж тими ж особами про той же предмет i з тих же пiдстав вже ухвалено судове рішення.

Читайте також:  Юридична консультації 67 Ухилення від виконання батьківських обов’язків по вихованню дитини як підстава позбавлення батьківських прав

Чи передбачена автоматична зміна розміру аліментів

Якщо виплата аліментів здійснюється за участю третьої особи, то досить часто виникає питання чи не повинна така третя сторона автоматично здійснити дії спрямовані на автоматичне збільшення розміру аліментів.

Зміна розміру аліментів при їх утриманні з платника за місцем роботи

Відповідно до положень Сімейного кодексу України особа, на користь якої присуджено аліменти на дитину, може самостійно подати заяву з виконавчим листом про відрахування аліментів із заробітної плати або іншого доходу платника аліментів безпосередньо за місцем виплати платникові аліментів заробітної плати. На підставі заяви такої особи аліменти відраховуються із заробітної плати або іншого доходу платника аліментів у розмірі, зазначеному у виконавчому листі, і перераховуються особі, на користь якої присуджені аліменти.

Враховуючи, що утримання із заробітної плати здійснюється виключно на підставі заяви та у розмірі, що визначений у виконавчому листі, суб’єкт виплати заробітної плати не має прямих повноважень щодо зміни розміру аліментів.

Отже зміна одержувачем розміру аліментів здійснюється шляхом подання відповідного позову до платника аліментів. При цьому, вважаємо, що перед судом варто ініціювати питання про призначення збільшеного розміру не з моменту подачі позовної заяви, а саме з часу набуття останніх змін щодо збільшення мінімального розміру аліментів – 08 липня 2017 року.

Поділ спільної сумісної власності у разі неутримання дитини

Вперше в українському законодавстві запроваджено механізм можливості відходу від презумпції рівності часток у спільній власності у разі ухилення одного із подружжя від участі в утриманні дітей.

Суд при вирішенні питання про поділ майна між подружжям має право зменшити частку у спільній сумісній власності того з подружжя, хто ухилявся (ухиляється) від обов’язку утримувати своїх дітей.

Іншими словами за допомогою перерозподілу часток між подружжям, на користь того з батьків, хто самостійно здійснює утримання дитини, законодавець фактично забезпечує додаткову матеріальну компенсацію такій особі.

Висновки

Вищенаведені зміни у законодавство, на мою думку, мають створити дійсно ефективні правові механізми стягнення з батьків, що не виконують свого обов’язку щодо утримання дитини (дітей), аліментів.

Також, виконуючи превентивну функцію, останні зміни до Сімейного кодексу України мають підвищити свідомість батьків щодо необхідності виконання обов’язку по утриманню дітей навіть після розлучення.

При цьому, варто розуміти, що отримання професійної допомоги юриста в ході вирішення питань щодо сплати аліментів дозволяє максимально захистити майнові інтереси дитини, а в деяких випадках – запобігти безпідставній сплаті іншому з батьків коштів, що використовується не в інтересах дитини.

Відправити заявку на отримання юридичної консультації Ви можете ТУТ.

 

Оцініть, будь ласка, змістовність та корисність статті

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезды (33 голосів, середняя оцінка: 4,64 из 5)

Обсуждение: 47 комментариев

 1. Оля:

  Добрий дeнь!Ми розвeдeні з чоловіком удe два роки,я на алімeнти нe подавала на нього,він мeні платe чисто від сeбe,700грн,і приходить від його гражданськоі дружини на приват,якщо на збільшeння eлімeнтів подати я буду получати більшe?

  Ответить
  1. Юрист-блог:

   Залежить від усіх обставин в комплексі.

   Ответить
 2. Олена:

  Добрий день. Хочу подати заяву до суду на аліменти. Розлучені вже 7 років, дитині чоловік зовсім не допомагав ці роки. Скажіть на що можна претендувати, можливо є варіанти стягнення за минулі роки? Колишній чоловік ніде не працює.

  Ответить
  1. Юрист-блог:

   За загальним правилом аліменти присуджуються з дня предявлення позову. Якщо ж Ви до цього вживали заходи по стягненню, а чоловік ухилявся, то за 3 останні роки можна спробувати.

   Ответить
 3. Татьяна:

  Суд принял решение об уменьшении мне алиментов с 1/4 до 1/6 части, так как после очередного развода бывшего мужа появились выплаты на двое детей и жену до 3-х лет. Cтоит ли подавать аппеляцию или это безнадежно? По закону 1/6 минимум или есть варианты? Какой судебный сбор я буду платить в аппеляции сегодня, я ответчик в прошлом суде?

  Ответить
  1. Юрист-блог:

   Відповідно до ст. 5 Закону України Про судовий збір від сплати судового збору в усіх інстанціях звільняються позивачі у справах про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення пені за прострочення сплати аліментів, зміну способу їх стягнення.
   Що стосується перспектив треба уважно вивчати матеріали.

   Ответить
   1. Марта:

    Доброго дня, підскажіть судовий наказ і позовна заява — це різні речі?Вперше в цьому місяці буду подавати на аліменти, як можна скоріше це зробити?і в якій сумі це доцільно, иак як батько дитини не працює і не забезпечує нас.ю я знаходжуся у відпустці по догляду за дитиною до 3 років.ДЯКУЮ

    Ответить
    1. Юрист-блог:

     Різні. Наказ швидше і більш просто. Суми аліментів відповідно до наказу читайте у статті.

     Ответить
 4. Лідія:

  Підкажіть, будь ласка, яку суму судового збору я маю заплатити, якщо у вересні буду подавати заяву про збільшення аліментів? Дякую.

  Ответить
  1. Юрист-блог:

   Відповідно до ст. 5 Закону України Про судовий збір від сплати судового збору в усіх інстанціях звільняються позивачі у справах про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення пені за прострочення сплати аліментів, зміну способу їх стягнення.

   Ответить
   1. юлія:

    підкажіть будь ласка дитині 8 років,колишній чоловік платить 800грн.аліментів,я можу подати заяву на збільшення виплати аліментів.

    Ответить
    1. Юрист-блог:

     Подати позов щодо зміни аліменти Ви повністю маєте право.

     Ответить
 5. Віктор:

  Доброго дня! Підкажіть ,будь ласка , яку суму аліментів я повинен сплачувати на 2 дітей, якщо я ніде на працюю.

  Ответить
  1. Юрист-блог:

   50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку на кожну дитину.

   Ответить
 6. Світлана:

  В 2011 р.я подавала на елементи коли дитині було 4 роки мені призначили 30відсотків від прожиткового і 300 грн в твердій сумі,яку суму я маю отримувати по новому закону і дитина часто хворіє бо вона інвалід дитинства

  Ответить
  1. Юрист-блог:

   Світлана з урахуванням усього комплексу факторів можна розглядати питання про збільшення розміру аліментів.

   Ответить
 7. Денис:

  Добрый день! Подскажите пожалуйста, с меня удерживают алименты на содержание жены и на ребенка. По решению судов на ребенка 4000грн. на жену 1/4. По итогу в расчетке зп, с меня удерживают 70%. Такие удержания верные? Суды и исполнительная служба вообще берут во внимание то, что к примеру у меня есть кредиты и больные родители пенсионеры, но на остаточные 30% зп нет возможности на свое обеспечение и погашения кредитных обязательств?

  Ответить
  1. Юрист-блог:

   Денис, тут надо изучить в комплексе все факты и обратиться в суд о смене размера алиментов в связи со сменой материального положения.

   Ответить
 8. макс:

  Новацією стало врахування при призначенні аліментів наявність грошових коштів, рухомого та нерухомого майна. Звертає на себе увану те, що законодавець не конкретизував суб’єкта, у якого мають враховуватися зазначені обставини. У зв’язку з цим можна дійти висновку, що врахуванню підлягають кошти, рухоме та нерухоме майно, як у платника аліментів, так і стягувача, або, навіть, і самої дитини.

  Роз»ясніть будь ласка на моїй ситуації: сплачую аліменти справно з 2011 в твердій грошовій сумі 800грн., офіційно не оформлений. Був розподіл майна, сплатив половину авто. Мама дитини весь цей час офіційно оформлена на роботі і проживає у будинку своєї матері, тобто за житло не платить. Чи можу я, батько ще 2-х дітей від іншого шлюбу розраховувати на зменшення аліментів або кошти за половину автомобіля, які я вже виплатив вважати як аліменти?

  Ответить
  1. Юрист-блог:

   Максим, кошти виплачені за половину авто, яке було спільною сумісною власністю, не впливають на розмір аліментів.
   При цьому, зміна матеріального або сімейного становища може бути підставою для перегляду розміру аліментів.

   Ответить
 9. Інна:

  Доброго дня, колишній чоловік сплачує аліменти у розмірі 450.00 грн.з 2013 року щомісячно, чи може син (7років) претендувати на алементи згідно нового наказу про аліменти??? Що для цього потрібно???

  Ответить
  1. Юрист-блог:

   Інна зміна розміру аліментів здійснюється за рішенням суду за позовом отримувача або платника аліментів.

   Ответить
 10. Наталія:

  Доброго дня. Підкажіть, будь-ласка, для того, щоб підвищити розмір аліментів з 500грн до 50% прожиткового мінімуму через судовий наказ, з якою заявою мені потрібно звернутися до суду? В заяві потрібно вказувати, що прошу змінити розмір через судовий наказ?

  Ответить
  1. Юрист-блог:

   Наталія, звертаєтесь із позовною заявою.

   Ответить
 11. Вікторія:

  Доброго дня. По рішенню суду про стягнення аліментів в розмірі ¼ від доходів боржника на утримання повнолітньої дитини, що продовжує навчання було відкрито виконавче провадження
  Якщо боржник отримує зарплату 1600 грн, після утримання податків до видачи 1288,00 грн то розмір аліментів складає суму 1288\4 = 322,00 грн
  У разі стягнення аліментів у частці від заробітку боржника на підприємстві відрахування здійснюється з фактичного заробітку на підставі постанови державного виконавця. При цьому , розмір аліментів не може бути менше встановленого ст.182 Сімейного кодекса України
  Який розмір аліментів повинен бути розрахован державним виконавцем з лютого місяця 2017р 30% від 1600,00 гр та з липня 2017 р 50% на на утримання повнолітньої дитини, що продовжує навчання чи 25%-322,00 грн?Яким чином змінити розмір аліментів до 50% від 1600,00 гр судовим наказом чи новим рішенням суду?

  Ответить
  1. Юрист-блог:

   Вікторія, зміна розміру аліментів здійснюється за рішенням суду за позовом, зокрема одержувача. Самостійна зміна розміру аліментів виконавцем прямо не передбачена.

   Ответить
 12. Юрист-блог:

  Наталія, відповідно до останніх змін у сімейне законодавство встановити розмір аліментів до 50% прожиткового мінімуму можна у наказовому провадженні. При цьому зміна розміру аліментів відповідно до ст. 192 Сімейного кодексу здійснюється шляхом зверненням із позовом. Звернення із заявою про видачу судового наказу із вимогою про зміну розміру аліментів перешкоджає первісний розгляд вимог тотожних вимогам у заяві про видачу судового наказу. Хоча яка може бути судова практика, ще питання.

  Ответить
  1. Оксана:

   Добрий день, Ви говорите,що можна підвищити розмір аліментів у наказному провадженні, якою статтею сімейного законодавства потрібно керуватись, бо я запитувала у судді і мені відповіли,що потрібно подавати позовну заяву про збільшення розміру аліментів

   Ответить
   1. Юрист-блог:

    Оксана, можливо ми не зовсім точно відповіли. Уточнюємо… відповідно до останніх змін у сімейне законодавство встановити розмір аліментів до 50% прожиткового мінімуму можна у наказовому провадженні. При цьому зміна розміру аліментів відповідно до ст. 192 Сімейного кодексу здійснюється шляхом зверненням із позовом. Звернення із заявою про видачу судового наказу із вимогою про зміну розміру аліментів перешкоджає первісний розгляд вимог тотожних вимогам у заяві про видачу судового наказу. Хоча яка може бути судова практика, ще питання.

    Ответить
 13. Костянтин:

  Добрий день!В 2014р.призначили судом на 1 дитину 1/3 та (1/6 на утримання матері)без підстав дитина здорова дитині виповнилося 3 роки платив справно ці частки чи можливо судом повернути виплату на 1/4 чи законно бо 1/3 платиться на 2 дітей.
  Дуже дякую

  Ответить
  1. Юрист-блог:

   Костянтин, треба було у 2014 році оскаржувати рішення суду, якщо воно було на Вашу думку незаконним. У зв’язку із закінченням строків оскарження стягувати зайво сплачені кошти буде складно.

   Ответить
 14. Наталія:

  Доброго дня, наказове провадження стосується тільки нових призначень аліментів? Чи можливо підвищити розмір аліментів з 300 гривень до мінімального розміру 50% судовим наказом?

  Дякую.

  Ответить
 15. Т:

  Доброго дня. Відповідно рішення суду у 2014році розмір аліментів був визначений у твердій формі-30%прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. У травні 2017року стало відомо, що він офіційно працює з серпня 2016року, проте відпаховувати з заробітної плати почали з червня 2017року в сумі 592грн. Це навіть не 25% від мінімальної з/п. Підкажіть,будь ласка, куди мені звернутися?

  Ответить
  1. Юрист-блог:

   В судовому порядку: стягнути заборгованість по аліментам, змінити їх розмір.

   Ответить
 16. Людмила:

  Доброго дня! Підкажіть ,будь ласка ,якщо чоловік не сплачує аліментів з травеня 2017 року, І судом було призначено в грудні 2013 року тверду суму 500 грн . Яка процедура стягннення з нього аліменти і в якому розмірі.Дякую.

  Ответить
  1. Юрист-блог:

   Людмило, можна здійснити 2 кроки: 1) ініціювати зміну суми аліментів
   2) стягнути заборгованість
   Здійснити це можна в судовому порядку.

   Ответить
 17. Ірина:

  Підкажіть, будь-ласка, як можна оформити аліменти, щоб не сплачувати напряму матері дитини, яка можливо (скоріше всього) буде використовувати не по призначенню кошти, а наприклад оформити, щоб батько міг на заявлену суму забезпечувати необхідним дитину? Як в цьому випадку бути? За новими змінами у законодавстві це можливо?

  Ответить
  1. Юрист-блог:

   Ірино, за домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій і (або) натуральній формі. Якщо питання в судовому порядку вирішується, то суд призначає саме грошову суму.
   При цьому у разі нецільового витрачання аліментів платник має право звернутися до суду з позовом про зменшення розміру аліментів або про внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України.

   Ответить
 18. Володимир:

  Доброго дня. За рішенням суду маю сплачувати 25% від доходу, тобто 644,00 грн., а зараз із заробітної плати зняли 888,50. Чи правильно це? Якщо правильно, то як же тоді рішення суду?

  Ответить
  1. Юрист-блог:

   Володимир, відповідно до Сімейного кодексу зміна розміру аліментів здійснюється за рішенняи суду. Водночас інше положення Кодексу визначає їх мінімальний розмір — не можуть бути меншими 50% прожиткового мінімуму. Тобто відраховуючи з вас більшу суму бухгалтерія хоч і дотримується вимоги про мінімальний розмір, але трохи випереджає хід подій.
   Проте ніщо не заважає іншому з подружжя в майбутньому вимагати сплати збільшеного розміру аліментів з моменту набрання чиннності останніми змінами до СК.

   Ответить
 19. Тетяна:

  Відповідно до рішення суду, виданого у 2011 році: «1/4 заробітку, але не менше 30% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку». Чи необхідно знову звертатись до суду для призначення аліментів у розмірі 50%. Дякую.

  Ответить
  1. Юрист-блог:

   Тетяно, відповідно до Сімейного кодексу України зміна розміру аліментів визначених за рішенням суду збільшується також рішенням суду.

   Ответить
 20. алена:

  щоб отримати судовий наказ, треба звертатися безпосередньо до суду? якщо батько до січня 2017 включно сплачував аліменти (перераховувало підприємство), а з лютого надходжень не було (затримка по виплаті зарплати), то хто повинен розраховувати суму боргу? і чи може бути сума аліментів менша 50% прож.мін., якщо батько збирається йти у відпустку по догляду за 2 дитиною до 3 років?

  Ответить
  1. Юрист-блог:

   Відповідно до ст. 95 Цивільного процесуального кодексу України судовий наказ видається судом. Тому звертатися необхідно до суду.
   Згідно з ч. 3 ст. 184 Сімейного кодексу України той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. При цьому відповідно до ст. 182 Сімейного кодексу України мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
   Отже, те, що батько збирається йти у відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не може впливати на зменшення розміру аліментів, що визначаються у твердій грошовій сумі.
   Щодо заборгованості, то вона погашається або за ініціативою самого платника або за рішенням суду.

   Ответить
 21. Анна:

  Щось не можу зрозуміти, коли Ви пишете про обмеження розміру аліментів, що призначаються у наказному порядку, Ви, напевно маєте на увазі, що максимальний розмір їх становитиме 14260 та 17770 грн на місяць, а не мінімальний, як йдеться у статті? А загалом, дуже корисна і зрозуміла стаття, дякую.

  Ответить
  1. Юрист-блог:

   Анна, дякую за Вашу уважність.

   Ответить
 22. Олександр:

  Дякую,конструктивно і корисно

  Ответить

Ваш комментарий

You have to agree to the comment policy.

© 2017 Юрист-блог // Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru