06 Липня 2017      1376      80

Аналіз останніх змін у Сімейний кодекс щодо сплати аліментів на дитину: нові розмір та порядок нарахування

Аліменти 2017У цій статті проаналізую останні зміни до законодавства України, підписані Президентом України (набирали чинності з 09 липня 2017 року та з початку 2018 року), що мають на меті покращити захист права дітей на належне утримання (аліменти).

Прийняття останніх змін повинно призвести до створення дієвих механізмів, які унеможливлюватимуть злісним неплатникам аліментів використовувати передбачені механізми для ухилення від сплати аліментів, затягувати розгляд судових справ, а також сплачувати необґрунтовано малий їх розмір.

Зміни у сплаті аліментів 2018

Останніми змінами в законодавство України запроваджено нові правові механізми, що забезпечують додатковий захист дітей в частині отримання аліментів.

До платників аліментів, що мають заборгованість за останні 6 місяців, передбачена відтепер можливість застосування соціальних робіт.

Соціальними роботами є оплатні суспільно корисні роботи, які виконуються у вільний від роботи чи навчання час. Судом соціальні роботи можуть бути призначені на строк від 120 до 240 годин і відбуваються не більше восьми годин на день.

Якщо особа ухиляється від виконання соціальних робіт, вони можуть бути замінені адміністративним арештом із розрахунку одна доба арешту дорівнює п’ятнадцяти годинам соціальних робіт.

Крім цього, у таких випадках злісний неплатник позбавляється права брати участь у вирішенні питання щодо тимчасового виїзду за межі України – без отримання згоди іншого з батьків має право вивезти дитину за кордон.

Також у разі такої заборгованості до боржника може бути встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами, полювання, користування вогнепальною мисливською зброєю та пневматичною зброєю.

Зміни у правовому статусі аліментів

Змінено правовий статус аліментів: відтепер аліменти є власністю самої дитини, а не батьків. Останні лише отримують та використовують їх від імені дітей.

Той з батьків, який проживає з дитиною наділяється правом самостійно ставити перед судовими органами питання щодо обрання форми стягнення аліментів: у твердій грошовій сумі або у вигляді від конкретної частки від доходу іншого з подружжя. До цього вибір форми стягнення аліментів здійснювався виключно за судовим рішенням.

Розмір аліментів

З урахуванням останніх змін мінімальний розмір аліментів збільшено. Відтепер суд не може визначити  на дитину розмір аліментів менше ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (до цього було 30%).

Наприклад, у 2018 році на дитину до 6 років мінімальний розмір аліментів становитиме 746 грн/місяць, на дитину від 6 років – 930 грн/місяць.

Новацією стало врахування при призначенні аліментів наявність грошових коштів, рухомого та нерухомого майна. Звертає на себе увану те, що законодавець не конкретизував суб’єкта, у якого мають враховуватися зазначені обставини. У зв’язку з цим можна дійти висновку, що врахуванню підлягають кошти, рухоме та нерухоме майно, платника аліментів, стягувача і самої дитини.

 

Також відтепер при визначенні розміру аліментів братимуться до уваги витрати платника аліментів, щодо яких платником не доведено джерело походження цих коштів. Так у випадку, якщо платник аліментів офіційно не працевлаштований, не має «офіційного» доходу не має, але при цьому, наприклад, придбає автомобіль, то такі витрати можуть враховуватися при визначені судом розміру аліментів. Такі витрати беруться до уваги, лише якщо платник аліментів не зможе обґрунтовано довести джерело походження коштів.

Читайте також:  Як отримати дозвіл на виїзд дитини за кордон на підставі рішення суду

Зазначене нововведення є прогресивним, особливо в умовах сьогодення, коли отримання заробітної плати у конвертах, інших неофіційних доходів є дуже поширеними явищами.

Але в будь-якому разі, призначаючи аліменти суд має виходи із того, щоб їх розмір був достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

Судовий наказ на стягнення аліментів

Ще одним нововведенням сімейного та процесуального законодавства є розширення можливості застосування  спрощеної процедури для отримання рішення про стягнення аліментів.

Так, стягнення аліментів може здійснюватися у наказному проваджені. Зокрема визначено, що той з батьків, з яким проживає дитина (діти) має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів.

Суть наказового провадження у порівнянні із стандартним зверненням до суду із позовом (позовне провадження) полягає у значно спрощеному та більш оперативному розгляді питання по суті. Так після прийняття судом ухвали про відкриття наказного провадження судовий наказ по суті вимог видається судом у триденний термін. Сам судовий наказ видається без виклику заявника, боржника та інших осіб, а також без проведення судового засідання.

Аліменти можуть бути призначені у розмірі чверті доходу на одну дитину, третини доходу – на двох дітей, половини – на трьох і більше дітей. При цьому в будь-якому разі розмір аліментів, що стягується в наказному провадження обмежується 10 прожитковими мінімумами на дитину відповідного віку на кожну дитину.

Так, наприклад, у 2018 році на одну дитину до 6 років максимальний розмір аліментів становитиме 14920 грн./місяць, на дитину від 6 – 18600 грн./місяць. До вказаних змін в наказному провадженні можна було стягнути лише 30% розміру прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.

Зміна розміру аліментів

У зв’язку із прийняттям зазначеного Закону виникає абсолютно логічне питання щодо того як змінити розмір аліментів, якщо визначений до цього судом їх розмір є меншим від законодавчо встановленого мінімального розміру (50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку). Також виникають часто питання чи здійснюється така зміна аліментів автоматично, а також чи можна змінити розмір аліментів в наказовому провадженні, шляхом звернення до суду за видачею судового наказу.

Відповідно до Сімейного кодексу України розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути змінений.

Підставами для зміни розміру аліментів є наступні обставини:

 1. Зміна матеріального стану платника або одержувача аліментів (наприклад, перехід на іншу більш оплачувану роботу, або навпаки – звільнення з роботи, втрата стабільного джерела доходів).
 2. Зміна сімейного стану платника або одержувача аліментів (наприклад, одруження вдруге, народження у новому шлюбі дітей).
 3. Інші випадки передбачені Сімейним кодексом України.

Прийняття Верховною Радою України рішення щодо внесення останніх змін до законодавства в частині встановлення нового мінімального рівня аліментів слід розглядати тим випадком, що дозволяє звернутися до суду щодо зміни їх розміру.

Ініціювати питання зміни розміру аліментів може як платник, так і одержувача.

Чи можлива зміна аліментів в наказовому провадженні

У Сімейному кодексі України зазначено, що підставою розгляду судом питання щодо зміни розміру аліментів має бути відповідний позов. Тобто сімейне законодавство прямо вказує на розгляд питання щодо зміни розміру аліментів в позовному провадженні, а не через судовий наказ.

Додатково проаналізуємо ще процесуальні норми українського законодавства. Так судовий наказ може бути видано, якщо заявлено вимогу про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Тобто судовий наказ видається лише при первісному зверненні про стягнення аліментів, а не у випадку, коли судом було призначено аліменти, а вже згодом ініціюється їх зміна.

Читайте також:  Як залишити проживати дитину з собою після розлучення?

Якщо ж звернутися до суду просто із вимогою про видачу судового наказу щодо стягнення аліментів, то суд скоріш за все прийме рішення про відмову у прийнятті судового наказу, оскільки у спорi мiж тими ж особами про той же предмет i з тих же пiдстав вже ухвалено судове рішення.

Чи передбачена автоматична зміна розміру аліментів

Якщо виплата аліментів здійснюється за участю третьої особи, то досить часто виникає питання чи не повинна така третя сторона автоматично здійснити дії спрямовані на автоматичне збільшення розміру аліментів.

Зміна розміру аліментів при їх утриманні з платника за місцем роботи

Відповідно до положень Сімейного кодексу України особа, на користь якої присуджено аліменти на дитину, може самостійно подати заяву з виконавчим листом про відрахування аліментів із заробітної плати або іншого доходу платника аліментів безпосередньо за місцем виплати платникові аліментів заробітної плати. На підставі заяви такої особи аліменти відраховуються із заробітної плати або іншого доходу платника аліментів у розмірі, зазначеному у виконавчому листі, і перераховуються особі, на користь якої присуджені аліменти.

Враховуючи, що утримання із заробітної плати здійснюється виключно на підставі заяви та у розмірі, що визначений у виконавчому листі, суб’єкт виплати заробітної плати не має прямих повноважень щодо зміни розміру аліментів.

Отже зміна одержувачем розміру аліментів здійснюється шляхом подання відповідного позову до платника аліментів. При цьому, вважаємо, що перед судом варто ініціювати питання про призначення збільшеного розміру не з моменту подачі позовної заяви, а саме з часу набуття останніх змін щодо збільшення мінімального розміру аліментів – 08 липня 2017 року.

Поділ спільної сумісної власності у разі неутримання дитини

Вперше в українському законодавстві запроваджено механізм можливості відходу від презумпції рівності часток у спільній власності у разі ухилення одного із подружжя від участі в утриманні дітей.

Суд при вирішенні питання про поділ майна між подружжям має право зменшити частку у спільній сумісній власності того з подружжя, хто ухилявся (ухиляється) від обов’язку утримувати своїх дітей.

Іншими словами за допомогою перерозподілу часток між подружжям, на користь того з батьків, хто самостійно здійснює утримання дитини, законодавець дозволяє забезпечити додаткову матеріальну компенсацію такій особі.

Висновки

Вищенаведені зміни у законодавство, на мою думку, мають створити дійсно ефективні правові механізми стягнення з батьків, що не виконують свого обов’язку щодо утримання дитини (дітей), аліментів.

Також, виконуючи превентивну функцію, останні зміни до Сімейного кодексу України мають підвищити свідомість батьків щодо необхідності виконання обов’язку по утриманню дітей навіть після розлучення.

При цьому, варто розуміти, що отримання професійної допомоги юриста в ході вирішення питань щодо сплати аліментів дозволяє максимально захистити майнові інтереси дитини, а в деяких випадках – запобігти безпідставній сплаті іншому з батьків коштів, що використовується не в інтересах дитини.

Олена ДоманчукАвтор: Олена Доманчук, адвокат, керівник практики Приватні Клієнти в KPD Consulting Law Firm.

Інші публікації Олени Доманчук


 

Оцініть змістовність та корисність статті

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезды (94 голосів, середняя оцінка: 4,44 из 5)


Обговорення: 80 комент.
 1. Анна сказав:

  підскажіть будь ласка, чи можу я в позовній заяві про розлучення одночасно зазначати вимогу про стягнення аліментів на двох малолітніх дітей?

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Можна. Але ми як правило подаємо окремо.

   Відповіcти
 2. Ірина сказав:

  Добрий день!
  Яким чином можливо подати на перерахування аліментів, виявлено офіційне місце роботи відповідача, рішення суду є 1/4 від доходу, на той момент це була пенсія

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Ірино, законодавство визначає лише мінімальний розмір аліментів, що має сплачувати один з батьків. При цьому остаточний розмір аліментів визначається з урахуванням цілого комплексу факторів – таких як кількість дітей у новому шлюбі, рівень власного доходу, необхідність здійснення додаткових витрат (навчання, розвиток …) на дитину тощо. Зміна розміру аліментів здійснюється у судовому порядку. Збір повної доказової бази та правильна аргументація дозволяє отримати оптимальне судове рішення.

   Відповіcти
 3. Олександр сказав:

  Добрый день! У меня такой вопрос. Мы разводимся с женой. Сейчас она подает на алименты. И хочет доказывать что я не обеспечивал ребенка будучи в браке. И стребовать с меня еще за эти три года определенную сумму. Хотя мы проживали вместе и доходы и растраты были общие. И покупок для ребенка было больше даже от меня.

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Відповіли на пошту

   Відповіcти
 4. Марія сказав:

  Дякую за статтю! Але не зрозуміло два моменти: чи потрібно перед батьком дитини звітувати щодо витрат аліментів? Та що робити матері дитини, якщо вона ніде не працевлаштована (стоїть на обліку у центрі зайнятості)? Десь було вказано про збільшення суми аліментів, якщо мати не працює. Чи це правда? Заздалегідь дякую!

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Марія, аліменти – це кошти на дитину,а тому мають бути спрямовані відповідно. Прямого обов’язку звітувати не передбачено.
   Щодо розміру аліментів слід зазначити, що на їх розмір, зменшення, збільшення впливає цілий комплекс факторів.

   Відповіcти
 5. Олена сказав:

  Доброго дня.Чоловік з яким я не перебувала у шлюбі але маю спільну дитину погрожує забрати дитину якщо я подам на аліменти.Сам чоловік був судимий.Чи може суд залишити дитину з батьком?яка буде ваша порада?заздалегіть дякую

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Права батьків на дитину є рівними. Проте виходячи з практики з матір’ю дитину залишають набагато частіше. Ви можете подати позов з вимогами про стягнення аліментів,а також визначення місця проживання дитиною із матір’ю.

   Відповіcти
 6. Вікторія сказав:

  Доброго вечора. А чи можна вимагати з чоловіка аліменти з дня народження дитини, не будучи з ним у шлюбі? дитині уже 8 років. Він ніяким чином не брав участі у вихованні і утримуванні дитини.

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Вікторія, аліменти за загальним правилом стягуються з моменту подачі позовної заяви. Можна хіба що позбавити батьківьких прав.

   Відповіcти
 7. Юлія сказав:

  Доброго дня. Скільки платити з січня 2018 року на дитину від 6 років, якщо колишній чоловік ніде не працює? Ніде не можу знайти конкретну інформацію у вигляді суми. Якщо це 50% прожиткового мінімума на дитину від 6 років, то ця сума як і у грудні 2017 року – 930 грн. Це вірно?

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   У січні 2018 року це буде 930 грн.

   Відповіcти
   1. Юлiя сказав:

    Дякую за швидку вiдповiдь…

    Відповіcти
 8. Олена сказав:

  Доброго Дня!Скажіть будь-ласка,аліменти в твердій грошовій сумі можна збільшити? Суд присудив на 2дітей в 2012р. 800грн.(по 400грн.).Що можна зробити.

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Так, аліменти можуть бути зменшені або збільшені з урахуванням нових обставин.

   Відповіcти
 9. Тетяна сказав:

  На який розмір аліментів може претендувати повнолітня дитина,яка продовжує навчатися:на 1/4 чи на1/6

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Розмір аліментів визначається з урахуванням цілого комплексу факторів. Надати відповідь без вивчення фактичних даних не вбачається можливим.

   Відповіcти
 10. Юрій сказав:

  пів року тому розлучилися з дружиною, є 1 дитина (3 роки) перші два місяці я платив їй просто на руки гроші, потім почав платити 1/4 від свого доходу через ощадбанк, щоб було офіційно (це приблизно 2000-2500 грн). Колишня побачила що я чесно плачу і вирішила ще з мене здерти побільше (при цьому навіть ніразу невідчитувалася куди поділа гроші). Подала позов на аліменти і хоче 1/3 від моїх доходів (~2800 грн), я так розумію що на 1 дитину-1/4 від доходу, на двох 1/3, на трьох і більше-1/2. То вона може відсудити в мене 1/3 доходу на одну дитину?

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Юрій на одну дитину 1/4 від доходу це у безспірному порядку – в наказному провадженні.
   Але розмір аліментів у разі наявності спору про їх розмір визначає суд з урахуванням багатьох чинників.

   Відповіcти
   1. Тетяна сказав:

    Юрій, майте совість. Ви справді думаєте, що на 2000-2500 грн жінка ще собі щось купує крім як на дитину витрачає? При теперішніх цінах?

    Відповіcти
 11. Інна сказав:

  Чи можна мені подати на збільшення розміру аліментів з колишнього чоловіка на дитину 4 роки.

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Якщо підстави для збільшення є то можна. Вік дитини в цьому випадку прямого значення не має.

   Відповіcти
 12. Олена сказав:

  Скажіть, будь ласка, якщо ми с чоловіком не були в шлюбні але дитина записана на цього. Ми зараз не проживаємо і він відмовляється сплачувати аліменти. Тому що впевнений що з цього немає що взяти, так як він офіційно ніде не ера це влаштований. Але я 100%. знаю його дохід. І це не малі кошти. В цього є рахунок в одному з банків на який надхоить заробітна плата. Чи можу я щось добитися?

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Треба детально вивчати фактичні обставини для обгрунтованих висновків.

   Відповіcти
 13. Євген сказав:

  Я приватний підприємець, 50% аліменти з якої суми я маю сплачувати, якщо розмір доходу кожного місяця різний. Чи це буде якась фіксована сума і як вона буде розраховуватись? Дитині 2 роки.

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Якщо у Вас з матірю дитини є спір щодо сплати аліментів, то той з батьків, який проживає з дитиною, наділяється правом самостійно ставити перед судовими органами питання щодо обрання форми стягнення аліментів: у твердій грошовій сумі або у вигляді від конкретної частки від доходу іншого з подружжя. При цьому розмір аліментів в будь-якому разі не може бути менше ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

   Відповіcти
 14. Анна сказав:

  Анна. Чоловік сплачував аліменти на 2-х дітей віком 13 і 16 років в розмірі 1000 грн. Фіксована сума. Тепер із збільшенням прожиткового мінімуму на дітей можна підняти суму аліментів якщо чоловік не працює. Він також має у співвласності квартиру.

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Анна, до нового мінімального рівня можна.

   Відповіcти
 15. Валентин сказав:

  Добрий день.
  Є прецедент )мій особистий) щодо зміни розміру аліментів із 30 до 50% методом наказного провадження.
  Справа № 569/11210/17 (Рівненський міський суд Рівненської області)
  Дякую.

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Валентин, дякуємо за приклад.

   Відповіcти
 16. Оля сказав:

  Добрий дeнь!Ми розвeдeні з чоловіком удe два роки,я на алімeнти нe подавала на нього,він мeні платe чисто від сeбe,700грн,і приходить від його гражданськоі дружини на приват,якщо на збільшeння eлімeнтів подати я буду получати більшe?

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Залежить від усіх обставин в комплексі.

   Відповіcти
 17. Олена сказав:

  Добрий день. Хочу подати заяву до суду на аліменти. Розлучені вже 7 років, дитині чоловік зовсім не допомагав ці роки. Скажіть на що можна претендувати, можливо є варіанти стягнення за минулі роки? Колишній чоловік ніде не працює.

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   За загальним правилом аліменти присуджуються з дня предявлення позову. Якщо ж Ви до цього вживали заходи по стягненню, а чоловік ухилявся, то за 3 останні роки можна спробувати.

   Відповіcти
 18. Татьяна сказав:

  Суд принял решение об уменьшении мне алиментов с 1/4 до 1/6 части, так как после очередного развода бывшего мужа появились выплаты на двое детей и жену до 3-х лет. Cтоит ли подавать аппеляцию или это безнадежно? По закону 1/6 минимум или есть варианты? Какой судебный сбор я буду платить в аппеляции сегодня, я ответчик в прошлом суде?

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Відповідно до ст. 5 Закону України Про судовий збір від сплати судового збору в усіх інстанціях звільняються позивачі у справах про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення пені за прострочення сплати аліментів, зміну способу їх стягнення.
   Що стосується перспектив треба уважно вивчати матеріали.

   Відповіcти
   1. Марта сказав:

    Доброго дня, підскажіть судовий наказ і позовна заява – це різні речі?Вперше в цьому місяці буду подавати на аліменти, як можна скоріше це зробити?і в якій сумі це доцільно, иак як батько дитини не працює і не забезпечує нас.ю я знаходжуся у відпустці по догляду за дитиною до 3 років.ДЯКУЮ

    Відповіcти
    1. Юрист-блог сказав:

     Різні. Наказ швидше і більш просто. Суми аліментів відповідно до наказу читайте у статті.

     Відповіcти
 19. Лідія сказав:

  Підкажіть, будь ласка, яку суму судового збору я маю заплатити, якщо у вересні буду подавати заяву про збільшення аліментів? Дякую.

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Відповідно до ст. 5 Закону України Про судовий збір від сплати судового збору в усіх інстанціях звільняються позивачі у справах про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення пені за прострочення сплати аліментів, зміну способу їх стягнення.

   Відповіcти
   1. юлія сказав:

    підкажіть будь ласка дитині 8 років,колишній чоловік платить 800грн.аліментів,я можу подати заяву на збільшення виплати аліментів.

    Відповіcти
    1. Юрист-блог сказав:

     Подати позов щодо зміни аліменти Ви повністю маєте право.

     Відповіcти
 20. Віктор сказав:

  Доброго дня! Підкажіть ,будь ласка , яку суму аліментів я повинен сплачувати на 2 дітей, якщо я ніде на працюю.

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку на кожну дитину.

   Відповіcти
 21. Світлана сказав:

  В 2011 р.я подавала на елементи коли дитині було 4 роки мені призначили 30відсотків від прожиткового і 300 грн в твердій сумі,яку суму я маю отримувати по новому закону і дитина часто хворіє бо вона інвалід дитинства

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Світлана з урахуванням усього комплексу факторів можна розглядати питання про збільшення розміру аліментів.

   Відповіcти
 22. Денис сказав:

  Добрый день! Подскажите пожалуйста, с меня удерживают алименты на содержание жены и на ребенка. По решению судов на ребенка 4000грн. на жену 1/4. По итогу в расчетке зп, с меня удерживают 70%. Такие удержания верные? Суды и исполнительная служба вообще берут во внимание то, что к примеру у меня есть кредиты и больные родители пенсионеры, но на остаточные 30% зп нет возможности на свое обеспечение и погашения кредитных обязательств?

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Денис, тут надо изучить в комплексе все факты и обратиться в суд о смене размера алиментов в связи со сменой материального положения.

   Відповіcти
 23. макс сказав:

  Новацією стало врахування при призначенні аліментів наявність грошових коштів, рухомого та нерухомого майна. Звертає на себе увану те, що законодавець не конкретизував суб’єкта, у якого мають враховуватися зазначені обставини. У зв’язку з цим можна дійти висновку, що врахуванню підлягають кошти, рухоме та нерухоме майно, як у платника аліментів, так і стягувача, або, навіть, і самої дитини.

  Роз”ясніть будь ласка на моїй ситуації: сплачую аліменти справно з 2011 в твердій грошовій сумі 800грн., офіційно не оформлений. Був розподіл майна, сплатив половину авто. Мама дитини весь цей час офіційно оформлена на роботі і проживає у будинку своєї матері, тобто за житло не платить. Чи можу я, батько ще 2-х дітей від іншого шлюбу розраховувати на зменшення аліментів або кошти за половину автомобіля, які я вже виплатив вважати як аліменти?

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Максим, кошти виплачені за половину авто, яке було спільною сумісною власністю, не впливають на розмір аліментів.
   При цьому, зміна матеріального або сімейного становища може бути підставою для перегляду розміру аліментів.

   Відповіcти
 24. Інна сказав:

  Доброго дня, колишній чоловік сплачує аліменти у розмірі 450.00 грн.з 2013 року щомісячно, чи може син (7років) претендувати на алементи згідно нового наказу про аліменти??? Що для цього потрібно???

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Інна зміна розміру аліментів здійснюється за рішенням суду за позовом отримувача або платника аліментів.

   Відповіcти
 25. Наталія сказав:

  Доброго дня. Підкажіть, будь-ласка, для того, щоб підвищити розмір аліментів з 500грн до 50% прожиткового мінімуму через судовий наказ, з якою заявою мені потрібно звернутися до суду? В заяві потрібно вказувати, що прошу змінити розмір через судовий наказ?

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Наталія, звертаєтесь із позовною заявою.

   Відповіcти
 26. Вікторія сказав:

  Доброго дня. По рішенню суду про стягнення аліментів в розмірі ¼ від доходів боржника на утримання повнолітньої дитини, що продовжує навчання було відкрито виконавче провадження
  Якщо боржник отримує зарплату 1600 грн, після утримання податків до видачи 1288,00 грн то розмір аліментів складає суму 1288\4 = 322,00 грн
  У разі стягнення аліментів у частці від заробітку боржника на підприємстві відрахування здійснюється з фактичного заробітку на підставі постанови державного виконавця. При цьому , розмір аліментів не може бути менше встановленого ст.182 Сімейного кодекса України
  Який розмір аліментів повинен бути розрахован державним виконавцем з лютого місяця 2017р 30% від 1600,00 гр та з липня 2017 р 50% на на утримання повнолітньої дитини, що продовжує навчання чи 25%-322,00 грн?Яким чином змінити розмір аліментів до 50% від 1600,00 гр судовим наказом чи новим рішенням суду?

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Вікторія, зміна розміру аліментів здійснюється за рішенням суду за позовом, зокрема одержувача. Самостійна зміна розміру аліментів виконавцем прямо не передбачена.

   Відповіcти
 27. Юрист-блог сказав:

  Наталія, відповідно до останніх змін у сімейне законодавство встановити розмір аліментів до 50% прожиткового мінімуму можна у наказовому провадженні. При цьому зміна розміру аліментів відповідно до ст. 192 Сімейного кодексу здійснюється шляхом зверненням із позовом. Звернення із заявою про видачу судового наказу із вимогою про зміну розміру аліментів перешкоджає первісний розгляд вимог тотожних вимогам у заяві про видачу судового наказу. Хоча яка може бути судова практика, ще питання.

  Відповіcти
  1. Оксана сказав:

   Добрий день, Ви говорите,що можна підвищити розмір аліментів у наказному провадженні, якою статтею сімейного законодавства потрібно керуватись, бо я запитувала у судді і мені відповіли,що потрібно подавати позовну заяву про збільшення розміру аліментів

   Відповіcти
   1. Юрист-блог сказав:

    Оксана, можливо ми не зовсім точно відповіли. Уточнюємо… відповідно до останніх змін у сімейне законодавство встановити розмір аліментів до 50% прожиткового мінімуму можна у наказовому провадженні. При цьому зміна розміру аліментів відповідно до ст. 192 Сімейного кодексу здійснюється шляхом зверненням із позовом. Звернення із заявою про видачу судового наказу із вимогою про зміну розміру аліментів перешкоджає первісний розгляд вимог тотожних вимогам у заяві про видачу судового наказу. Хоча яка може бути судова практика, ще питання.

    Відповіcти
 28. Костянтин сказав:

  Добрий день!В 2014р.призначили судом на 1 дитину 1/3 та (1/6 на утримання матері)без підстав дитина здорова дитині виповнилося 3 роки платив справно ці частки чи можливо судом повернути виплату на 1/4 чи законно бо 1/3 платиться на 2 дітей.
  Дуже дякую

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Костянтин, треба було у 2014 році оскаржувати рішення суду, якщо воно було на Вашу думку незаконним. У зв’язку із закінченням строків оскарження стягувати зайво сплачені кошти буде складно.

   Відповіcти
 29. Наталія сказав:

  Доброго дня, наказове провадження стосується тільки нових призначень аліментів? Чи можливо підвищити розмір аліментів з 300 гривень до мінімального розміру 50% судовим наказом?

  Дякую.

  Відповіcти
 30. Т сказав:

  Доброго дня. Відповідно рішення суду у 2014році розмір аліментів був визначений у твердій формі-30%прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. У травні 2017року стало відомо, що він офіційно працює з серпня 2016року, проте відпаховувати з заробітної плати почали з червня 2017року в сумі 592грн. Це навіть не 25% від мінімальної з/п. Підкажіть,будь ласка, куди мені звернутися?

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   В судовому порядку: стягнути заборгованість по аліментам, змінити їх розмір.

   Відповіcти
 31. Людмила сказав:

  Доброго дня! Підкажіть ,будь ласка ,якщо чоловік не сплачує аліментів з травеня 2017 року, І судом було призначено в грудні 2013 року тверду суму 500 грн . Яка процедура стягннення з нього аліменти і в якому розмірі.Дякую.

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Людмило, можна здійснити 2 кроки: 1) ініціювати зміну суми аліментів
   2) стягнути заборгованість
   Здійснити це можна в судовому порядку.

   Відповіcти
 32. Ірина сказав:

  Підкажіть, будь-ласка, як можна оформити аліменти, щоб не сплачувати напряму матері дитини, яка можливо (скоріше всього) буде використовувати не по призначенню кошти, а наприклад оформити, щоб батько міг на заявлену суму забезпечувати необхідним дитину? Як в цьому випадку бути? За новими змінами у законодавстві це можливо?

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Ірино, за домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій і (або) натуральній формі. Якщо питання в судовому порядку вирішується, то суд призначає саме грошову суму.
   При цьому у разі нецільового витрачання аліментів платник має право звернутися до суду з позовом про зменшення розміру аліментів або про внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України.

   Відповіcти
 33. Володимир сказав:

  Доброго дня. За рішенням суду маю сплачувати 25% від доходу, тобто 644,00 грн., а зараз із заробітної плати зняли 888,50. Чи правильно це? Якщо правильно, то як же тоді рішення суду?

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Володимир, відповідно до Сімейного кодексу зміна розміру аліментів здійснюється за рішенняи суду. Водночас інше положення Кодексу визначає їх мінімальний розмір – не можуть бути меншими 50% прожиткового мінімуму. Тобто відраховуючи з вас більшу суму бухгалтерія хоч і дотримується вимоги про мінімальний розмір, але трохи випереджає хід подій.
   Проте ніщо не заважає іншому з подружжя в майбутньому вимагати сплати збільшеного розміру аліментів з моменту набрання чиннності останніми змінами до СК.

   Відповіcти
   1. Тетяна сказав:

    Боже, як чоловіки за 200 грн давляться. це ж рідна кровна дитина. А аліменти збільшили Вам не з 6 тис до 9 тис.

    Відповіcти
 34. Тетяна сказав:

  Відповідно до рішення суду, виданого у 2011 році: “1/4 заробітку, але не менше 30% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку”. Чи необхідно знову звертатись до суду для призначення аліментів у розмірі 50%. Дякую.

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Тетяно, відповідно до Сімейного кодексу України зміна розміру аліментів визначених за рішенням суду збільшується також рішенням суду.

   Відповіcти
 35. алена сказав:

  щоб отримати судовий наказ, треба звертатися безпосередньо до суду? якщо батько до січня 2017 включно сплачував аліменти (перераховувало підприємство), а з лютого надходжень не було (затримка по виплаті зарплати), то хто повинен розраховувати суму боргу? і чи може бути сума аліментів менша 50% прож.мін., якщо батько збирається йти у відпустку по догляду за 2 дитиною до 3 років?

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Відповідно до ст. 95 Цивільного процесуального кодексу України судовий наказ видається судом. Тому звертатися необхідно до суду.
   Згідно з ч. 3 ст. 184 Сімейного кодексу України той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. При цьому відповідно до ст. 182 Сімейного кодексу України мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
   Отже, те, що батько збирається йти у відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не може впливати на зменшення розміру аліментів, що визначаються у твердій грошовій сумі.
   Щодо заборгованості, то вона погашається або за ініціативою самого платника або за рішенням суду.

   Відповіcти
 36. Анна сказав:

  Щось не можу зрозуміти, коли Ви пишете про обмеження розміру аліментів, що призначаються у наказному порядку, Ви, напевно маєте на увазі, що максимальний розмір їх становитиме 14260 та 17770 грн на місяць, а не мінімальний, як йдеться у статті? А загалом, дуже корисна і зрозуміла стаття, дякую.

  Відповіcти
  1. Юрист-блог сказав:

   Анна, дякую за Вашу уважність.

   Відповіcти
 37. Олександр сказав:

  Дякую,конструктивно і корисно

  Відповіcти

Ваш коментар

You have to agree to the comment policy.

Популярні статті
Популярні статті:
Top-5 за оцінками

© 2018 ЮРИСТ-БЛОГ · Копіювання матеріалів сайту без дозволу заборонено
Дизайн та підтримка: GoodwinPress.ru